65. Richard Klimm 1896-1916

Født den 08.08.1896 i Notmarkskov, Notmark sogn, senere bopæl i Mommark, Lysabild sogn. Død den 09.08.1916 i Frankrig. Musketier. Infanterie-Regiment Nr. 84, Maschinen-Gewehr-Kompagnie.

Richard Klimm.

Kolding Socialdemokrat den 22.08.1916.

Fra kampene ved Høj nr. 304. Foto: Vestfronten1916-17.dk

Mindesmærket ved høj nr. 304. Foto: Vestfronten1916-17.dk

Vennernes navne på Marselisborg-Monumentet. Foto: 100helte.

Jens M. Kjers navn på Marselisborg-Monumentet. Foto: 100helte.

Nicolais registreringskort som krigsfange i England.

Richard Klimm var født den 08.08.1896 i Notmarkskov, Notmark sogn.

Han forældre var flyttet til Notmark fra Skelde i Broager sogn kort tid før han blev født. Hans ældre søskende var alle født i Skeldegårdsmark og døbt i Broager kirke.

Hans far, Richard Wilhelm Friedrich Klimm, var fisker. Han var født Kröpelin i Mecklenburg-Schwerin. Hans mor, Marie Cathrine Lorenzen, var født i Skelde. Forældrene blev gift i Broager den 05.12.1884.

Faderen døde i 1917 i Notmarkskov. Moderen døde i 1949 i Sønderborg på De gamle Hjem, hun blev begravet fra Notmark kirke. Hun havde en del år boet i Augustenborg hos datteren Maria Cathrine, gift Burhøj.

Richard gik i skole i Notmarkskov, hvor lærerens søn Karl Theodor Andersen blev hans ven. Karl var født den 16.01.1896 i Grande i Kreis Trittau i Holsten. Hans far Andreas Jørgen Andersen var uddannet som lærer på Haderslev seminarium. Fra 1892 var han lærer ved skolen i Grande, hvor hans ældste børn blev født. I 1896 blev han ansat ved skolen i Notmarkskov. Fra 1921 og til han gik på pension 1936, var han førstelærer i Bov i Tønder amt.

Richard og Karl blev konfirmeret i Notmark kirke 1911. Richard fik af præsten disse ord med på vejen Thi den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den som mister sit liv for min skyld, vil bjærge det. (Matthæus evangeliet kapitel 25 vers 16 Jesu ord til disciplene).

Da Richard i 1915 var til session var han tjenestekarl i Mommark. Han målte 1,76 m. og vejede 72 kg og havde et godt syn. Han var højere end de fleste på den tid.

Der nævnes en helbredsfejl, men alligevel blev den foreløbige afgørelse ved mønstringen, at han skulle indkaldes til infanteriet og at han skulle møde den 05.11.1915 i Rendsborg for at gøre tjeneste ved regiment nr. 85. Måske skulle vennen Karl møde samme sted samme dag! 

Da Richard og Karl faldt, gjorde de begge tjeneste ved infanteriregiment nr. 84, i maskingeværafdelingen.

De faldt begge den 09.08.1916 ved Høj 304 ved Verdun, dagen efter Richards 20-års fødselsdag. Richards dødsfald er registreret i personregistret for Lysabild den 01.10.1916.

Høj 304, Höhe 304, også kaldet Toter Mann (Død mand), var det højeste punkt på den vestlige bred af floden Meuse. Her var gode muligheder for at observere slagmarken ved Verdun. Der var derfor gennem krigen mange kampe om denne høj.

 

Den tyske tabsliste fra den 09.09.1916, hvor de to venners navne står lige ved siden af hinanden.

Mindestedet på Notmark Kirkegård. Foto: 100helte.

De to venner fik deres navne på mindestedet på Nortmark Kirkegård. Foto: 100helte. 

Søskende

Heinrich Wilhelm Friedrich blev født i Skelde den 17.03.1885 og blev konfirmeret i Notmark i 1899. Da han som 20-årig skulle møde til session, mødte han ikke op. Det noteres, at han er sømand og sessionen bliver både i 1905 og 1906 udskudt. Han overføres til en liste over "restanter." Der er ikke fundet flere oplysninger om ham.

Margrethe Marie blev født den 27.11.1886 i Skelde og blev konfirmeret i 1901 i Notmark. I 1910 blev hun gift med Jens Mogensen Kjer, der var møller i Haderslev, hvor de boede. Han var født i Mølby i Oksenvad sogn. Også han var krigsdeltager og faldt ved Pajewo-Krule-Nivadowo i Polen den 16.07.1915.

Margrethe flyttede tilbage til Als. Ved Folketællingen i 1921 boede hun i Notmark, i 1930 var hun flyttet til Guderup i Egen sogn.

Maria Cathrine blev født i Skelde den 13.02.1891 og blev konfirmeret i Notmark i 1905. Hun blev gift med Nicolai Jacob Burhøj den 28.11.1913 i Asserballe kirke.

Nicolai var født i Tandslet. Han var til session i 1908, hvor han fik et års udsættelse. Det fremgår ikke om han året efter blev indkaldt til aftjening af værnepligten, men da krigen brød ud blev han indkaldt.

Han blev 1916 taget til fange af englænderne og tilbragte flere år i Feltham fangelejren i England, der var oprettet specielt til nordslesvigske fanger. Han vendte først tilbage til Asserballe i juli 1919. En af hans brødre Matthias Lorenzen Burhøj faldt den 17.09.1915

I 1924 overtog Nicolai og Maria et husmandssted i Augustenborg. Han døde i 1968 og hun i 1978.

Clara blev født den 29.03.1894 i Broager og døbt den 29.4.1894. Konfirmeret i 1908 i Notmark. Der er ikke fundet flere oplysninger om hende.

Cathrine blev født den 12.06.1902 i Notmarkskov og døbt  den 13.07.1902. Hun blev konfirmeret i 1917 i Notmark kirke. Ved Folketællingen i 1921 tjente hun i Jestrup, Tandslet sogn.

Karl Theodor Andersen var Richardts bedste ven fra Notmarksskov. De faldt samme dag ved den berygtede høj nr. 304 ved Verdun.