80. Jørgen Møller 1896-1917

Født 17.07.1896 i Tandslet. Død (savnet) den 04.05.1917 i La Neuville i Frankrig. Musketier. Infanterie-Regiment nr. 84, 1. kompagni.

 

Jørgen Møller.

Jørgen Møller ved indkaldelsen. Foto: arkiv.dk.

Jørgen Møller blev født i Tandslet den 17.07.1896 som søn af daglejer Peter Christian Møller og Marie Cathrine, født Christensen. Forældrene var blevet gift i Tandslet kirke den 07.05.1896. Begge forældre var født i Tandslet.

Faderens medlemskort i DSK. Foto: Lysabild Sognearkiv.

Faderen blev sammen med andre dansksindede fra sognet arresteret som civilfange ved krigsudbruddet i 1914. Han blev også indkaldt som soldat i krigen. Han var fra 1941 medlem af DSK Foreningen af Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere og på kartotekskortet oplyses, at han havde gjort tjeneste som menig ved regiment nr. 77 i Frankrig.

Faderen døde 1946 og moderen 1950.

Nekrolog over moderen i Hejmdal 06.12.1950:

”Marie Cathrine Møller, Skovbyballe, afgået ved døden. Fru Møller stammede fra Neder Tandslet, men tilbragte størstedelen af sit liv i Skovbyballe, hvor hendes nu afdøde mand ejede et husmandssted, Ægteparret mistede en søn i 1. verdenskrig. En anden søn, Chr. Møller, har overtaget ejendommen i Skovbyballe, mens en tredje søn er husmand i Tandshede. Fru Møller var en flittig og dygtig kvinde, som helt ofrede sig for hjemmet.”

Familien flyttede til Skovbyballe inden 1899, da lillebroderen Christian blev født. Her overtog de et husmandssted i Rubæk, så Jørgen har gået i skole i Skovby.

Jørgen blev konfirmeret i Lysabild 1911 og kom sikkert derefter ud at tjene. 

Da han i 1915 var til landstormsmønstring (session), var han tjenestekarl i Skovby, han målte 172½ cm og vejede 54 kg.

Den foreløbige afgørelse var, at han skulle til infanteriet.

Han blev indkaldt den 02.11.1915 til Ersatz-Regiment nr. 85 i Rendsborg. Her er han sikkert blevet fotograferet, da han havde fået sin uniform med kasket og livrem.

Senere blev han overflyttet til regiment nr. 84, 1. kompagni.

Den 07.05.1916 – på hans forældres 20 års bryllupsdag -  blev han under en orlov gift med Meta Kathrina Schmidt.

Hun var født i Bredsten på Kegnæs den 14.06.1896, datter af Andreas Matthiesen Schmidt og Marie Kathrine, født Christensen Ley.

Et krigsbryllup, sikkert uden den sædvanlige lysning. Begge var meget unge og det fremgår af indførslen i personregistret, at de skulle have fædrenes tilladelse til giftermålet.

Indførslen af vielsen i kirkebogen for Kegnæs 1916.

Dagen efter blev deres søn født, måske nåede Jørgen at se sin lille søn, inden han skulle tilbage til fronten.

Det var jordemoderen, der den 10.05. anmeldte fødslen til Standesamtet (kommunekontoret) fordi faderen var ”abwesend” – fraværende.

Sønnen blev døbt den 08.06.1916 i Kegnæs kirke og kom til at hedde Peter, opkaldt efter farfaderen. Det fremgår ikke af kirkebogen, om Jørgen havde orlov til at overvære dåben. Farfar, farmor og morfar var faddere.

Jørgen stod i de militære papirer som Jürgen Möller, i en tabsliste dateret den 17.06.1917 meldes, at han er savnet – og der kom ikke flere oplysninger, så familien fik aldrig anden besked.

Den 10.05.1922 blev han erklæret død ved dom af 04.05.1917.

Tabslisten hvor Jørgen meddeles savnet.

Regiment nr. 84 var i begyndelsen af maj 1917 i kamp ved Höhe (Højde) 100 ved La Neuville i Nordfrankrig. Der faldt flere sønderjyder fra regiment nr. 84 den 04.05.1917, en af de andre blev også først senere erklæret død ved dom.

I bogen ”Erindringsbøger Tyske Regimenter,” oversat at Jørgen Flintholm, står disse oplysninger om regiment nr. 84´s kampe mod franske tropper ved Højde 100 nær La Neuville de første dage i maj 1917:

1. maj: Fjendtlig ild fortsætter i uformindsket styrke. Fjenden anvender gas. K.T.K. [Kampftruppenkommandeur] kommandostation ved kommandøren for reserven fyldes med gas og må lægges tilbage.

2. maj: Om morgenen starter artilleribeskydningen med uformindsket styrke. Forreste linje og Højde 100 dækket af røg. Aften syntes alt at tyde på et fjendtlige angreb. Spærreild påkaldes og kommer korrekt. Et angreb følger ikke. Om aftenen afvises fjendtlige patruljer mod vores stilling.

3. maj: Fortsat fjendtlig artilleriild og udlæggelse af gas, som tidligere under uforstyrret ledelse fra fjendtlige fly. Den ene dækning efter den anden ødelægges. Radio-tunnelen med samtlige tilstedeværende begravet. Under den fortsatte planmæssige fjendtlige artilleriild truer situationen med at blive alvorlig. Om aftenen og hele natten lægges gas over stillingen. 11. Kompagni i løbet af natten afløst af 1. Kompagni, 5. Kompagni af 4. og 6. Kompagni af 3. Kompagni.

