70 Heinrich Jacob Thomas Köster 1894-1915

Født i Sønderborg den 01.07.1894. Død den 15.12.1915 i Frankrig. Musketer. Reserve-Infanteri-Regiment Nr. 76, 5. kompagni.

Heinrich Köster.

På 100heltes rejse til Vestfronten i 2018, fandt vi Heinrich Kösters grav på soldaterkirkegården Lens-Sallaumines.

Heinrich fik sit navn på mindestenen ved Skt. Marie Kirke i Sønderborg, på Marselis-monumentet i Århus – og i Braine i Frankring i forbindelse med renovering af den sønderjyske kirkegård i 2013.

Heinrich Kôsters navn på mindestenen ved Mariekirken i Sønderborg (Foto: 100helte).

Heinrich Jacob Thomas Köster, blev født i Sønderborg den 01.07.1894 og døbt i Skt. Marie Kirke i august samme år.

Hans forældre, Ludwig Heinrich Martin Köster og Mette Marie, født Clausen blev gift i december 1889 også i Skt. Marie Kirke.

Faderen var enkemand, da de blev gift. Han var født i Oldenborg i Holsten den 17.10.1852. Moderen var født 27.09.1863 i Helved, Notmark sogn.

Heinrich mistede allerede som barn sin far. Da han blev konfirmeret i 1909 var han flyttet til Tandslet sammen med sin mor og sine to søstre.

Moderen blev herefter gift med Jes Johannes Lausen, maler i Ertebjerg. Stedfaderen brugte også navnet Collin. Han havde som barn været i pleje hos maler Fredrik Andreas Collin i Sønderborg. Han var søn af bager Jes Jessen Lausen og Cecilie Johanne, født Affelhoi. De var udvandret til Amerika uden at tage sønnen med. De døde i Milwaukee i staten Wisconsin.

Stedfaderen var enkemand, han havde været gift 2 gange og havde flere børn.

Han døde i 1917 i Sønderborg.

Moderen boede ved Folketælling i 1925 i Sønderborg på adressen Kirkealle 18. Her kaldes hun Mette Collin. Ved Folketællingen i 1930 står hun som Mette Marie Lausen og bor i Skt. Jørgens Hospital i Kirke Alle 11. Hun modtog invaliderente. Skt. Jørgens Hospital var en slags plejehjem for ubemidlede.

Heinrich var til session i januar 1914. Da var han 172 cm høj, vejede 61 kg og var tjenestekarl i Mommark.

Det var før krigen brød ud og han fik i første omgang et års udsættelse, men i december 1914 var han igen til session i Mommark.

Den foreløbige afgørelse var infanteri og han blev indkaldt til at møde i maj 1915 til Ersatz Füsilier Regiment nr. 86, men må være blevet overflyttet til regiment nr. 76. Han faldt ved Artois i Frankrig den 15.12.1915.


Dødsfaldet er noteret i kirkebogen for Lysabild i 1916 sammen med to andre, der faldt i 1915 og 10, der faldt i 1916.


I Personregistret fremgår det, at det er kommandanten for ”Ersatz-Bataillon des Königliche-Preussische Reserve-Infanterie-Regiments Nummer 76” der meddelte, at Heinrich Köster døde i stillingskamp ved Artois kl. 5. om eftermiddagen den 15.12.1915.

Konfirmationsbillede fra Tandslet 1909 – mon ikke Heinrich er den midterste af de tre drenge på den midterste række. (Foto:Tandslet lokalhistoriske Arkiv).

 

Der findes en efterladte-sag, hvor hans mor søger om pension efter ham.

 

På Sønderborg Slot findes et mindeblad om ham skrevet af J. Moldt, der bl.a. skriver:

 

Heinrich Köster er født i Sønderborg, hvor forældrene dengang boede, senere rejst til Tandslet hvor drengen blev konfirmeret 1909.

 

Efter konfirmationen kom han til at tjene hos en bonde i Mommark som karl, hvor han blev til sin indkaldelse til soldat.

 

Han blev uddannet i Haderslev i to uger og kom senere bag ved fronten. Han faldt snart efter han kom til fronten. Han var et pænt og solidt ungt Menneske.”

 

Med andre ord: Heinrich fik to ugers uddannelse, hvorefter han blev sendt til slagmarken.

 

Han blev begravet på krigskirkegården Lens-Sallaumines, hvor mere end 15.000 tyske soldater blev begravet, heraf 26 fra Nordslesvig.

Kirkegården var oprettet af tyskerne i efteråret 1914 og fik i første omgang betegnelsen »Loretto-Friedhof«, da mange af de begravede faldt under kampene om Loretto højderne nord for Arras. Senere kom også faldne fra Lens og andre steder. Kirkegården blev kraftigt beskadiget af artilleriild under senere kampe, og måtte nyanlægges af de franske myndigheder efter krigen. Samtidig hermed blev grave fra 39 midlertidige begravelsesfelter i området overført hertil.

