13 Hans Bonefeld 1890 - 1915

Født 23.02.1890 i Mommark, Lysabild sogn. Død 08.10.1915 i Serbien. Leutnant der Reserwe. Infanterist. Regiment 208, 2. kompagni.

Hans Bonefeld 1890 - 1915.

Hans Bondefeld's navn på mindestenen ved Mariekirken i Sønderborg. (Foto: 100helte).

Studiekammeraten og kollegaen Hans Fuglsang-Damgaard, som senere blev en stærk kritiker af nazismen og biskop over Københavns Stift.

Hans Bonefeld blev født i Mommark 1890. Han var søn af Andreas August Bonefeld og Anna Marie, født Jacobsen. Forældrene hørte til det tyske mindretal i sognet. Faderen, Andreas, var født 1865 på Damgården i Mommark.

Damgården i Mommark.

I marts 1889 blev faderen gift i Lysabild kirke med Anna Marie Jacobsen, der var født i Skovby 1867.

Året efter, den 23. februar 1890, blev Hans Bonefeld, deres eneste barn født. Han blev døbt i Lysabild Kirke i april samme år.

Den 09.04 1905 blev han konfirmeret på tysk sammen med fire drenge og fem piger. Konfirmationen på dansk foregik søndagen efter, her blev 12 drenge og 15 piger konfirmeret.

Af lægdsrullen for Mommark for 1910 og 1911 fremgår det at Hans Bonefeld opholdt sig i Rendsborg, og derfor har været til session der. Begge år får han 1 års udsættelse.
 

Han læste på seminariet i Rendsborg og var færdiguddannet som skolelærer først på året i 1912. Kort tid efter blev han ansat som lærer ved skolen i Graasten.

Heimdal den 14.02.1912.
 

Graasten Skole opført i 1899. Her var  Hans Bonefeld lærer i en kort periode inden han kom til Bodum Skole.

Samme år meldte han sig som 1-års frivillig (værnepligtig) og blev indkaldt 07.10.1912 til Füsilier Regiment nr. 86.

Efter værnepligten blev han i 1913 ansat som lærer ved skolen i Bodum i Løjt sogn.

Han blev indkaldt igen, da krigen brød ud, og faldt i Serbien 08.10.1915,.

Han var løjtnant og havde modtaget det tyske hæderstegn Jernkorset og gjorde tjeneste ved Reserve Infanteri Regiment nr. 86, 2. kompagni.
 

Bodum skole nær Løjt, hvor Hans Bondefeld var lærer da han blev indkaldt til krigen. (Løjt Lokalhistoriske Arkiv).
 

Hans navn kom på mindesten både i Løjt, hvor han boede, og i Sønderborg, hvor forældrene boede - og selv om han kom fra en tysksindet familie også på  Marselisborg-monumentet i Mindeparken i Århus.

Hans Bonefelds grav i Jakovo nær Beograd og Savafloden. Billedet er afleveret til museet på Sønderborg Slot af hans far.

Jernkorset

Jernkorset – das eiserne Kreuz - er et tysk (oprindelig preussisk) hæderstegn, der kun uddeles i krigstid. Indstiftet i 1813 af den preussiske konge Frederik Wilhelm i forbindelse med befrielseskrigen mod Napoleon. Og derefter fornyet i 1870 i forbindelse med den fransk-tyske krig, og i 1914 og 1939. Jernkorset er tegnet af Karl Friederich Schinkel, maler og arkitekt. Han er arkitekten bag mange kendte bygninger, bl.a. i Berlin: Neue Wache – Schauspielhaus på Gendarmenmarkt og Alte Museum på Museumsøen.

Hans Fuglsang-Damgaard

Hans Bonefeld var studiekammerat og kollegaer med Hans Fuglsang-Damgaard, født 29.07.1890 og død 08.07.1979.

Fuglsang-Damgaard var også født og opvokset i det tyske Nordslesvig. Han tog lærereksamen i Rendsborg 1911 og var derefter lærer i Graasten 1911-13.

I 1915 tog Fuglsang-Damgaard studentereksamen med henblik på at studere teologi. Studierne blev imidlertid straks afbrudt da han blev indkaldt som soldat og sendt til Vestfronten.

Under fransk krigsfangenskab kom Fuglsang-Damgaard til at øve stor indflydelse som leder og sjælesørger for sine sønderjyske landsmænd. Tillige stiftede han i ved læsning bekendtskab med fransk åndsliv og blev personlig bekendt med den franske professor Paul Verrier, hvis interesse for den sønderjyske sag førte til, at han fulgtes med de hjemvendende krigsfanger ved deres modtagelse i København i 1919.

Fuglsang-Damgaard genoptog de teologiske studier, som han også havde syslet med under krigsfangenskabet. Han blev lektor på Københavns Universitet og fra 1934-1960 biskop over Københavns Stift, hvor han bl.a. markerede sig som modstander af nazismen.

Andreas Bonefeld

Faderen, Andreas Bonefeld aftjente sin værnepligt ved det preussiske ”Gardes du Korps”, kejserens garde. Han var bagefter med til at grundlægge en Kriegerverein – en veteranforening – for Als Sønder Herred.

I 1910 solgte han gården i Mommark og flyttede til Sønderborg.

Af en annonce i Hejmdal fremgår, at gården nu kom over på danske hænder, og at hele besætningen og alt udbo fulgte med i salget, dog ikke den tyske flagstang!

Hans Bonefelds forældre boede ved Folketællingen i 1921 i Hilmar Finsens Gade (tidl. Geibel Strasse) i Sønderborg. Faderen var opført som rentier (pensionist). Moderen døde kort efter, den 27.07.1922 i Kiel og blev begravet i Sønderborg.

I 1923 giftede faderen sig med Marie Frederikke Christine Dorthe Hansen. Hun var enke efter skibslæge Ehmke, der var død i Portugal i 1915. Ved Folketællingen i 1930 boede August og Marie på adressen Løkken 6 i Sønderborg.

 I juni 1939 var Andreas og Marie Frederikke Bonefeld på et kurophold i Tyskland. Her kom de til skade ved et biluheld, hvor de kørte i grøften og de døde begge måneden efter på Sønderborg Sygehus.

Da en del af deres værdier var bundet i Tyskland, og af den danske regering tilbageholdt efter krigen, der gik der en rum tid inden arven kunne udbetales.

Det var ægterparrets ønske at arven skulle bruges til at bygge et hjem for enlige tysksindede: Stiftelsen Mariaheim i Sønderborg, som omfatter 14 lejligheder til enlige pensionister og er beliggende på Møllegade 15 i Sønderborg.

Den 11. december 1965 blev Mariahjemmet indviet. Den tyske forening Frauenband stod for byggeriet, der var muliggjort p.g.a. en arv fra ægteparret Andreas Bonefeld og hans kone Marie født Hansen. De havde den 3. juni 1930 testamentarisk bestemt, at deres formue skulle efterlades til denne forening.