56. Christian Frederich Johannsen 1888 - 1918

Født 11.12.1888 i Fjelby, Lysabild sogn. Død 27.07.1918 i Sønderborg. Gefreiter. Infanterist. Regiment 409, 3. kompagni.

Christian Johannsen.

Wilhelmine Johannsen.

Den efterladte familie. Fra venstre Claus, Christian og Wilhelmine.

Det nybyggede, danske samlingssted Sønderborghus, blev beslaglagt og indrettet til  krigslazaret. Her døde Christian Johannsen.
 

Christian Frederich Johannsen var søn af Christian Detlef Johannsen og hustru Louise Magdalene, født Brink.

Da Christian Johannsen blev konfirmeret i Lysabild kirke den 05.04.1903, tjente han allerede i Lysabildskov hos Christen Lassen. Præsten noterer, at hans kundskaber var "ziemlich gut" (temmelig gode) og hans opførsel var "gut" (god).

Da han var på session i 1908 og 1909, tjente han fortsat i Lysabildskov. Han målte 1.69 m. og vejede 69 kg.

Han blev gift med Wilhelmine Andrea Nielson den 16.12.1913. Hun var født i Egernsund og datter af Marie Christine Nielson og en ukendt far - og var vokset op hos bedsteforældrene og forskellige plejefamilier.

Christian og Wilhelmine Johannsen, som begge tjente i Skovby, købte en lille ejendom i Rubæk (nr. 13) med ca. 14 tønder land. Her blev de to sønner født, Christian den 16.11.1914 og Claus den 20.06.1917.

Christian Johannsen blev såret ved Somme og kom med en transport til Sønderborg, hvor han blev indlagt på krigslazarettet på Sønderborghus.

Han døde af sine sår den 27.06.1918 og blev begravet på Lysabild kirkegård.

Wilhelmine solgte gården, købte hus og flyttede til Grønforten 1. I mange år tog hun sig af ægteparret Henriksen, som også havde mistet deres søn Nikolai (nr. 44) under 1. Verdenskrig.

En såret tysk soldat hjælpes tilbage fra fronten ved Somme i 1918, mens nye tropper er på vej til skyttegravene i det slag, som siden er blevet kaldt "Kaisersclacht."

Christian Johannsen deltog i det 2. slag ved Somme - også kaldet "Kaisersclacht" fra marts 1918. I slutningen af marts havde de tyske tropper erobret flere vigtige byer på Somme-slagmarken. Mangel på ammunition og heste mv. vanskeliggjorde fremrykningen og de allierede indsatte store styrker. Ca. 30.000 tyskere faldt. 20.000 var savnede og 190.000 sårede. De allierede havde 160.000 døde og sårede.

Samlede æg ind på Kegnæs

Christian Johannsen forældre, Christian Detlef Johannsen og Lovise Magdalene Brink, blev gift 10.04.1885. Moderen var søster til Anne Cathrine Brink, der var gift med Peter Andresen Andersen, så Christian Johannsen var fætter til Hans Andersen (nr. 2) og Peter Andersen (nr. 3), der også faldt som soldater i krigen.

Faderen var født i Sønderborg, søn af en vognmand. Da han giftede sig i 1885, var han møllersvend i Lysabildskov. Kort efter flytter familien til Fjelby og senere til Skovby.

Christian Johannsens mor dør allerede 1892 fra fire små børn, den yngste datter er kun to måneder.

En søster til moderen, Cathrine Marie Brink, der var gift med Hans Christian Hansen, blev husholderske for familien. Hendes mand var syg. Han var i pleje i en Irrenanstalt i Slesvig (en psykiatrisk klinik).

Cathrine havde fire børn. De yngste voksede op sammen med Christian og hans søstre og gik i Skovby skole.

Christian Johannsens far var handelsmand, f.eks. gik han til fods til Kegnæs, hvor han købte æg. Han medbragte en bismervægt, så æggene blev afregnet efter vægt. Så tog han med toget fra Skovby til Sønderborg og solgte æggene og fik en lille fortjeneste ud af det.