10 Hans Hansen Bladt 1885 - 1915

Født 24.03.1885 i Mommark, Lysabild sogn. Død 21.02.1915 i Polen. Ersatz-reserwist. Infanterist. Regiment 84, 7. kompagni

Hans Bladt, Ersatz-reserwist i regiment nr. 84, 7. kompagni.

Hans Bladt blev ringriderkonge i Sønderborg.

I en annonce søger Hans Bladts enke en karl på gården.

Hans Bladts børn, tv. Marie, Peter og Hans.

Nedestående fotos viser området, hvor Bladt faldt:

Hans Hansen Bladt blev født i Mommark den 24.03.1885 som søn af gårdejer Hans Christian Bladt og hustru Marie Cathrine, født Thomsen.

I 1908 blev Hans Bladt gift med Chatrine Marie, født Clausen. De overtog den fædrene gård i Mommark og fik tre børn – Hans-Christian (1908), Peter (1910) og Marie (1913).

Han var i sin fritid en ivrig ringrider og opnåede at blive ringriderkonge i Sønderborg.

Hans Bladt var altså familiefar, da han i blev indkaldt i november 1914. Kort efter kom han til østfronten, hvor han blev hårdt såret den 19.02.1915 i kampene ved Lomza i Polen.

Få dage efter døde han på det nærliggende lazaret. Han blev begravet i ”Garden des Gutshauses zur Stawiski.” Soldaterkammerater havde et billede af graven med hjem til familien på Als.

Chatrine og Hans Bladt.

Hans Bladt blev ringrider-konge i Sønderborg i 1911. Her ses han sammen med alle kongerne i perioden 1888 - 1911 i 2. række nr. 4 fra venstre.

Den dansksindede avis Heimdal skriver den  9. marts 1915:

Om H. Bladt fra Mommark, der som i Gaar meddelt er falden i Rusland, skrives bl.a. til os: Bladt havde ikke været Soldat, men blev indkaldt som Forstærkningsmand den 17. August til Uddannelse i Flensborg.
           

Begavet som han var, blev han blandt de første, der maatte drage bort til Felten i Østpreussen, hvor han har været til nu.                                             

Han var en energisk og forhaabningsfuld Landmand, der altid forstod at faa fat i det mest formaalstjenlige paa Landbrugets Omraade. Han havde i de sidste Aar indrettet sig, som han ønskede det, og han haabede nu at skulle høste Glæde af sine Foretagender. Det blev ham imidlertid ikke forundt.

Bladt vil blive haardt savnet af sin Hustru og sine smaa Børn, som i ham har mistet en god Ægtefælle og en kærlig Fader, endvidere af sine gamle Forældre, men han vil ogsaa blive savnet i den nærmeste Families Kreds og af sine Venner og Naboer, der i ham altid fandt en venlig og ren Karakter,

 

To Kammerater fra hans Hjemegn (2 Feldwebeler), fik Lov til at begrave ham paa et fredeligt Sted i Slotshaven paa Godset Stavitsky.

Ære være hans Minde !

Hans Bladts grav i "Garden des Guthauses zur Stawiski."

Læs artikel om Hans Bladt, klik her.