23 Peter Duus 1881 - 1916

Født den 18.06.1881 i Lysabild Skov, Lysabild sogn. Død 29.06.1916 i Frankrig. Pionér. 10 Pionér Regiment, 1 Reserwe

Peter Duus.

Den 04.09.1915 var Peter Duus med til at sende en hilsen til alle derhjemme via Flensborg Avis.
 

Dødsannonce for Peter Duus. Bemærk at stedet hvor han blev begravet, er angivet med forbogstavet og prikker. Det har øjensynlig ikke været tilladt at nævne, hvor kampene fandt sted.

Den danske presse i USA var velinformeret om krigens gang. Her ses omtalen af Peter Duus den 24.08.1916 i "Den danske Pionér."

I oktober 2018 deltog 11 familiemedlemmer til Peter Duus på 100helte's rejse til Vestfronten og kunne samles ved hans grav: 
 

Ved graven fortalte Peter Duus fra Sønderborg om sin bedstefar. Se talen, klik her.

Peter Duus har også sit navn på mindestenen på Kegnæs Kirkegård. (Foto: 100helte).

Peter Duus blev født på Stensgård som blev udflyttet fra Lysabild til Lysabildskov i 1779. I 1899 byggede Jens Duus' forældre et (aftægts)hus ved gården, som derefter blev overtaget af Peters ældste bror Andreas Jørgensen Duus.

Peter Duus var søn af Andreas Jørgensen Duus og Marie Margrethe Petersen, der blev gift den 13.02.1870 i Lysabild kirke.

Faderen var fra Skovbyballe og moderen fra Asserballeskov. Faderen døde i 1902 og moderen i 1904.

Forældrene var forpagtere på en gård i Neder Tandslet, hvor blev de ældste børn født.

Peter Duus, der var bror til Jørgen Duus ( nr. 22), var ud af en søskendeflok på 9, kun seks drenge blev voksne – den eneste pige døde som 1-årig, den førstfødte dreng blev kun 10 år og en anden dreng døde som 2-årig. Drengene gik i skole i Lysabildskov skole.

Omkring 1877 flyttede de til Lysabildskov og overtog Stensgård.

Peter Duus blev konfirmeret i 1896. Han var til session i 1901, 1902 og 1903. De to første år blev indkaldelsen til værnepligten udsat, men i 1903 blev han tilknyttet 8,3 Ersatz Reserve Infanteri.

Peter Duus fotograferet kort før han blev sendt i krig.

Peter Duus blev i 1903 gift med Kathrine Marie Kryhlmand.

Den 9. juli 1903 blev Peter Duus gift i Kegnæs kirke med Kathrine Marie Kryhlmand, hvis forældre havde en gård i Bredsten. Svigerfaderen og Peters broder Andreas var forlovere.

Peter og Kathrine forpagtede en gård i Skodsbøl i Broager sogn, men flyttede senere tilbage til Kegnæs og overtog svigerforældrenes gård i Bredsten.

i Sommeren 1915 blev han indkaldt til krigstjeneste som pioner ved 10. Pionier-Ersatz-bataillon, 1. Reserve-Kompagni.

Som pionér var man med til at udlægge minefelter, foretage sprængninger og ødelæggelse af fjendens forsyningslinier mv. Det var også pionérne, som etablerede broer og vandforsyning mv. til egne tropper mv.

I september 1915 sendte han sammen med andre nordslesvigere i Flensborg Avis en hilsen fra felten ved Minden i Vestfalen til venner og bekendte

I foråret 1916 blev han sendt til fronten.

Han faldt ved Verdun 29.06.1916 og blev begravet på soldaterkirkegård i Romagne-sous-les-Cotes, der blev anlagt februar 1916 og ligger nord for Verdun i Frankrig.

Slaget ved Verdun medførte enorme tab. Disse er dog umulige at fastslå præcist, da tidens opgørelses-systemer ikke var præcise. Det tyder på at både Frankrig og Tyskland mistede op til 400.000 mand.

Det samlede tab ved Verdun var således omkring 800.000 døde, sårede og savnede.

Slaget ved Verdun varede i 303 dage og blev det længste og et af historiens mest kostbare slag.

I april 1916 sendte Peter Duus et fødselsdagskort til sin søn, som fyldte seks år. Han skrev: -"Kjære søn. Mange Hilsener og Lykønskninger til din Fødselsdag, hvorledes gaar det med Skolen, kan du sidde rolig. Lev vel kjære Børn til vi ses. Eders Fader." Sønnen, som også hed Peter Duus, blev senere bagermester i Skovby.

Peter Duus' grav på kirkegården i  Romage-sous-les-Cotes. Muligvis som et nationalt symbol gjorde kammeraterne meget ud af at pynte sønderjydernes grave.

 

Peter Duus' grav en smuk efterårsdag i 2018.

Peter og Kathrine Duus fik seks børn

Andreas født 1903 på Kegnæs. Smedemester i Hjortholm, Kegnæs, gift 03.08.1928 med Ella Petersen, datter af hans mester Christian Petersen.

Magdalene født 1905 på Kegnæs, gift med Christian Petersen, Bredsten.

Jørgen født 1906 i Skodsbøl, Broager. Tjente i 1925 hos gårdejer Christen Kock, Nygård. I folketælling 1930 er han bestyrer på moderens gård i Bredsten (Kegnæs), men kort før blev han blevet gift med Ellen Jørgensen Volf og de overtager senere svigerforældrenes husmandssted i Vesterkobbel.

Peter født 1910 i Skodsbøl, Broager. Bagerlærling og svend hos gæstgiver og bager Schmidt på Gåsvig kro. Senere bagermester i Skovby, gift 24.11.1933 i Kegnæs Kirke med Ella Petersen.

Marie født 1913 på Kegnæs. 22.04.1937 blev hun gift med Hans Christian Lausen. I 1940 er de forpagtere på moderens gård i Bredsten.

Christian født 1916 på Kegnæs. Fødslen anmeldes af jordemoderen, så faderen var fraværende, dvs. han var i felten. Christian blev 25.10 1940 gift med Kathrine Mathiesen.

Sessionsprotokollerne er fortsat bevaret. Her kan man f.eks se, at Peter Duus var på session i 1901, 1902 og 1903.