77. Carl Jessen Møller 1877 - 1915

Født den 30.01.1877 i Årslev, Hjordkær Sogn. Død den 07.09.1915 i Rusland. Gefreiter. Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 84, 5. kompagni.

Carl Jessen Møller.

Billeder fra Østfronten. (Foto: Internettet).

Holstebro Avis den 13.02.1947.

Vestergades Kirkegård i Herning. (Privatfoto).

Silkeborg Avis den 21.04.1964.

Alderlyst Kirkegård. (foto: dk.gravsten).

Carl Jessen Møller blev født den 30.01.1877 i Årslev i Hjordkær sogn, Aabenraa Amt.

Han var søn af murer Jens Christian Møller og Anna, født Lorenzen. Forældrene blev gift i 1862 i Bjolderup Kirke, hvor deres ældste børn også blev døbt. Senere flyttede de til Årslev i Hjordkær sogn.

Carl havde en storebror, tre storesøstre og en lillesøster. Ved indkaldelsen var han bosat i Mommark.

Hans mor døde allerede da han var fire år, og faderen, da han var 20 år. Faderen blev kun 53 år.

Carl blev konfirmeret i Hjordkær kirke den 22.03.1891, og er vel derefter kommet ud at tjene.

Da han i 1897 var til session, var han i ifølge protokollen i 1897 blevet overført fra Aabenraa til Tandslet, hvor han var tjenestekarl, så han var flyttet til Als, hvor en af hans søstre boede.

Han var højere og vejede mere end mange andre, der var til session som 20-årige: han målte 1.74 og vejede 73 kg.

Han kom til at aftjene værnepligt ved et garde-artilleri-regiment, dvs. han har været soldat i to år.

I år 1900 tjente han i Tandslet på gården Store Elholm.

Han blev den 03.11.1900 i Tandslet kirke gift med Charlotte Amalie Nielsen. Søsterens mand, Jørgen Hansen fra Mommark, var den ene af forloverne, den anden var Andreas Elholm fra Store Elholm.

Det unge ægtepar Carl Jessen Møller og hustru Charlotte Amalie, født Nielsen. (Privatfoto).

Charlotte Amalie kom fra Funder sogn nær Silkeborg i Viborg Amt, men var ved brylluppet tjenestepige i Tandslet.

Hun var født den 15.04.1875 på Sejlgård Mark og blev døbt i maj samme år i Funder kirke. Hendes forældre var arbejdsmand Anders Nielsen, der kom fra Them i Skanderborg Amt og Johanne, der kom fra Udby i Præstø Amt.

Ved Folketællingen i 1901 var Charlotte hjemme i Sejlgård hos sin mor, der var enke. Ud for Charlottes navn er der en bemærkning: "Hendes Mand har Tjeneste på Als, hun er midlertidig hos sin moder."

Carl og Charlotte fik fem børn inden han faldt på Østfronten.

Fra den tyske tabsliste i starten af september 1915.

I starten af september 1915 melder den tyske tabsliste om 17 døde fra Nordslesvig, alle faldt på Østfronten. 12 af dem var fra Landwehr-Infanterie-Regiment nr. 84. Foruden Carl Møller faldt syv nordslesvigere ved Sztrupin og fire ved Laschewitschi. Begge byer var den gang russiske, men området er i dag en del af Hviderusland.

I en af de såkaldte Efterladtesager i Invalidenævnet (sag E-00717) fremgår, at Charlotte Amalie Møller, født Nielsen ansøgte om pension for til sig selv og hendes fem børn.

Hun flyttede tilbage til Funder i Viborg Amt. Ved Folketællingen i 1921 boede hun sammen med sønnen Anders, der er maskinarbejder og datteren Johanne.

I 1925 var hun og Johanne flyttet til Struer og boede hos datteren Anna og hendes mand. Hun fik krigsenkepension. Hun døde i 1935 på Holstebro Sygehus.

 

Søsteren Christine Marie

En af Carls søstre, Christine Marie, der var født den 31.03.1865, blev i marts 1888 i Hjordkær kirke blevet gift med Jørgen Hansen. Han var født i Kolstrup ved Aabenraa, men hans mor var fra Tandslet. Måske er det derfor at Christine og Jørgen Hansen slog sig ned i Mommark, og måske også derfor, at Carl senere kom til Als.

Christine Marie og Jørgen Hansen havde tre sønner, der alle var krigsdeltagere, en faldt: nr. 34 Christian Hansen, en af de andre kom i fransk fangenskab og en svigersøn blev krigsfange i Rusland.

Børnene

Det ældste af de fem børn blev født og døbt i Funder sogn, De andre blev født i Mommark og døbt i Lysabild kirke.

Anders Nielsen Møller, blev født den 26.02.1901, mens Charlotte opholdt sig hos sin mor i Funder. her står Carl og Charlotte med adresse på Store Elholm i Tandslet sogn, men derefter flyttede familien til Mommark. Anders var gift to gange og fik to sønner. Han døde i 1947.

Anna Johanne Møller, blev født den 19.12.1902, og døbt i januar året efter. Her var Carls søster Christine Marie og hendes svigerforældre faddere. Anna blev gift med Anders Dosenius Nielsen, født den 17.03.1902. Anders døde i 1887 og Anna i 1994. De boede i Struer.

 

Sønnen Christian med hustruen Carla og deres fire børn - børnebørn til Carl Møller. (Privatfoto).

Christian Møller, blev født den 16.08.1904, og døbt måneden efter. Søsterens mand Jørgen Hansen fra Mommark, var en af fadderne. Han blev i 1926 gift med Carla Jensine fra Søndersø i Odense Amt. De fik fire børn. Carla døde i 1980 og Christian i 1997.

Carl Møller, født den 29.10.1907. Ved Folketællingen i 1921 var han i tjenestedreng hos husmand Palle Fløe i Funder.. Han blev gift med Astrid Fanny Rasmussen. Han var savværksarbejder. Carl døde i 1964, Fanny døde i 1988.

Johanne Møller, født den 26.03.1909, og døbt i maj samme år. Carls nevø Jens Hansen fra Mommark var en af fadderne. Ved Folketællingen i 1925 boede hun (og moderen) hos søsteren Anna i Struer. Johanne blev i 1927 gift med landpostbud Albert Kibsgaard, der var født i Gudum, Skodborg Herred. Ved Folketællingen i 1930 boede de i Lemvig med en lille datter. De flyttede senere til København. Albert døde i 1963, Johanne døde i 1995.