Hel, halv- og halvsøskende

 

Heinrich havde både hel- halv- og stedsøskende. Lidt oplysninger om nogle af dem:

Christine Marie Köster, helsøster, var født i Sønderborg den 19.08.1890 og konfirmeret i marts 1904. Hun blev gift i Tandslet i maj 1910 med Peter Jørgensen, der var født den 04.12.1884 i Mindebjerg i Hørup Sogn. Halvbroderen Ludwig var en af forloverne. Peter Jørgensen var også med som soldat i krigen tilknyttet regiment nr. 86 på Vestfronten. Af en tysk tabsliste fra december 1916 fremgår, at han var blevet lettere såret. Han gjorde tjeneste ved 12. kompagni. Han var medlem af DSK. Peter og Christine flyttede til Sønderborg. I 1925 boede de ligesom halvbroderen Ludwig på adressen Stjernegade 8. De havde fire børn født mellem 1910 og 1923. Peter døde 1972.

Anna Dorothea Sophie Köster, helsøster, født den 30.12.1891. Død i Sønderborg nytårsdag 1900, otte år gammel.

Marie Charlotte Köster, helsøster, født den 28.3.1893 i Sønderborg. Hun blev gift med Peter Christensen i Lysabild kirke i april 1913. Peter havde også været med som soldat i krigen - han var medlem af DSK. Af medlemskortet fremgår, at han var i Feldflieger Abteilung (Wikipedia: Feldflieger Abteilung var titlen på de banebrydende luftfartsenheder som efter 1916 blev til "Luftstreitkräfte" - det tysk luftvåben.

Det fremgår også af medlemskortet at han mistede hørelsen efter sygdom i Syd-Ungarn.

Peter Christensen blev snedkermester i Sarup – og i 1943 var han med til at bygge den nye skole i Lysabild. De fik ingen børn. 1946 solgte Peter Christensen snedkerforretningen i Sarup til Børge Jensen og ægteparret flyttede til Sønderborg.

Peter døde 1961 og Marie Charlotte 1976.

 
Ludwig Heinrich Martin Köster, halvbror, blev født den 01.05.1878 i Sønderborg. Søn af Heinrichs far og hans første kone, Anna Sophie, født Jørgensen:

Ludwig var til session 1898 – da er han tjenestekarl i Lambjerg. Han målte 1.65 m. og vejede 57 kg. Han blev tilknyttet Infanteriregiment nr. 141, men der er ingen dato for indkaldelse. Han var arbejdsmand. Senere står han som fisker og handelsmand.

Han blev gift med Eline Marie født Iversen. Under krigen boede familien i Sundsmark i Ulkebøl sogn, men før og efter boede de i Sønderborg. Ved Folketællingen i 1925 boede de på adressen Stjernegade 8 med tre børn.

Ludwig og Eline fik mellem 1904 og 1921 i alt 13 børn, heraf tre hold tvillinger. Ni af børnene døde som spæde, få timer, få dage, få uger gamle, en enkelt blev ½ år.

Kun fire overlevede de første år: en dreng født i 1904 – hans tvillingebror døde. Tre piger født i 1910, 1911 og 1921 overlevede også. 

Til familien hørte også en plejedatter født i 1910. En dreng var dødfødt og fire af dem der døde som små var navngivet Ludwig - som deres far og farfar. Den eneste overlevende dreng hed Christian.

Ludwig har sikkert også deltaget som soldat i krigen. Da han fik et barn i 1917 var det jordemoderen, der anmeldte fødslen til personregisterføreren, måske fordi han var i felten.

Ved Folketællingen i 1930 står Eline Marie som enke. Ludwig var død i 1928.

Fritz Johannes Collin, stedbror,  født den 16.02.1890 søn af Jes Johannes Collin og Catharina Marie, født Nissen.

Han var til session 1910, da boede han på Kegnæs. Han fik et års udsættelse, men blev indkaldt i 1912 til Pioner Bataillon nr. 23 – og senere overført til landstormen (en slags hjemmeværn). Han er sikkert blev sikkert indkaldt igen da krigen brød ud.

Han blev gift i Kegnæs kirke den 06.12.1910 med Metha, født Michael, datter af Johanne Hoppe Michael.

Han var 20 og hun var 16 år. Ifølge personregistreringen blev han erklæret fuldmyndig pr. 11.11.1910, mens bruden skulle have sin moders tilladelse til at blive gift.

Fritz var da malersvend. De fik fire sønner. Da søn nr. to Jes Johannes Collin, blev født 1912 var Fritz daglejer på Kegnæsgård og familien boede i Skovby, så drengen blev døbt i Lysabild kirke og boede også som voksen i nogle år i Lysabild. Senere flyttede familien til Sønderborg, hvor Fritz arbejdede som maler. Ægteparret blev separeret 1924 og senere skilt. Metha giftede sig med en anden.