45. Heinrich Karl Hoffmann 1888-1915

Født i 1888 i Dortmund i delstaten Nordrhein-Westfalen. Død den 11.08.1915 i Moulin.  Füsilier (infanterist). Füsilier-Regiment nr. 86, 8. kompagni.

Byvåben og det gamle rådhus i Heinrichs fødeby Dortmund. Foto: Internettet.

Kejserinde Auguste Viktoria var fomelt chef for Regiment nr. 86. Foto: Internettet.

Skulderdistiktioner fra Regiment nr. 86. Foto: Sønderborg Slot.

Heinrich Hofmann var tjenestekarl i Skovby da han blev indkaldt. Postkort.

Foto fra kirkegården: Jørgen Flintholm Hansen.

Heinrich Karl Hoffmann var født i Dortmund 1888 eller måske 1889, den rigtige fødselsdag kendes ikke. Nogle steder kaldes han Heinrich, andre steder står han som Karl.

Vi kender kun hans navn som falden krigsdeltager fra Nordslesvig, fordi det regiment, hvor han gjorde tjeneste under krigen, sendte meddelelse om hans død til Standesamtet i Lysabild. Han boede i Skovby, da han blev indkaldt til krigstjeneste.

I perioden fra 1864 til 1914 skulle værnepligtige preussiske mænd møde til session det år de fyldte 20 år i den kommune/det amt, hvor de opholdt sig.

Under krigen blev også yngre mænd indkaldt til session. Hvis en mand ikke straks blev indkaldt til aftjening af værnepligt, og ikke blev kasseret eller overført til Landstormen (en slags hjemmeværn) kunne han få et års udsættelse og året efter måske endnu et.

Hvis han var flyttet til en anden kommune skulle han møde, der hvor han nu boede.

Lysabild sogn var administrativt delt i flere små kommuner (Gemeiden). Heinrich Karl er ikke fundet i sessionsprotokollerne for Gemeide Schauby under Sønderborg amt, så han er måske først kommet til Skovby efter han har aftjent sin værnepligt.

Heinrich Karl Hoffmann var tilknyttet regiment nr. 86, et regiment der bestod af tre bataljoner. 1. og 2. bataljon hørte hjemme i Flensborg, 3. bataljon havde hjemsted i Sønderborg.

Regimentet var oprettet i 1867.  Regimentet blev mobiliseret den 02.08.1914, og Heinrich Karl har måske straks skullet møde på kasernen i Sønderborg. Regimentet kaldtes også ”Königin” fordi kejserinde Auguste Viktoria formelt var regimentets chef.

Regiment nr. 84, der bl.a. havde hjemsted i Haderslev, var sammen med regiment nr. 86, de regimenter, der havde flest soldater fra Sønderjylland.                                        

Sønderborg Slot var kaserne for regiment nr. 86, 3. bataljon. Foto: Postkort.

En tysk tabsliste dateret den 24.08.1915 oplyser, at Karl Hoffmann fra regiment nr. 86`s 8. kompagni var faldet – gefallen.

Hans død er registreret i personregistret for Lysabild den 10.10.1915.

Den tyske tekst:

Lysabbel, am 10. Oktober 1915

Der Kommandeur des Ersatz-Bataillons des Königliche Preußische Füsilier-Regiments Schleswig-Holsteinische Nummer 86 hat mitgeteilt daß der Füsilier der 8te Kompagnie dieses Regiments, Landwirtschaftliche Knecht Heinrich Karl Hoffmann, 26 Jahre alt, evangelischer Religion, wohnhaft in Schauby Kreis Sonderburg geboren zu Dortmund Stadt bei Moulin am elften Augustdes Jahres tausend neunhundert und fünfzehn Vormittags um elf Uhr gefallen sei.  Nach amtlicher Auskunft des Standesamts zu Dortmund,war der Verstorbene ein Sohn der Eheleute Bergarbeiter Peter Hoffmann und Auguste geborene Grosz, beide verstorben und beide zuletzt wohnhaft zu Dortmund, Stand unbekannt - hier war er ledig Vorstehend 22 Druckworte gestrichen.

In Übereinstimmung mit dem Hauptregister beglaubigt

Lysabbel, 10. Oktober 1915.

Der Standesbeamte.

Andersen.

 

Ifølge registreringen boede Heinrich i Skovby inden han blev indkaldt til krigstjeneste. Han arbejdede som Landwirtschaftlicher Knecht, dvs. som tjenestekarl på en gård.

Han var 26 år, nærmere fødselsdag oplyses ikke. Han var søn af bjergarbejder Peter Hoffmann og Auguste født Grosz, der begge var døde og sidst havde boet i Dortmund. 

Hoffmann faldt ved Moulin den 11.08.1915. Han var ”ledig” dvs. ikke gift.

Dortmund ligger i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen, der har grænser til Holland og Belgien.

Hvorfor han blev tjenestekarl i Sønderjylland vides ikke, vi ved desværre heller ikke hvilken gård i Skovby han tjente på.

 

Heinrichs død registreret i personregistret for Lysabild sogn den 10.10.1915.

Han blev begravet på krigskirkegården i Moulin-sous-Touvent i det nordlige Frankrig som ikke ligger langt fra Compiègne, hvor den tyske hær overgav sig den 11. november 1918.

Jørgen Flintholm Hansen har udarbejdet lister over de kirkegårde, hvor mange af de sønderjyske soldater er begravet. Det er endda så heldigt, at Flintholm Hansen ikke kun har hjulpet os med billeder fra kirkegården, men også har et billede af Hoffmanns gravkors:

Moulin-sous-Touvent Soldatenfriedhof blev oprettet af franskmændene i juli 1920 til samling af tyske grave i et meget stort område. Overflytning af grave var ikke færdig før 1927. Kampene i området fandt primært sted meget tidligt og meget sent på krigen f.eks. var der mange tab blandt sønderjyder 6. juni 1915 under kampene i Moulin. Den næste store gruppe af faldne kom i forbindelse med den tyske forårs offensiv i 1918 og den efterfølgende allierede modoffensiv.

Heinrich Karl fik ikke sit navn med på mindestenen på Lysabild kirkegård, sikkert fordi han ikke havde familie i sognet efter krigen, da det blev besluttet at rejse en sten over de faldne fra sognet.

Han har heller ikke sit navn på Marselisborg-monumentet da han ikke kom fra en dansksindet sønderjysk familie.

På grund af de sparsomme informationer om Heinrich Karl Hoffmann er det ikke lykkedes at finde oplysninger om hans opvækst og familie Tyskland.