16. Hans Christensen 1879 - 1914

Født i Lysabildskov, Lysabild sogn den 30.01.1879. Død (savnet) i Frankrig den 07.10.1914. Gefreiter (korporal). Reserve-Infanteri-Regiment nr. 86, 3. kompagni.

Hans Christensen.

Hans Christensen faldt under indmarchen til Vestfronten. På det tidspunkt var krigen i konstant bevægelse, senere lå man i årevis overfor hinanden i skyttegrave. Billeder fra september 1914. Foto: Internettet.

Hans Christensen fik sit navn med på mindestenen i Lysabild og i Marselisborgmonumentet i Mindeparken i Aarhus. Foto: 100helte.

Jyske Tidende den 10.09.1982.

Heimdal den 30.04.1970.

Heimdal den 10.10.1967.

Jyske Tidende den 10.02.1950.

Hans Christensen blev født den 30.01.1879 i Lysabildskov som søn af arbejder Andreas Christensen og Marie Cathrine født Jørgensen.

Hans forældre var blevet gift den 12.04.1878. Moderen døde 38 år gammel den 10.09.1884 fra tre små børn, den yngste var kun 11 dage.

Faderen giftede sig igen den 16.04.1886 med Sofie Sandersen fra Kettingskov.

De fik den 30.10.1892 en lille datter, men Sofie døde i barselsseng, også 38 år gammel. Den lille datter blev døbt den dag, moderen blev begravet.

Den 30.11.1894 giftede faderen sig for tredie gang med Cathrine Marie Duus fra Lysabild. Hun var 48 år ved brylluppet. Også hende overlevede faderen. Cathrine  Marie døde i 1918 efter 24 års ægteskab.

Faderen døde i 1923. Da havde han mistet tre koner, en søn, en datter og to børnebørn.

Hans Christensen blev konfirmeret palmesøndag 1893. Det fremgår af kirkebogen, at familien var flyttet til Sarup og at faderen var kådner (husmand).

Da han var til session første gang i 1899, var han tjenestekarl i Lysabild. Han målte 165 cm. og vejede 60 kg.

Han fik et års udsættelse. Det fremgår af sessionsprotokollen, at han den 05.09.1899 af amtsforstanderen i Augustenborg var blevet idømt en straf på 20 Mark eller tre dages hæfte for at sunget danske sange med provokerende indhold. ("Am 5.9.1899 vom Amtsvorsteher in Augustenburg wegen Singens dänischer Lieder aufreizenden Inhalts mit 20 M Geldstrafe ev. 3 Tagen Haft bestraft").

Han mødte til session igen året efter, hvor han vejede 65 kg. Atter fik han et års udsættelse. I 1901 blev afgørelsen, at han fra den 17.10.1901 skulle gøre tjeneste ved 1. infanteriregiment nr. 46, der var hjemmehørende i Posen, i dag Poznan i Polen.

Her blev han fotograferet i uniform i Atelier Rembrandt:

Hans Christensens fødselsattest. Foto: Lysabild Sognearkiv.

Værnepligtstiden ved infanteriet var to år. Efter hjemkomsten har han sikkert arbejdet som tjenestekarl.

Den 15.05.1908 giftede Hans sig med Anne Marie Petersen, der var født  den 22.12.1878 som datter af snedker Hans Petersen og Marie Cathrine, født Petersen i Tandslet.

Hans´s søster Cecilie Marie var året før blevet gift med Anne Maries bror, Hans Petersen. Samme år overtog Hans og Anne Marie faderens husmandssted på Lille Mommarkvej i Sarup.

Hans og Anne Marie fik den 21.06.1910 en søn, der kom til at hedde Andreas ligesom sin farfar.

Da krigen brød ud og mobiliseringsordrerne forelå, måtte Hans straks møde, denne gang til tjeneste ved Reserve-Infanteri-Regiment Nr. 86, 3. kompagni, et regiment mange nordslesvigere gjorde tjeneste ved.

Han var med på marchen gennem Belgien og ved kampene ved St. Aurin den 07.10.1914 blev han meldt savnet. Der blev aldrig fundet flere oplysninger, så familien har i flere år gået i uvished.

Hans Christensen blev erklæret død ved dom i Sønderborg Amtsret 18.06.1920.

I Museums Sønderjyllands liste over faldne fra Nordslesvig er der nævnt 16 med dødsdato den 07.10.1914.

14 døde i Frankrig, Syv med dødssted St. Aurin og tjenstgørende ved et af kompagnierne under reserve-infanteri-regiment 86. To døde af deres kvæstelser, som de måske havde pådraget sig i dagene før. Tre af dem blev ligesom Hans Christensen meldt savnet og senere erklæret døde ved dom fordi der ikke kom mere præcise oplysninger om hvordan de døde.

I november 1914 var der i mange aviser en lang liste over faldne, sårede og savnede nordslesvigske soldater fra Reserve-Infanteri-Regiment 86, 1., 2., 3. og 4. kompagni i perioden fra 14.09.-09.10.1914. Her er Hans Christensen nævnt som savnet. St. Aurin ligger i Somme Departementet i Nordvest-Frankrig. Kolding Folkeblad den 16.11.1914.

