101. Peter Christensen

Født i Sønderborg den 21.12.1892. Bosat på Kegnæsgård i Lysabild sogn. Død den 01.01.1917 i Tysk Østafrika. Obermatrose. Matrosen-Division Nr. 1.

Peter Christensen.

Faderens konfirmationsbevis. Foto: Kegnæs Lokalhistoriske Arkiv.

Billeder fra slægtsgården på Vesterkobbel 5-7 på Kegnæs. Foto: Kegnæs Lokalhistoriske Arkiv.

Peter Christensens sidste skib slagskibet "Kôningsberg." Foto: Internettet.

Peter Christensen fik sit navn på mindestenen på Kegnæs Kirkegård. Foto:100helte.

Peter Christensens navn på mindestenen ved Mariekirken i Sønderborg. Foto: 100helte.

Heimdal den 29.11.1955.

Heimdal den 07.03.1936.

Jyske Tidende den 06.07.1977.

Jens Peter og broderen Hans blev konfirmeret i Kegnæs Kirke i 1910. Mange af de 19 drenge som blev konfirmeret dette år blev senere indkaldt til krigen og flere kom ikke hjem. Foto: Kegnæs Lokalhistoriske Arkiv.

Hans Christensen skrev som "Pæ Male" små artikler i Jyske Tidende på alsisk. Det fik han den første dialektpris for.  Foto: Jyske Tidende den 27.11.1999..

Klik her og se et eksempel på "Pæ Male's" historier.

Peter Christensen blev født i Sønderborg den 21.12.1892 og døbt den 12.02. året efter.

Han var søn af arbejder Peter Christensen og Luise Sophie, født Lorentzen.

Faderen var født i Mølby, der dengang hørte under Ulkebøl sogn, i august 1864.

Selv om krigen-1864 på det tidspunkt var forbi, var der stadig urolige tider, så beboerne i Mølby måtte flygte ud på Als. Jordemoderen fik derfor ikke straks noteret faderens fødselsdato, og der var senere tvivl om han var født 19. eller 21. august. Faderen blev døbt i Ulkebøl kirke den 11.09. Her angives fødselsdagen som den 21.08.1864, men senere angiver han f.eks. i folketællinger den 19.08. som sin fødselsdag.

Peters mor var fra Hørup, hvor forældrene blev gift i kirken den 26.04.1889.

Forældrene boede nogle år i Sønderborg, men flyttede i 1895 til familiens gård i Vesterkobbel på Kegnæs. Faderen betegnes i kirkebøger mv. som parcellist, dvs. han havde en parcel, et jordstykke måske svarende til et større husmandsbrug, arvet efter sin far, der døde på Kegnæs i 1895.

Peters bopæl angives ved registreringen af hans død som Kegnæsgård, der jo ligger i Lysabild sogn. Måske har Peter arbejdet på Kegnæsgård i kort tid efter konfirmationen.

Ved Folketællingen i 1921 boede forældrene på gården i Vesterkobbel på Kegnæs. Og det oplyses, at de lever af deres formue.

Moderen døde i 1921 på Kegnæs, dagen før Peters død officielt noteres i Personregistret i Sønderborg.

Faderen flyttede til Lebølløkke i Tandslet sogn, hvor han døde i 1948. Han blev begravet på Kegnæs.

Peter blev konfirmeret 1907 i Kegnæs kirke.

Da han i 1912 - det år han fyldte 20 år - skulle møde til session, var det faderen, der mødte op.

Peter var nemlig til søs. Ifølge sessionsprotokollen var han påmønstret et skib allerede den 09.04.1908, dvs. som kun 15-årig. Det fremgår, at man ikke ved, hvor han er eller hvornår han kommer tilbage.

Værnepligten udsættes til den 01.12.1912, og derefter yderligere et år.

