01. Jens Nielsen Abrahamsen 1889 - 1914

Født den 16.03.1889 i Vibøge, Lysabild sogn. Død den 15.09.1915 i Frankrig. Reservist. Fussilier. Regiment nr. 86, 5. kompagni.

Jens Nielsen Abrahamsen.

Jens Abrahamsen fik sit navn på mindestenen på Tandslet kirkegård.

I de første måneder af krigen var optimismen og kampsgejsten stor. De fleste mente, at krigen kun ville tage et par måneder og at soldaterne var hjemme igen til jul.

Jens Abrahamsens bror Hans deltog også i 1. Verdenskrig og endte som krigsfange i Frankrig. Her ses hans registreringskort fra krigsfangelejren.

Ejendommen  Stengårdsvej 4 i Tandslet som Jens Abrahamsens forældre købt i 1904 for 6.000 mark. Jens Abrahamsens bror Hans overtog gården, hvorefter den senere overgik til hans søn.

Jens Abrahamsen var med da det nordslesvigske regiment nr. 86  blev mobiliseret og sendt mod  Vestfronten kun en uge efter krigsudbruddet.

Han blev født den 16.03.1889 i Vibøge som søn af Søren Abrahamsen og hustru Bodil, født Petersen.

Jens Abrahamsen var ugift tjenestekarl og ved indkaldelsen tjente han i Tandslet sogn.

Han blev tilknyttet 5. kompagni som fusillier og havde rang som reservist.

Fra Sønderborg afgik hans regiment nr. 86 med tog til Aachen ved den tysk/belgiske grænse.

Derefter marcherede man igennem Belgien mod den franske grænse.

Undervejs kom det til flere træfninger, bl.a. ved Tirimont, Mons og Marne. Den tyske hær havde ikke tilladelse til at overskride en belgiske grænse - og det blev anledningen til at England gik ind i krigen.

Den 13.09.1914 var regimentet nået frem til området ved Autreches, som ligger øst for Compiegne. Man havde da marcheret omkring 650 km. og kæmpet undervejs, så soldaterne trængte til nogle hviledage.

Men det regnede kraftigt hele dagen, så alt blev sat til i mudder. Og i løbet af dagen startede en voldsom artilleribeskydning fra de franske tropper som lå inde i byen.

Om aftenen blev regiment nr. 86 gjort klar til angreb med opplantede bajonetter.

Kompagnierne rykkede frem men blev igen udsat for kraftig ild fra de franske tropper. To kompagnifører i regimentet, kaptajn Pecher og premierløjtnant Henrici, blev dødeligt såret.

En fransk forpost blev fordrevet med bajonetterne og der blev taget fanger.

Dagen efter lykkedes det franskmændene at vinde lidt terræn. Klokken 3 om natten gik franskmændene atter til angreb.

En af de faldne denne nat var Jens Abrahamsen.

Kampene ved Autreches varede indtil den 22. september 1914 og gav regiment nr. 86 store tab: Tre officerer og 90 soldater blev dræbt. Fem officerer og 174 mand blev såret. 142 blev meldt savnet og måtte anses for at være døde.

Et postkort viser kampene ved Autreches den 14. september 1914, set fra den franske side. Natten til den 15. september blev Jens Abrahamsen ramt af en granatsplint og mistede livet som en af de første faldne fra Lysabild sogn.

Jens Abrahamsens forældre kom ikke fra Als. Faderen, Søren Abrahamsen, blev født i Vejle Amt, døbt i Vester Nebel og konfirmeret i Almind. Moderen Bodil Petersen kom fra Søby på Ærø og blev konfirmeret i Bregninge.

Forældrene blev gift i Tandslet den 17.11 1874, hvor deres 15 dage gamle datter samtidig blev døbt. Ved samme lejlighed erkendte Søren Abrahamsen faderskabet.

Faderen boede i Pæleværket i Tandslet sogn og var hjulmager og snedkersvend. Moderen opholdt sig "bei seinen Meister," nok den snedkermester Søren arbejdede hos. 

Jens Abrahamsens forældre fik ialt 13 børn, hvoraf seks døde før konfirmationsalderen.

I 1889, hvor Jens Abrahamsen blev født, boede ægteparret i Vibøge i Lysabild sogn.

Man kan spørge hvorfor Jens Abrahamsens forældre flyttede fra Danmark til Als, som dengang var tysk? Måske var det lettere at finde arbejde som snedkersvend i Nordslesvig?

En bror, Hans Abrahamsen, deltog også i 1. Verdenskrig og endte som krigsfange i Frankrig.