Sønnen Andreas blev konfirmeret i 1925. I 1934 giftede han sig med Helene Madsen, der var født den 22.12.1912 i Skovbøl, Felsted sogn.

Andreas var da kådnerforpagter i Sarup, senere overtog han kådnerstedet (husmandsstedet), som hans mor havde drevet videre efter faderen var draget i krig. De fik to børn: Anne Marie i 1938 og Hans i 1941.

Andreas døde i 1982.

Landmænd i Sarup og Ny Pøl var i mange år fælles om et tærskeværk. I en avisomtale fra 1964, da tærskeselskabet blev nedlagt, fortælles, at samarbejdet startede i 1912, hvor der blev indkøbt et splinternyt engelsk tærskeværk, der dengang blev drevet med damp. Tærskeværket blev købt på et dyrskue efter mange og lange overvejelser. Måske var Hans Christensen med den gang. Sønnen Andreas var den sidste formand for selskabet. Tærskeværker var blevet umoderne, nu anskaffedes i stedet mejetærskere. Jyske Tidende den 18.09.1964.

Datteren Anne blev gift med Hans Abrahamsen, der var født den 17.02.1926. Han var søn af Hans Nielsen Abrahamsen, der var med som soldat i krigen og nevø til Jens Nielsen Abrahamsen, der faldt i september 1914. Både hans far og farbror var født i Vibøge. Jens Abrahamsen gjorde ligesom Hans Christensen tjeneste i regiment nr. 86, men i 5. kompagni.

Hans Christensens enke Anne Marie døde 1955.

Indførslen af Anne Maries død i kirkebogen for Lysabild.

Søskende

Hans Christensen havde to helsøstre og en halvsøster:

Cecilie Marie, blev født den 16.11.1880. I 1907 blev hun gift med Hans Petersen fra Tandselle i Tandslet sogn, hvis søster samme dato året efter giftede sig med hendes bror. 

Hans Petersen var født i Tandslet den 08.02.1883 og har sikkert været til militær mønstring i 1903, og derefter måske aftjent sin værnepligt, men desværre er der ikke adgang til sessionsprotokollen for Tandslet for årgang 1883. Da krigen brød ud blev han mobiliseret (indkaldt).

I 1910 fik de tvillingepiger, Marie Cathrine og Cathrine Marie, der begge døde i 1912.

Den 24.03.1915 døde Cecilie Marie. Degnen har i kirkebøgen noteret, at hendes mand var indkaldt, men kom hjem til begravelsen.

Senere samme år blev han taget til fange og var russisk krigsfange frem til 1918.

Hans navn fremgår flere gange af de tyske tabslister: 28.12.1915 som savnet. Han var grenadier ved Grenadierregiment nr. 1.

I august 1917 oplystes, at han var i fangenskab og i oktober 1918, at han var vendt tilbage fra fangenskab. Han var fange i Rusland.

Ifølge www.denstorekrig1914-1918.dk kom han til en mine eller fabrik – Zavod Kizel – i Solikamsk-regionen. Solikamsk er en by i Perm-distriktet, nord for byen Perm i Ural-regionen, hvor der var udstrakt saltminedrift.

Efter krigen var han medlem af ”Foreningen af forhenværende krigsfanger i Rusland.”

I 1919 giftede han sig med Cecilie Maries lillesøster Marie Kathrine, se nærmere under denne søster.

Anne Kirstine, blev født den 30.08.1884. Hun giftede sig den 17.05.1906 i Asserballe kirke med Lorenz Hansen.

Lorenz var født den 19.04.1880 i Kettingskov. Han var til session flere gange, men blev erklæret utjenstdygtig med en bemærkning om hans puls. Om han alligevel blev indkaldt under krigen fremgår ikke. Hans navn er ikke fundet i de tyske tabslister over sårede, savnede eller tilfangetagne.

Lorenz havde både en gård i Kettingskov og i Sarup. De slog sig i første omgang ned i Sarup og bortforpagtede gården i Kettingskov.

I 1937 overtog deres søn stedet i Sarup og de flyttede til Kettingskov, hvor deres datter og svigersøn havde overtaget den gård, de havde der.

Lorenz døde i 1967 og Anne i 1970.

Marie Kathrine, blev født den 30.10.1892. Hun blev døbt få dage senere, den 8.11., den dag hendes mor blev begravet – og opkaldt efter sin fars første kone, som det var almindeligt på den tid.

Den 16.05.1919 blev hun i Tandslet kirke gift med søsteren Cecilie Maries enkemand Hans Petersen. De blev gift præcis 12 år efter Hans Petersen var blevet gift med hendes søster. De drev en landejendom i Ertebjerghav.

Hans døde i 1950 og Marie i 1977.

Jyske Tidende den 15.01.1977 og 16.01.1977.