25. Jacob Hansen Elholm 1893-1915

Jacob Hansen Elholm født den 05.11.1893 i Lysabild. Død den 14.07.1915 i Frankrig. Jæger-Bataljon nr. 9, 1. kompagni.

Jacob Hansen Elholm.

Landdagsmand Hans Lassen fra Lysabild.

Dannevirke den 10.03.1894.

Heimdal den 05.01.1938.

Mindestenen på Ketting Kirkegård. Foto: 100helte.

Da Jacob Hansen Elholm blev født den 05.11.1893 boede hans forældre Jacob Hansen Elholm og Cathrine Marie født Krogh, i Lysabild.

Faderen var født på Bjørnemosegård i Tandslet sogn. Moderen var født i Fjelby, men flyttede senere til Lysabild, hvor hendes far, Jørgen Hansen Krogh, var kådner og bager.

Forældrene blev gift den 14.07.1892 i Lysabild kirke. Forloverne var brudgommens morbror landdagsmand Hans Lassen fra Lysabild og brudens farbror boelsmand Peter Hansen Krogh fra Tandshede i Tandslet sogn. Moderen blev boende hos sine forældre i Lysabild de første år, mens faderen arbejdede som landmand i Tandslet.

I 1894 købte de et boel (en gård) i Guderup i Egen sogn, så Jacob og hans søster Anna Marie har gået i skole i Guderup. De blev også begge konfirmeret i Egen kirke, Anna Marie 1907 og Jacob 1908. Familien var ellers i 1907 flyttet til Ketting sogn, idet faderen havde købt Krumom Kro, som han drev frem til 1924.

Moderen døde i 1928 og faderen i 1954.

Krumom Kro som faderen overtog i 1907. Foto: Augustenborg Lokalhistoriske Arkiv.

Det fremgår af sessionsprotokollen for årgang 1893, at Jacob havde meldt sig som to-års frivillig til at gøre tjeneste ved Jæger-Bataljon nr. 9, 1. kompagni fra den 15.10.1913. Han var da tjenestekarl i Ketting, måske medhjælper på det landbrug, der hørte til Krumom Kro.

Jacob var altså allerede en erfaren soldat, da krigen brød ud i sommeren 1914.

Ifølge oplysning ved hans navn på mindestenen på Ketting kirkegård og i Marselisborg-monumentet i Mindeparken i Aarhus faldt han den 14.07.1915 i Vogeserne, en bjergkæde der gennemløber Alsace og Lorraine.

Jacob Elholms navn på mindestenen på Ketting Kirkegård. Foto: 100helte.

Tv.: Kolding Socialdemokrat den 04.08.1915, Th.: Heimdal den 29.07.1915.

Jacobs navn i Marselisborg. Foto: 100helte.

Søster

Jacob havde en søster, Anna Marie, der var født den 14.09.1892.

I 1910 da hun var 18 år, sendte hun et postkort med billeder fra Krumom til en veninde frk. Bonefeld på Jestrupgård i Tandslet sogn:

Postkort: Augustenborg Lokalhistoriske Arkiv.

Anna Marie blev den 11.05.1920 gift med købmand i Asserballe station, Mads Davidsen, der var født den 02.10.1897 som søn af mølleejer Johann Peter Davidsen og Marie født Clausen fra Blæsborg Mølle.

Mads havde også været med som soldat i krigen. I en tysk tabsliste dateret den 14.03.1916 fremgår, at han var blevet lettere såret og gjorde tjeneste ved Landstorms-infanteri-regiment nr. 9.

Samme år sendte han gennem avisen Hejmdal sammen med otte andre fra Als og Sundeved en hilsen til venner og bekendte:

Anna Marie døde i 1935, Mads døde i 1960.