Hauptmann Hofmeister bliver K.T.K.

11. og 5. Kompagni rykker ind i Franke-werk, 6 Kompagni under Hauptmann Soltau til Vieux i hvil. Hauptmann Kellner erstatter den syge Hauptmann Lange som kommandør af Franke-werk.

4. maj: Kl. 0600 trommeild, 0800 det længe ventede angreb. Den finder i den forreste, fuldstændigt sammenskudte stilling kun ringe modstand. Kun ved og om de få endnu hele tunneler bliver der kæmpet. Fjenden trænger frem indtil Wiener tværgrav, hvor 9. Kompagni yder modstand. 7. og 8. Kompagni har i den gamle stilling i 3 linjen holdt fast. Om eftermiddagen når forstærkninger frem fra baglandet. Franskmændene fylder deres linjer op. Hen mod aften starter den fjendtlige artilleriild igen. Om aftenen afvises yderligere angreb.

5. og 6. maj: Artilleriild mod begge siders første linje. Ingen infanteri kampaktivitet.

7. maj: Hen mod morgen fylder franskmændene deres grave foran Regimentets afsnit. Fjendtlige fly kredser i eskadriller på 6-7 fly over vore stillinger. Ødelæggelsesild påkaldes og ligger godt. Fjendtligt angreb kommer ikke til udvikling. Hen under aften bliver fornyet angrebsforsøg standset af ild. Stab II, 9. og 12. Kompagni afløses af Kompagni Hinrichsen, bestående af fjerde deling af I. Btl. kompagnier og kompagnier i I.R. 187. Trækkes tilbage til Franke-werk. Hauptmann Soltau bliver K.T.K.

Mere end 10 sønderjyder fra regiment nr. 84 faldt den første uge i maj ved Højde 100.

 

Ribe Stiftstidende 23.06.1917.

Jørgens navn kom på mindestenen i Lysabild og i Marselis-monumentet i Mindeparken i Aarhus.

Familiens ansøgning om at få Jørgens navn med på mindevæggen i Marselisborg.

Ved Folketællingen i 1921 boede Jørgens enke, Meta og sønnen Peter i Bredsten hos Metas forældre.

28.07.1925 blev Meta gift med Christian Thomsen og flyttede til Ullerup. Christian Thomsen var født den 14.10.1894 i Gråsten, han var købmand og med til at oprette det frivillige brandværn i Ullerup.

Meta døde 1961 og hendes mand 1975.

Nekrolog over Meta i ”Sønderjyden” 02.09.1961:

Efter lang tids sygdom er fru Meta Thomsen død i en alder af 67 år. Meta Thomsen er født på Kegnæs, men flyttede til Ullerup, hvor hun giftede sig med købmand Chr. Thomsen. Ved siden af at passe hjemmet fik hun tid til at hjælpe sin mand i forretningen. Hun var en afholdt og venlig kvinde, der havde en stor omgangskreds på egnen. Hun efterlader sig foruden sin mand 2 sønner og 1 datter.

Gravsten på Ullerup kirkegård. www.dk-gravsten.dk

Sønnen Peter var ved Folketællingen 1930 tjenestekarl hos en gårdejer i Brobøl i Ullerup sogn. Han blev konfirmeret i Ullerup kirke 1931.

Søskende

Christian Peter Møller blev født den 14.09.1899 i Skovbyballe. Han blev konfirmeret i 1914.

Christian deltog også i "Den store Krig.”  Han nævnes i tabsliste den 06.11.1918 som let såret. Han fik to tæer skudt af ved en granatsplint.

Han blev uddannet ved landbruget, tjente som karl flere steder og var i 1928 på landbrugsskole i Slangerup.

Han giftede sig ikke.

I 1941 overtog han husmandsstedet i Rubæk efter sine forældre.

I 1955 forpagtede han stedet ud og flyttede på aftægt, men arbejdede også hos vognmand Jens Jensen i Sarup.

I 1967 solgte han husmandsstedet til sin lillebrors datter og svigersøn Marie og Hans V. Sivertsen.

Christian var glad for at køre på motorcykel.

I 1972 var han omtalt i en avis som motorcykel-entusiast.

Han døde den 24.10.1990.

Avisartikel: Lysabild Sognearkiv.

Peter Møller blev født 18.08.1909. Han blev konfirmeret 1924.

Også han fik en landbrugsuddannelse. Ved Folketællingen 1925 tjente han i Skovby hos C. C .Lassen på Egegård i Skovby, og i 1930 hos Hans Bladt i Skovby.

Den 03.03.1933 blev han i Kegnæs kirke gift med Helene Petersen, der var født den 27.11.1908, datter af Hans Petersen og Anne Margrethe, født Kock i Østerby på Kegnæs.

I 1940 boede de i Mommark med datteren Marie. Hun blev i 1957 gift med Hans Valdemar Petersen fra Vester Sottrup. De overtog husmandsstedet i Rubæk, Skovbyballe efter farbroderen, Christian.

Da moderen døde i 1950 var Peter husmand i Tandshede.

 

Her har Peter skrevet en hilsen i en medkonfirmands poesibog. Privateje.