Nu møder han op, og det bestemmes, at han skal gøre tjeneste ved 1. Matrosen Division fra den 10.01.1914. I forbindelse med forældrenes senere ansøgning om forældrerente, er det oplyst hvilke skibe han derefter har sejlet med og i hvilke tidsrum:

Fra 01.05.1914 til 31.07.1914 på ”Oceania.” - Fra 12.08.1914 til 10.11.1914 ”Hertha.” - Fra 04.05.1915-09.08.1915 på ”SMS Meteor.”

De øvrige perioder gjorde han tjeneste i land ved Matrosen-Division Nr. 1.

Fra januar 1916 ”SMS Marie.”- Marts 1916 Abteilung Königsberg.

Peter omkom ved angrebet på slagskibet "Königsberg" den 01.01.1917, men dødsfaldet er først registreret i personregistret i Sønderborg i maj 1921. I øvrigt dagen efter hans mors død.

Det var chefen for Marineleitung i Berlin, der meddelte, at

Bootsmannsmaat i Reserve fra I. Matrosen-Division, Personalbüro ”B” Kiel, Peter Christensen. 28 år gammel, boende i Kegnæsgaard, Sønderborg Amt, født i Sønderborg, ugift, søn af Landmand Peter Christensen og Luise Sophie født Lorenzen, boende i Kegnæsgaard, den 1. januar Aar nitten Hundrede og sytten, mellem klokken 4 og 5 om eftermiddagen i Fægtningen ved Vandstedet Kiderengwa (ca. 6 timer nordlig Kongulio ved Rufige), Tysk Ostafrika. er afgået ved Døden efter at være blevet saaret.”

Peters navn kom på mindestenen ved kirken på Kegnæs, her boede hans forældre, på mindestenen ved Skt. Marie kirke i Sønderborg, hvor han var født, og på Marselisborg-monumentet i Aarhus.

Peter Christensens tid til søs og hans død i Østafrika er detaljeret beskrevet i et særligt kapitel "Fra Kegnæsgård til Østafrika," som du kan se ved at klikke her.

Peters søskende

Anne Christine Lorentzen, blev født i Hørup den 29.07.1887 inden forældrene blev gift, og hun fik derfor moderens fødenavn. Faderen anerkendte senere faderskabet.

Hun blev gift i Sønderborg den 09.05.1908 med arbejder Broder Petersen, der var født i Egernsund den 08.08.1885. Han flyttede senere til Hørup.

Han var til session første gang i 1905, hvor det er noteret, at han havde problemer med hjertet og indkaldelsen til aftjening af værnepligt blev udskudt med er år. Det samme skete året efter, hvor han var flyttet til Mjang.

I 1907 var han flyttet til Majbøl også i Hørup sogn og bestemmelsen var at han skulle gøre tjeneste ved infanteriet, men der er ikke i protokollen nogen dato for indkaldelse. 

Hans navn er ikke fundet i de tyske tabslister, der omfatter døde, sårede og tilfangetagne i krigen, så om han har været krigsdeltager vides ikke. Ved Folketællingen i 1930 boede familien i Ørstedsgade i Sønderborg. Broder var kusk hos bygmester A. Denker.

Anne Christine og Broder havde to døtre og to sønner.

Anne Christine døde i 1951 og Broder Petersen i 1955, da boede han på i De gamles Hjem i Sønderborg.

Anne Kathrine Christensen, blev født den 02.07.1889, mens forældrene endnu boede i Hørup. Hun blev konfirmeret 1904 i Kegnæs kirke.

I 1910 blev hun gift med Wilhelm Laue Petersen, der var født den  20.09.1888 i Notmarkskov. Han var søn af optanter, dvs. hans forældre havde valgt at forblive danske statsborgere.

Det fremgår af sessionsprotokollen, at Wilhelm blev preussisk statsborger i 1908, det år han mødte til mønstring første gang, og hvor han fik et års udsættelse.

I 1909 var afgørelsen, at han skulle indgå i Landsturm mit Waffe – en slags hjemmeværn, men i 1910 bestemtes det, at han skal i infanteriet og han indkaldtes den 12.10.1912 til regiment nr. 61.

