21 Nikolai Clausen 1876 - 1916

Født 17.05.1876 i Lysabildskov, Lysabild sogn Død i Frankrig den 21.09.1916. Füsillier. Landstrurmmann. Regiment nr. 80, 9. kompagni.

Nikolai Clausen 1876 - 1916.

Nicolai Nielsen Clausen fik sit navn på mindestenen på Tandslet Kirkegård. (Foto: 100helte).

Nicolai Nielsen Clausen blev født i Lysabildskov 17. maj 1876.

Hans forældre, Peter Clausen og hustru Cecilie Marie, kom fra Tandslet, hvor de senere overtog både Vestergården fra farfaderen og Bakkegården fra morfaderen.

Da Nicolai Clausen, hans storebror (der døde allerede 1878) og to ældre søstre blev født, var faderen forpagter på en gård i Lysabildskov.

I 1877 flyttede familien tilbage til Tandslet og bosatte sig på Vestergård i Ertebjerg, hvor Nicolais lillebror Chresten og tre yngre søstre bliver født.

Nicolai bliver konfirmeret 1891.

Da han var til session 1896 fremgik det, at han vejede 66 kg. og var 175 cm høj. Han var kun til session den ene gang og er sikkert straks blevet indkaldt til aftjening af sin værnepligt, som den gang varede to år med en efterfølgende rådighedstjenste til han blev 40 år.

Den 28.02.1901 blev han gift med Anne Dorthea Knøs. Hendes forældre Hans Hansen Knøs og Marie Kristine, født Bladt, havde en gård i Hørup.

Nicolai Clausen og Anne Dorthea overtog Bakkegården, den gård, Nicolais mor havde overtaget efter sin far. Her fødtes deres fem sønner:  Peter 1902, Hans 1905, Nicolai 1910, Chresten 1911 og endnu en Nicolai 1913, den første Nicolai var død året før.

Under krigen blev Nicolai Clausen indkaldt til tjeneste ved Füsilier-Regiment Nr. 80, 9. Kompagni.

I april 1916 sendte han sammen med soldaterkammerater ved samme kompagni en hilsen i avisen Heimdal til ”alle venner og bekendte i vort kære hjemland, med ønsket om et snarligt gensyn."

Men Nicolai kom ikke hjem igen.

Efter slaget ved Bouchavesnes nær Somme i september 1916 blev han meldt savnet, men ikke fundet, så familien vidste ikke med sikkerhed om han var død.

Så sent som i 1921 blev Nikolai Clausen erklæret død ved en dom ved dansk ret. Mange arvesager i forbindelse med de faldne var komplicerede og langvarige, da der først skulle afsiges en dødsformodningsdom.

Nikolai Clausens enke fortsatte driften af Bakkegården efter mandens død.

Nikolai Clausens enke Anne Dorthea, fortsatte driften af Bakkegården, måske med en bestyrer og hjælp fra naboer og familie.

I 1917 dør den yngste søn Nicolai, knap 4 år gammel. I kirkebogen har præsten tilføjet i margenen. ”Vater im Felde.”

Nicolai Clausen var fortsat meldt savnet. I 1921 opgives håbet om at han vender tilbage.

Ved en dødsformodningsdom 04.05.1921 afsagt af dommeren for Als Nørre og Sønder Herred, erklæres han død den 21.09.1916 på slagmarken i Frankrig.

I næste generation bliver Bakkegård i Jestrup i 1929 overtaget af Nicolai Clausens næstældste søn Hans, der var blevet gift med Anne Marie Elholm fra Bjørnemose Tandslet.

Nikolai Clausens ældste søn Peter gifter sig med sin kusine, Cecilie fra Vestergård, og de overtager - også i 1929 - Vestergård i Ertebjerg efter Cecilies far.

Nikolai Clausens næstældste søn Hans overtog senere Bakkegården.

Nicolais søskende:

Den ældste søster Anne Marie, født 1866, bliver i 1887 gift med Hans Christian Bladt fra Tandsgård.

Et af deres børn, Marie Elisabeth født 1889, giftede sig 03.04.1914 i Tandslet kirke med Christian Jakobsen, der var født i Medelby sogn i Tønder Amt, dvs. syd for den nuværende grænse. Han var lærer, uddannet på seminariet i Tønder og havde bl.a. været lærer i Frørup i Haderslev Amt. De nygifte flytter til Flensborg, hvor Christian bliver indkaldt til militærtjeneste ved Füsilier-Regiment Nr. 86, 7. kompagni ved Verdenskrigens begyndelse. Han falder allerede 20.09.1914 ved kampene i Autreches i Frankrig og hans enke flytter tilbage til sine forældre i Tandslet.

Den næstældste søster Marie Elisabeth, født 1872, giftede sig 1894 med Peter Hansen Bonefeld fra Jestrupgård. De flytter senere til Mommark.

Søster nr. 3, Cæcilie Margrethe, der var født 1883, giftede sig 1905 med Hans Jacobsen Laue fra Mommark, hvor de overtog mandens slægtsgård, Lundgård. Hans Laue, der var blevet preussisk statsborger 1895 havde aftjent værnepligt 1897-1899. I 1904 og 1905 blev han indkaldt til 14 dages manøvre. Ved verdenskrigens udbrud blev han igen indkaldt. Fra 1915 var han tilknyttet Landsturm-Infanterie-Regiment 9,10 Kompagnie, og deltog i flere fægtninger på østfronten. I 1918 gjorde han tjeneste i Sønderborg ved Firma Torpedoschießstand Schwarzkopf, Sonderburg.

Søster nr. 4, Cathrine Marie, født 1885, blev gift med Hans Hansen Bladt fra Mommark. Han deltog som soldat i Verdenskrigen og faldt 1916. Hans Bladt er blandt de 100 helte, se mere, klik her.

Også den yngste søster, der også hedder Cæcilie, født 1888, giftede sig 1910 med en mand fra Lysabild sogn, landmand Jørgen Lassen, Lysabild.  

Nicolais lillebror Christen, der var født 1880 blev i 1904 gift med Marie Christine Iversen. De overtog som nævnt slægtsgården Vestergård i Ertebjerg.

Nicolai, der 1901 var blevet gift med Anne Dorthea Knøs, overtog Bakkegården i Jestrup, den anden gård forældrene ejede.

Chrestens datter Cæcilie, der bliver gift med Nicolais søn Peter overtog Vestergård, der har været i samme slægts eje siden 1742, måske endnu længere.