27 Jørgen Frederiksen 1895 - 1916

Født 09.10.1895 i Mommark, Lysabild sogn. Død 02.07.1916 i Rusland. Musketier. Infanterist. Regiment 91, 6. kompagni.

Fra skovlejrene på Wolhynien-fronten:

Kejseren besøger fronten ved Wolhynien.

Jørgen Frederiksen var søn af lærer Jens Frederiksen og Anne Marie, født Mikkelsen som blev gift i Ensted kirke i november 1888.

Jørgen Frederiksen gik i almueskole, senere blev han uddannet som kommis indenfor manufaktur.

Han blev indkaldt i maj 1915, kom til fronten i august og faldt 02.07.1916 ved Satyrzy i Wolhynien. I tabslisten står, at han faldt ved Kieselin i Volhynien.

Begge lokaliteter findes i et sogn (Kirchspiel), der siden 1930 hedder Tortschin eller Tortschyn i det hjørne af Ukraine, der vender mod Polen og Hviderusland kaldet Volyns´ka Oblast.

Jørgen Frederiksen var preussisk undersåt. Han gjorde tjeneste som musketer – hans sprog var dansk, men hans sindelag var tysk.

To af hans brødre var også med i krigen, den ene var blevet såret og som følge heraf krigsuduelig.

Jørgen blev uddannet ved H. Hansen Manufakturforretning i Sønderborg. Efter læretiden blev han kommis samme sted indtil han i maj 1915 blev indkaldt til militærtjeneste.

Skyttegravslinien ved Wolhynien. Vinteren kan være hård på disse kanter.

Soldaterne handler ind på det jødiske marked bag fronten ved Wolhynien.

 

Søn af enelæreren i Mommark

Jørgens far, Jens Frederiksen, var født i Asserballeskov, søn af træskomand Frederik Frederiksen og Marie. I 1883-1885 aftjente han sin værnepligt i Flensborg ved det Slesvigsk-Holstenske Fodregiment 86. Her aflagde han faneed.

Han var lærervikar i kortere perioder i Asserballeskov, Hørup, Sdr. Hostrup/Ensted og Egernsund.

I 1890 fik han lærereksamen fra seminariet i Haderslev, derefter var han et års tid enelærer på Barsø, inden han i 1891 blev enelærer i Mommark.

Jørgen Frederiksen havde 9 søskende, de ældste født i Sdr. Hostrup, Ensted sogn, Jørgen og to søstre i Mommark og de yngste i Snogbæk, Vestersottrup, hvor han var lærer fra 1899 og til genforeningen.

Jørgens far er omtalt i flere artikler i Årsskrift for Sottrup Sogn, f.eks. en artikel fra 1983, hvor Rigmor Hanssen fortæller om sin skolegang i Snogbæk Skole, mens Jens Frederiksen var lærer der – en streng lærer – brutal ville man vel sige i dag.

Han var tysksindet og ønskede ikke at fortsætte som lærer i Danmark efter genforeningen, men flyttede til Kulpin i Lauenburg – børnene flyttede måske med, i hvert fald er der ingen af børnene i Sottrup ved folketællingen i 1921.

Han skriver i skolens protokol: ”Da infolge des Friedensvertrages von Versailles die Abtretung Nordsschleswigs an Dänemark unvermeidlich erschien, mochte ich hier nicht bleiben, weil ich meine deutsche Gesinnung nicht aus den Herzen reissen konnte.”
 

Jørgen Frederiksen blev uddannet som kommis hos Hans Hansen Manufaktur, Perlegade i Sønderborg.