Han var soldat da sønnen Christen blev døbt i november 1913. Han får to børn under krigen og begge gange noterer degnen i kirkebogen at faderen er im Felde, så han er også soldat under krigen.

Hans navn er ikke fundet i de tyske tabslister over sårede og tilfangetagne.

Anne Kathrine døde den 27.2.1936 på Kongevejssygehuset i Sønderborg. Wilhelm døde i 1977.

Jens Peter Christensen, blev født i Sønderborg den 13.09.1894. Kort efter flyttede familien til Kegnæs, hvor Jens Peter blev konfirmeret i 1910 sammen med lillebroderen Hans. Der er ikke fundet flere oplysninger. 

I 1895 døde Peters farfader, der var parcellist i Vesterkobbel på Kegnæs og Peter og hans familie flyttede til Vesterkobbel, hvor de yngste søskende blev født.

Bevis på at Jens Peter Christensen er blevet døbt i Sønderborg, således at  han kan konfirmeres på Kegnæs. Foto: Kegnæs Lokalhistoriske Arkiv.

Hans Christensen, blev født den 06.12.1895 i Vesterkobbel og døbt den 27.12.1895 i Kegnæs kirke Konfirmeret i 1910 sammen med storebror Jens Peter.

Han var til session i december 1914, hvor det afgøres, at han skal til infanteriet og han indkaldtes til Regiment nr. 86 den 11.05.1915. Det fremgår af en tysk tabsliste dateret 08.10.1918 at han var blevet alvorligt såret.

Den 30.08.1919 blev han gift med Eline Jørgensen, der var født 30.08.1895 i Lambjergskov, Hørup sogn. Hans var da malersvend hos malermester Peter Andresen i Kirkehørup som var fadder til deres første barn, der blev døbt Peter Andresen Christensen og som senere som Pæ Male skrev små stykker på alsisk til Jyske Tidende.

Louise Sophie Christensen, blev født den 20.05.1898 og konfirmeret i 1913. Hun flyttede til København. I Folketællingen 1925 boede hun i Ravnsborggade sammen med Thorvald Kolumbus Wolffbrandt, som hun var blevet gift med samme år.  Thorvald var skibsværftsarbejder. I 1930 var de flyttet til Sankt Annæ Gade 9A og havde to børn: Zola og Grethe Louise. Thorvald døde i 1957.

Københavnske skibsværftsarbejdere var i slutningen af 1950 alle organiseret i Danmarks kommunistiske Parti. Thorvalds dødsannonce  blev derfor indrykket i Land & Folk (19.03.1957) og han blev også mindet af partiforeningen i Sundby. (20.03.1957).

Tvillingepiger født den 09.05.1900:

Marie Christine Christensen, død i 1906.

Anne Margrethe Christensen, blev konfirmeret i 1915. Den 13.12.1919 blev hun gift med Leopold Weinreich, der var født den 25.09.1875 i Bartenstein i Østpreussen – i dag Polen. Han var arbejder, men i 1919 frivillig ved en ”Reichsschutstruppe” i Itzehoe.

De havde tre måneder før fået en søn Peter, som blev døbt på forældrenes bryllupsdag. De flyttede til Varnæs, men blev skilt i 1923. Anne og sønnen Peter flyttede tilbage til Kegnæs.

Christen Christensen, blev født den 09.05.1904 og konfirmeret i 1919. Ved Folketællingen 1921 var han snedkerlærling i Sønderborg hos snedkermester Adolf Jensen Wolf.

Senere flyttede også han til København. Ved Folketællingen 1930 boede han ligesom søsteren Luise Sophie på adressen Sankt Annæ Gade 9 A, der var en opgang med mange beboere.

Han var året før blevet gift med Agnes Bodil, der var født i København den 02.01.1899. Christen arbejdede som snedkersvend ved Lyngby Maskinsnedkeri.