72 Jacob Lassen 1891 - 1918

Født 28.07.1891 i Ny Pøl, Lysabild sogn. Død 29.05.1918 i Flandern. Gefreiter. Infanterist. Regiment 31, 3. Maschinengewehr-kompagni.

Jacob Lassen.

Henrik  Ingemann har skrevet om Jacob Lassens familie fra Ny Pøl. Se uddrag af bogen, klik her.

I 1950 fyldte Jacob Lassens onkel, Jørgen Lassen, 100 år. Han havde oplevet fire krige: 1864, den tysk/franske krig 1870-71, 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig.

Jacob Lassen var søn af Henrik Lassen og hustru Marie Elisabeth, født Hansen. Faderen blev født på Lindegården i Lysabild og var halvbror til rigsdagsmanden Hans Lassen.

Jacob Lassens forældre overtog et kådnersted i Ny Pøl som hustruens arv. De købte yderligere jord og en naboejendom, så kådnerstedet blev på ialt 12 tdr. land. 

Familien Lassen, Ny Pøl. Bagerste række fra venstre: Cathrine, Peter, Hans og Marie. Forreste række Jacob, Henrik Lassen, Christian, Anna, Marie Elisabeth Lassen og Henrik. Christian overtog kådnerstedet og Hans blev købmand i Neder Lysabild. Henrik døde som dreng.

Jacob Lassen blev - som de fleste drenge - tjenestekarl umiddelbart  efter konfirmationen.

På sessionen noteredes, at han er tjenestekarl i Skovby.

I 1911 og 1912 udsættes hans aftjening af værnepligten med et år, men i 1913 godkendes han til at blive indkaldt som soldat.

Han måler 1.65 m. og vejer 60 kg., hans brystomfang er 82-89 centimeter og han har et godt syn.

Jacob Lassen og en af hans skolevenner, Hans Tychsen, kommer til at gøre tjeneste i regiment 31. Begge falder i Frankrig. Hans Tychsen ved Somme 27.10.1916 og Jacob Lassen ved Ypern 29.05 1918.

Jacob Lassen tjenestegjorde ved en maskingeværgruppe. Han lå  i første række og på en særdeles udsat plads.

Jacob Lassen faldt ved Ypern i maj 1918. I løbet af krigen var der fem store slag i dette område med mange tusinde døde.

Konfirmationen 1906 i Lysabild kirke

Palmesøndag den 8. april 1906 blev 14 drenge konfirmeret i Lysabild kirke. De var født i 1891 eller i 1892.

Blandt dem var der fem, som faldt  i 1. Verdenskrig. Deres kammerater var sikkert også soldater krigen.

De fem konfirmander var fra alle egne af sognet: Mommark, Ny Pøl, Lysabildskov, Lysabild og Skovby.

De må have gået i de fire forskellige skoler i sognet, men de gik til præst sammen og har sikkert også kendt hinanden fra sport eller andre ungdomsarrangementer.

De fem konfirmander fra 1906 døde i hver sit år, en i Ostpreussen 1914, en i Moulin i Frankrig 1915, en ved Somme i Frankrig 1916, en døde i engelsk krigsfangenskab 1917 og en faldt ved Ypern i 1918.

Jacob Lassen var en af de fem. 
 

Maskingeværene var et frygtet våben - og en udsat plads for skytterne.

Maskingeværgruppe.

Maskingevær-grupperne var også udsat ved gasangrebene.