103. Jørgen Krogh 1890-1916

Født i Lysabildskov den 22.04.1890. Død den 16.02.1916 i Somme-Py, Frankrig. Gefreiter (Korporal). Füsilier-Regiment nr. 86, 9. kompagni.
 

I Heimdal den 220.06.1916 meddeles at Jørgen er faldet på Vestfronten.

Peter og Marie Cathrine Krogh mistede tre sønner i 1. Verdenskrig: Jørgen og Andreas født i Lysabildskov og Heinrich født i Rinkenæs.

Selv om ingen af de tre boede i Rinkenæs, da de blev indkaldt til krigstjeneste, fik de deres navne med på en af de tre mindesten på den gamle kirkegård i Rinkenæs:

Mindestenen på Rinkenæs Kirkegård. De tre brødres navn nederst på stenen. Foto: 100helte.

Jørgen Krogh var født den 22.04.1890, som næstældste søn af Peter Christensen Krogh og Marie Cathrine, født Duus.

Fem af hans brødre var med som krigsdeltagere, to af dem kom heller ikke hjem igen: Andreas, der var født i Lysabildskov den 08.03.1894 og Heinrich, der var født den 27.08.1898 efter familien var flyttet til Rinkenæs. Han havde ikke tilknytning til Lysabild sogn og er derfor ikke medtaget med selvstændig side på 100helte.dk.

Jørgen nåede måske at gå i skole ganske kort i Lysabildskov inden familien i 1897 flyttede til Rinkenæs, hvor han nok kom til at gå i Bækken Skole, der var oprettet helt tilbage i 1738. Han blev konfirmeret i Rinkenæs kirke i 1905 og kom sikkert derefter ud at tjene.

Bækken Skole. Foto: Arkiv.dk

Jørgen var til session i 1910, hvor han fik et års udsættelse. Han vejede da 59 kg og målte 169 cm.

Han boede i Stenderup i Nybøl sogn og arbejdede som tjenestekarl.

Han fik et års udsættelse og mødte igen året efter – da tjente han i Vollerup og vejede 67 kg.

Nu bestemtes det, at han skulle gøre tjeneste ved infanteriet. 

Den 11.10.1911 blev han indkaldt til Grenadier-Regiment nr. 5, der havde hjemsted i Spandau i Berlin, så han nåede sikkert at aftjene sin værnepligt inden krigen, og blev så indkaldt igen da der blev mobiliseret i august 1914.

Han kom under krigen til at gøre tjeneste i kompagni nr. 9 i regiment nr. 86, der havde hjemsted i Sønderborg og Flensborg. Et regiment mange sønderjyder var tilknyttet.

Den 03.02.1916 nævnes han i en af de tyske tabslister som let såret.

Den 06.03.1916 nævnes, at han var død på et krigslazaret.

Ved indkaldelsen boede han i Dybbøl. Det er derfor kommuneforstanderen i Standesamt Dybbøl, der den 16.03.1916 noterer i personregistret, at Jørgen Krogh var blevet såret i kampene ved Somme-Py og var død på et krigslazaret den 16.02.1916.

I avisomtaler fortælles at han var blevet såret på Østfronten den 9. januar og var afgået ved døden af sine sår.  Regiment nr. 86 var dog indsat på Vestfronten under hele krigen. 

Jørgen havde 13 søskende. Otte blev født, mens familien boede i Lysabildskov, fem blev født efter familien var flyttet til Rinkenæs.

Otte søskende født i Lysabildskov:

Anna Margrethe Krogh, blev født 20.10.1885 i Lysabildskov

Maria Cathrine Krogh, blev født 23.06.1887 i Lysabildskov

Christian Krogh, blev født 13.12.1888 i Lysabildskov.

Han var til session i 1908, det år han fyldte 20 år. Da var han tjenestekarl i Skovby. Han målte 166 cm og vejede 57 ½ kg.

Afgørelsen blev Landsturm mit Waffe, en slags hjemmeværn med årlige øvelser, men da krigen brød ud blev han indkaldt. Der er ikke fundet yderligere oplysninger om hans krigstjeneste. Hans navn fremgår ikke at de tyske tabslister over sårede, forsvundne, tilfangetagne eller faldne.

Peter Krogh, blev født den 18.04.1891 i Lysabildskov og døde samme år kun 3 ½ måned gammel.

Peter Krogh, blev født den 13.05.1892 og fik samme navn som broderen, der var død ½ år før.

Det var meget almindeligt. Han blev konfirmeret i Rinkenæs 1907.

Da han skulle møde til session i 1912, det år han fyldte 20 år, var han skibskok. Det fremgår af sessionsprotokollen, at han var ude at sejle og havde fået udsættelse til december 1912.

Året efter blev det forlænget til december 1913 og derefter til december 1914.

Det fremgår at han havde taget hyre første gang som steward den 15.05.1909. Det kejserlige tyske generalkonsulat i New York gav ham frist til den 25.9.1914, men den 30.07.1914 mødte han til session i Aabenraa og det bestemtes, at han skulle gøre krigstjeneste i 1. Matros Division fra den 10.08.1914. Der er ikke fundet flere oplysninger om hans krigsdeltagelse – han er ikke nævnt i de tyske tabslister.

Da han den 07.10.1917 var hjemme på orlov blev han gift i Lysabild kirke. I kirkebogen er noteret at ”Schiffskoch, zur Zeit im Felde”, Matros Peter Krogh, blev gift med Cathrine Marie Jørgensen. Hun var datter af skræddermester Jørgen Jørgensen og Cathrine Marie, født Christensen i Lysabild

Ved folketællingen i 1921 boede de i Sønderborg på adressen Finsensgade med en lille datter. Han arbejdede på gasværket.

I 1930 boede familien i Oehlenschlägergade, der var nu tre børn, og han arbejdede som bankbud for Folkebanken for Als og Sundeved.

Andreas Krogh, læs nærmere om ham og de yngre søskende, der var født i Rinkenæs sogn, klik her.

Christine Marie Krogh, blev født 17.07.1895 i Lysabildskov og konfirmeret i Rinkenæs i 1910.

Hans Krogh, blev født den 01.11.1896 i Lysabildskov og konfirmeret i Rinkenæs i 1912.

Normalt var unge mænd til session det år de fyldte 20 år, men under krigen blev også yngre mænd indkaldt. Hans var til session i 1915, inden han fyldte 19 år. Han var bagersvend i Rinkenæs, målte 169 cm og vejede 55 kg. Det bestemtes at han skulle gøre tjeneste ved Leichtes Kavallerie, ikke infanteriet, og han blev indkaldt den 24.11.1915 til Gardehusar Regimentet i Potsdam. Der er ikke fundet flere oplysninger om hans krigsdeltagelse.

Ved Folketællingen 1921 boede han hos moderen i Broager og arbejdede som bagersvend. I 1923 blev han gift med Sofie Cathrine Hansen. Ved Folketællingen 1930 boede de i Avnbøl i Ullerup sogn med en lille datter. Han var nu landmand. Hans døde i 1956 og hans kone i 1981

Ullerup Kirkegaard. Foto: dk-gravsten.dk