09 Sedan Felix Werner Baumann 1897 - 1917

Født 02.09.1897 i Kiel. Død 17.08.1917 i Flandern. Musketier. Infanterist. Regiment 394, 7. kompagni.

Stilhed efter stormen.

Her faldt Sedan Baumann.

Sedan Baumann ( kaldet Felix) blev født i Kiel den 02.09.1897 som søn af Frederich Christian Baumann og Elise Christine Auguste, født Tamm. Faderen kom fra Dänichehagen ved Kiel.

Frederich Baumann arbejdede som fodermester (Viehvärter) og familien rejste fra den ene store gård til den anden. Fra ca 1905-1913 arbejdede han på gården Seggelund, en af de domænegårde, der var ejet af den preussiske stat. Gården lå i Tyrstrup Sogn, så her har Felix gået i skole og gået til præst, han blev konfirmeret på tysk i Tyrstrup kirke palmesøndag den 16.03.1913.

Familien var så en kort periode på Nautruphof Domæne i Grarup sogn, inden de omkring 1916 flyttede til Kegnæsgård.

Ægteparret fik ialt 11 børn, hvoraf en del bosatte sig på Als. De yngste børn er konfirmeret i Lysabild. Da Frederich Baumann dør i Lysabild i 1923 forrettes begravelsen på tysk af præsten fra Notmark.

Sedan Baumann er på session i Sønderborg i 1915 og igen i 1916. Det fremgår af sessionslisten, at han vejer 53 kg. og er 162 cm. høj. Brystvidden er 76 - 84 cm. og betegnelsen 6/6 må betyde, at hans syn er godt.

I første omgang får han udsættelses af værnepligten i tre måneder med koden Z 47 som sandsynligvis er en helbredsmangel.

Den 07.11 1916 indkaldes han alligevel som rekrut til Reserve Infanteri Regiment nr. 163 i Neumünster.

Han falder den 17.08 1917, hvor han er blevet tilknyttet Infanteri Regiment nr. 394. Dødsstedet angives som Bois de Malaucourt lidt nord for Verdun i Frankrig.

Yderligere oplysninger om Sedan Baumann er velkomne.

Sedan var født den 2. september på årsdagen for den franske kapitulation overfor den tyske hær i krigen 1870. De franske styrker overgav sig ved byen Sedan i Ardennerne. Måske er det derfor at han fik navnet Sedan.
 

Kegnæsgård var ejet af Klosterkammeret i Hannover og blev drevet af en tysksindet forpagter. Mange af de ansatte kom fra Tyskland eller fra Volhynien i det nuværende Ukraine.