66. Andreas Krogh 1894-1916

Født i Lysabildskov den 22.04.1894. Død den 14.07.1916 i Verdun, Frankrig. Musketer. Infanteri-Regiment nr. 94, 4. kompagni.

De tre brødre fik deres navne med på en mindesten i Rinkenæs og i Marselisborgmonumentet i Mindeparken i Aarhus. Foto: 100helte.

Fire soldater fra regiment nr. 94  fra 1915-1916. (Foto: Internettet). Vi har desværre ikke fundet billeder af Andreas og hans brødre. I den tyske tabsliste dateret den 22.08.1916 er Andreas nævnt som gefallen – faldet.

 

Sørgegudstjeneste for Andreas Krogh i Rinkenæs Kirke. Heimdal den 05.09.1916.

Meddelelse om broderen Heinrich's død. Kolding Folkeblad den 25.08.1916.

Billeder fra kirkegården i Braine, hvor 79 sønderjyder ligger begravet, og hvor man 2013 fik sat plader op på muren bag mindesmærket med navnene på mere end 5.000 faldne sønderjyder grupperet under deres fødesogn. Under Rinkenæs sogn bl.a. Heinrich Krogh. Ved mindesten ligger en krans fra 100helte.dk. Foto: 100helte.

Andreas Krogh var født den 08.03.1894 som forældrenes barn nr. syv, hvoraf en bror var død som spæd.

Fem af hans brødre var også med i krigen, deriblandt Jørgen, der døde på et lazaret den16.02.1916 og Henrich, der faldt den 07.08.1918.

De tre brødre fik deres navne med på en mindesten i Rinkenæs og i Marselisborgmonumentet i Mindeparken i Aarhus.

Andreas og Jørgen Krogh var født på gården Grøngård i Lysabildskov.

Grøngård var en af de gårde, der i årene omkring 1780 blev udskiftet i forbindelse med landboreformerne. Det betød at landsbyernes jordfællesskab ophævedes, så hver gård fik sin jord samlet, og mange gårde af den grund blev flyttet. 

I alt 12 gårde blev udflyttet fra Neder-Lysabild til Lysabildskov.

Ejeren af Grøngård ved udflytningen var Jørgen P. Krogh og gården gik i arv i samme slægt de næste generationer.

Godt 100 år senere hed ejeren Peter Christiansen Krogh. Han blev i 1884 gift med Marie Cathrine Duus fra Vibøge. De drev gården nogle år, men i 1897 solgte de den og flyttede til Bækken i Rinkenæs sogn, og senere til Brennstoft/Brændstoft, også i Rinkenæs sogn, hvor der var et teglværk. Her har Peter sikkert har arbejdet, han betegnes i forskellige kilder som Arbeiter eller Ziegelarbeiter.

Andreas blev konfirmeret i Rinkenæs 1909.

Han var til session i 1914 i Aabenraa. Da boede han i Gråsten og arbejdede ved jernbanestationen. Han målte 175 cm, og vejede 67 kg. 

Han fik et års udsættelse og mødte igen i 1915. Der er en bemærkning om reklamation, måske har han søgt yderligere udsættelse, da flere af hans brødre var med i krigen.

Det blev dog bestemt, at han skulle til infanteriet og han blev indkaldt til Ersatz-Regiment nr. 89 den 22.06.1915.

Da han faldt året efter gjorde han tjeneste i regiment nr. 94. Det var ikke ualmindeligt, at der skete overflytning til et andet regiment.

Regiment nr. 94´s officielle navn var:  Infanterie-Regiment Großherzog von Sachsen (5. Thüringisches) Nr. 94.

Kampene omkring høj nr. 304 ved Verdun står som noget af det mest forfærdelige i 1. Verdenskrig. Andreas faldt på denne slagmark. Foto: Internettet.

Andreas var Weichensteller – dvs. han passede sporskifterne.

Dødsfaldet er registreret i Standesamtet for Gråsten den 04.08.1916. Det noteres, at kommandanten for 1. Ersatz-Bataljons des Infanterie-Regiment Großherzog von Sachsen (5. Thüringisches) nr. 94, har meddelt, at Musketer, Andreas Krogh, Weichensteller, er faldet på Höhe 304 ved Verdun den 14.07.1916.

Slaget ved Verdun i Nordøstfrankrig var et af de største slag under verdenskrigen. Det varede fra februar til december 1916 og kostede tusindvis af tyske og franske soldaters liv. Mere end 250.000 mistede livet og omkring 500.000 blev såret.

Et af de områder, der blev kæmpet om, var Höhe 304, det højeste punkt på den vestlige bred af floden Maas (Meuse), der gav gode muligheder for observation af hele området. Selv om der blev kæmpet i mange måneder, gik fronten stort set samme sted i slutningen af 1916 som  først på året. Slaget er blevet symbol på den uhyrlige og forfærdende måde, 1. Verdenskrig foregik på.

Mindeblad

For en del af de faldne er der mindeblade udfærdiget af en fra familien, eller måske af en ven eller en anden, der kendte den faldne. Der er også et mindeblad om Andreas, desværre ganske kort. Det oplyses, at han kom til fronten i slutningen af 1915, han havde 12 søskende, syv brødre, hvoraf en, Jørgen, var faldet. Og ellers står der kun ”Var en afholdt ung mand”.

Forældrene fik 14 børn

Peter og Marie fik 14 børn mellem 1885 og 1908, fem døtre og 9 sønner. En søn døde som spæd.

Andeas´far, Peter døde 1913, kun 51 år gammel. Da var fire af børnene endnu ikke konfirmeret.

