39. Jørgen Hansen 1877-1918

Født i Skovby, Lysabild sogn den 04.05.1877. Død den 31.08.1918 i Frankrig. Wehrmann. Infanteri-Regiment nr. 85, 10. kompagni.

Jørgen Hansen.

Jørgen Hansens kone Sophie Marie, blev født på gården Lysabildgade 94. Foto: Slægtsgårdsarkivet.

Sønnen Jørgen kørte lejebil (taxa). Heimdal den 28.06.1933.

Og han var brandkaptajn i Svenstrup i 27 år.

Sønderjyden den 17.06.1971.

Heimdal den 05.01.1962.

Heimdal den 21.06.1931.

Jørgen Hansen blev født den 04.05.1877 i Skovby. Søn af kådner (husmand) Jørgen Hansen og Anne Marie, født Rasmussen.

Han blev døbt i Lysabild Kirke den 08.06. Samme dag blev hans mor introduceret, dvs. da var hun i kirke første gang efter fødslen. Faderen var fra Skovby og moderen fra Mintebjerg i Hørup sogn.

Jørgen havde en storebror Peter, født i 1872 og en lillebror Hans, født i 1882.

Storebroderen giftede sig med Anne Marie Bertelsen fra Lebølgård. Ved folketællingerne i 1921 og i 1925 boede de på Kegnæs. Han var fadder til to af broderens børn, Peter født i 1901 og Jørgen født i 1913.

Lillebroderen, Hans, døde 1888, kun seks år gammel.

Jørgen Hansens mor døde i 1909 og faderen i 1934.

Han blev konfirmeret i 1892 og var til session i 1897, det år han fyldte 20 år.

Da var han 175 cm. høj og vejede 67 kg.

Det bestemtes, at han skulle aftjene sin værnepligt ved et garder-infanteri regiment, men der er ingen dato for indkaldelse. Jørgen var tjenestekarl og hans far står som husmand og postbud.

Den 18.01.1901 blev han i Lysabild kirke gift med Sophie Marie Jacobsen, der var født 17.12.1875.

Hun var datter af Jacob Jacobsen og Anne Marie født Petersen, der havde en gård i Neder Lysabild. Sophie Marie var den næstældste af fem døtre. Hendes storesøster Marie Cathrine overtog forældrenes gård sammen med sin mand Peter Jensen – også i næste generation var det en datter, Anne Marie, og svigersøn, Jes Madsen, der overtog gården.

Konens forældre og storesøsteren Marie Cathrine. Foto: Slægtsgårdsarkivet.

Ved vielsen var Jørgen tjenestekarl i Vibøge.

Jørgen og Sophie Marie fik to sønner, Jørgen og Jacob.

Ved sønnen Jørgens fødsel i 1901 var faderen daglejer i Lysabild og ved Jacobs fødsel i 1904 boede de i Damkobbel på Kegnæs. Her har faderen sikkert også arbejdet som daglejer.

Senere flyttede familien tilbage til Skovby. I 1912 købte de en gård på Skovby Mark (i dag Nedervej 2 - bager Migge's gård).

Nedervej nr.  2 i Skovby der dannede rammen om familiens liv indtil Jørgen blev indkaldt til fronten. Foto: gården i 1997. Lysabild Sognearkiv.

Jørgen var 37 år, da krigen brød ud, og har måske håbet, at han var for gammel til at tage del. Det vides ikke hvornår han blev indkaldt.

I de tyske tabslister dateret den 22.10.1918 oplyses, at Jürgen Hansen III fra Schauby, født 04.05. er faldet.

Dødsfaldet blev registeret i personregistret for Lysabild sogn den 26.09.1918. Her fremgår at han gjorde tjeneste som Wehrmann (indkaldt soldat) ved 10. kompagni i Det kongelige preussiske Infanteriregiment nr. 85, og at han døde den 31.08.1918 af kvæstelser ved Wald Boney de Chateau.

Ifølge efterladtesagen, dvs. ansøgningen om pension til enke og børn, døde han som krigsfange.

Hans enke Sophie Marie giftede sig den 17.12.1920 med Christian Matthiesen Schmidt, der var født på Kegnæs, søn af Andreas Matthiesen Schmidt og Kirstine Marie, født Lausen i Hjortholm på Kegnæs.

Ved Folketællingen i 1921 boede de i Skovby og Christian står som gårdejer. 

Både i 1921 og i 1925 var Sophies søn Jacob tjenestekarl på gården. 

Ved folketællingerne i 1930 og 1940 var de aftægtsfolk på Skovby Mark.

De solgte gården i 1938. Sophie Marie døde i 1950 84 år gammel. Christian døde i 1970.

Jørgens enke Sophie og sønnen Jørgen ved en familiebegivenhed. Bemærk billedet af Jørgen på væggen. Foto: Lysabild Sognearkiv.

Sønnerne

Jørgen blev født den 18.06.1901 i Lysabild og blev konfirmeret i 1915.

I 1923 blev han gift med Cathrine Margrethe Nør, datter af Peter Hansen Nør og Cathrine fra Lysabild. Cathrine Margrethe døde tre år senere.

I 1930, da han var fadder ved en nevøs dåb, var han chauffør i Vester Sottrup. I 1933 var han flyttet til Svenstrup, hvor han kørte lejebil (taxa).

I 1940 giftede han sig med Marie Margrethe Jørgensen, der kom fra Fyn. Ved Folketællingen samme år boede de sammen med deres lille datter i Himmark i Svenstrup sogn.

I 1946 var Jørgen med til at oprette det frivillige brandværn i Svenstrup. Han var brandkaptajn de første 27 år. Han var desuden bestyrer af Sydbanks filial i Svenstrup.

Jacob blev født den 07.10.1904. Da boede familien på Kegnæs, men inden 1912 flyttede de til Skovby, så Jacob har gået i Skovby skole.

Da han blev konfirmeret i 1919 fremgår det af kirkebogen, at hans far var død og at moderen boede i Skovby. Ved folketællingerne 1921 og 1925 tjente han som karl på gården Nedervej 2, som hans mor og stedfar drev.

I 1926 blev han i Tandslet kirke gift med Ellen Elisabeth Esbensen, der var født den 14.07.1906 i Dybbøl, datter af murer Vesti Esbensen og Anne Christine født Johnsen, der nu boede i Tandslet.

En af forloverne var Peter Hansen fra Skovby, sikkert Jacobs farbror.

Ved Folketællingen 1930 var Jacob og Ellen flyttet tilbage til Skovby, nu med to sønner.

De forpagtede moderens gård på Nedervej, og mor og stedfar blev aftægtsfolk. i 1931 omtales han i avisen som boelsmand på Skovby Mark, da der sker et udbrud af mund- og klovsyge i hans besætning.

Ved Folketællingen 1940 var Jacob og Ellen med fire børn flyttet til Nordborg, Jacob var da handelsmand.