De seks ældste af sønnerne blev indkaldt i løbet af krigsårene, tre faldt, to af de faldne var født i Lysabildskov, den tredje, Heinrich, blev født efter de var flyttet til Rinkenæs, så han har ikke sin særlige side på 100helte.dk.

I 1920 flyttede Marie til Broager, hvor de yngste børn blev konfirmeret.

I 1921 boede hun sammen med tre af sine sønner, senere kom hun til at bo hos datteren Sophie, der var gift med slagtermester Jørgen Lund.

Da hun 1935 fyldte 70 år, var det omtalt i avisen Heimdal den 06.07.1935:

 70 År

Enkefru Marie Krogh

På onsdag fylder en agtet og afholdt Dame Enkefru Marie Krogh, her i Byen, 70 Aar. Fru Krogh er født i Lysabild og boede ogsaa der en Aarrække med sin Mand, hvorpaa de flyttede til Bækken ved Rinkenæs.

Fru Krogh, der i 1920 tog Bopæl her i Byen, har ikke altid danset paa Roser, i det hun de sidste 23 Aar har siddet Enke, og efter hendes Mands Bortgang sad hun tilbage med fire ukonfirmerede Børn.

I Ægteskabet var der fjorten Børn, ni Drenge og fem Piger. De seks af hendes Sønner var med i Verdenskrigen, og hun fik kun de tre tilbage. Fire af Børnene er gift her paa Sundeved. En Søn er Landmand i Avnbøl, og en på Skeldemark. En Datter er gift med Gaardejer P. Andersen i Gammelgab, og den yngste Datter er gift med Gæstgiver og Slagter Jørgen Lund her i Byen. Her nyder Enkefru Krogh nu sine gamle Dage og faar en god og kærlig Pleje af Datter og Svigersøn. Enkefru Krogh har alle Dage tonet rent Dansk Flag.

Marie Krogh døde den 23.10.1952, 87 år gammel.

De yngste søskende

Heinrich Krogh, blev født den 27.08.1898 i Bækken i Rinkenæs sogn og konfirmeret 1913.

Af sessionsprotokollen for Beken (Bækken) i Aabenraa Amt, fremgår, at han var til session i 1916, kun 17 år gammel. Han vejede da 57 kg., målte 171 cm og havde et godt syn.

Han var tjenestekarl i Gråsten. Det blev bestemt at han skulle til infanteriet. Der er ikke nogen indkaldelsesdato, men det skete sikkert senere på året.

Hans navn fremgår af en tysk tabsliste den 08.07.1918 som gefallen – faldet.

Han boede i Gråsten, da han blev indkaldt. Dødsfaldet blev derfor registeret i personregistret for Gråsten den 18.07.1918. Her fortælles at kommandanten for 4. Garderregiments Ersatz-Bataljon har meddelt at grenadier Heinrich Krogh fra 9. Kompagni i Infanteri-Regiment nr. 443, er faldet i skovområdet Forret de Verre den 30.05.1918.

Catharine Margrethe Krogh,  blev født den 31.12.1900 i Bækken. Hun blev konfirmeret i Rinkenæs i 1915.

I november 1923 blev hun gift med Peter Andersen, gårdejer fra Gammelgab i Broager sogn.  Han var født i 1896 og havde også været med som soldat i krigen. Af sessionsprotokollen fremgår, at han var til Landstormsmønstring i 1915 og blev indkaldt til regiment nr. 150 i Königsberg (Kaliningrad) den 10.10.1915. Han nævnes i en tabsliste dateret 04.05.1918 som hårdt såret.

Han mistede sin bror Hans i krigen. I bogen“Broagerland VIII”, 1994, udgivet af Lokalhistorisk Forening for Broagerland, findes Peter Andersens erindringer. Her fortæller han bl.a. om sin egen deltagelse i krigen – og at han fik fem dages orlov til at tage til Broager til broderens begravelse. Deres far havde fået bragt broderens kiste hjem fra Charleroi i Belgien, hvor han i første omgang var blevet begravet.

Ved Folketællingen i 1930 boede Peter og Cathrine på gården i Gammelgab med deres fire børn. Cathrine døde 1971 og Peter 1987.

Eduard Krogh, var født den 01.02.1902 I Brennstoft (Brændstoft) i Rinkenæs sogn

I folketællingerne i 1921 og 1925 boede han hos moderen i Broager og arbejdede på et teglværk. Senere blev han landmand.

I 1930 boede han i Skelde med sin kone Marie Margrethe og en lille datter.

Sophie Krogh, blev født den 04.12.1905 i Brennstoft, Rinkenæs sogn

I 1921 var hun tjenestepige hos slagtermester Jørgen Lund, født den 19.04.1891, der havde en husholderske, Auguste Hansen, født i 1855.

Også Jørgen Lund havde været krigsdeltager. Den 19.06.1918 meldes han let såret i en tysk tabsliste.

I 1923 blev Sophie gift med slagtermesteren, der senere også betegnes som gæstgiver. Ved Folketællingen i 1930 havde de tre børn og Sophies mor, Marie Krogh, boede hos dem. Jørgen Lund døde i 1964.

 

Thomas Krogh, blev født den 02.01.1908 Brennstoft, Rinkenæs sogn

I Folketælling 1925 boede han hos moderen i Broager og var i lære som købmand.

I 1930 var han flyttet til København, boede som logerende på Vesterbrogade og arbejde som manufakturmedhjælper i firmaet Engelhardt og Lohse.

 

Læs om de ældste søskende på broderens side, klik her.