42. Wilhelm August Hansen 1897-1917

Født i Skovby, Lysabild sogn den 01.03.1897. Død i Rumænien den 08.08.1917. Grenadier. Reserve-Infanteri- Grenader-Regiment nr. 1, 3. kompagni.

Wilhelm August Hansen.

Kolding Social-Demokrat 27.10.1917

Billeder fra Bukowina 1917. Th. begravelse på den tyske soldaterkirkegård, hvor Wilhlem August måske er begravet. Foto: Internettet.

Klik her og se kortet i stor størrelse.

Wilhelm August Hansen blev født den 01.03.1897 som søn af Ingeborg Hansen, født Christensen. Hans mor var enke.

Hendes mand døde 1891 fra kone og syv børn, heriblandt den nyfødte Peter Hansen, der døde i fangenskab i England i maj 1917.

Ingeborg giftede sig ikke igen efter mandens død.

Der er ikke i kirkebog eller personregister oplysninger om, hvem der var far til Wilhelm. Begge steder står, at Ingeborg var enke efter landpostbud (Landbriefträger) Hans Hansen.

Ingeborg døde i 1928. En hård skæbne. Hun have mistet sin mand 1891, en lille søn døde få måneder gammel 1887, en søn på 21 år døde i 1908 og to af hendes sønner døde i 1917 som deltagere i krigen.

Wilhelm blev døbt den 28.03.1897. Fadderne var tre af hans søskende: Hans, der var daglejer i Skovby, Christen, der var tjenestekarl i Skovbyballe og Anna Marie, som benævnes som pige i Skovby.

Han blev i modsætning til sine søskende konfirmeret på tysk. Det skete søndag den 02.04.1911 sammen med fem andre drenge og to piger. Måske var den ukendte fader tysk?

Wilhelm var til landstormsmønstring i 1915. Da målte han 177 cm. og vejede 66 kg. Han blev indkaldt til at møde den 15.03.1916 ved II. Erstatnings Bataljon Infanteri Regiment nr. 187, men blev senere flyttet til et grenaderregiment.

Da han faldt var han grenader, den franske betegnelse for en granatkaster, et ord, der var opstået i begyndelsen af 1600-tallet.

Senere blev betegnelsen brugt om soldater, der var ledere ved angreb på slagmarken eller på belejrede stillinger.

Dødsfaldet er registreret i personregistret for Lysabild den 19.09.1917. Her fremgår at hans civile stilling var musiker og at han faldt ved Ruda/Bukowina.

Bukowina eller på tysk Buchenland - "landet med bøgetræe" - er en betegnelse med lidt forskellige stavemåder, der bruges flere stedet i Østeuropa, men sandsynligvis drejer det sig her om et område i det nuværende Rumænien, hvor der var mange kampe mellem preussiske og østrig-ungarske styrker og den russiske hær i august 1917.

Flensborg Avis bragte hver dag beretninger fra krigen, fra begge sider. I august 1917 var der mange beretninger fra Bukowina:

Nederst til højre Bukowina, hvor Wilhelm faldt.

Kort over Øst-Galicien og Bukovina bragt i Flensborg Avis 4. august 1917.

Wilhelm og hans bror Peter fik begge deres navne med på mindestenen i Lysabild, hvor han står som Willi A. Hansen og i Marselisborg-Monumentet i Mindeparken i Aarhus:

Marselisborgmonumentet. Foto: 100helte.

Søskende

Anna Marie Hansen blev født den 29.03.1879. Da hun blev konfirmeret i 1893 tjente hun hos aftægtskone Marie Cathrine Bonde i Lysabild.

Hun blev den 24.11.1900 gift med Heinrich Georg Petersen, der var født den 07.12.1869.

Heinrich var købmand i Sønderborg inden for byggemateriale- og brændselsbranchen. De boede i Løngangen og fik tre sønner: Heinrich født 1901, Fritz født 1903 og Hans født 1904.

De tilhørte det tyske mindretal og den tyske menighed.

Anna Marie med familie. Foto: Lokalhistorisk Arkiv Sønderborg.

Anna Marie døde på Diakonissestiftelsen i Flensborg i 1929 og Heinrich døde i Sønderborg i 1951.

Der Nordschleswiger den 01.12.1951 (th.) og dk.gravsten (tv.).

Jørgen Hansen blev født den 12.02.1883 og konfirmeret i 1897.

Han har været til session 1903, men der er desværre ikke adgang til sessionsprotokollen for den årgang. Måske er han blevet tilknyttet Landstormen, en slags hjemmeværn, som mange andre på den tid, eller måske to års værnepligt langt hjemmefra.

Han blev gift den 22.08.1908 med Anna Cathrine Plett, der var født den 05.05.1881 på Kegnæs.

De fik tre børn, kun datteren Anna født 1909 blev voksen, to sønner døde inden de blev et år.

Jørgen deltog som soldat i krigen, hans navn og fødselsdato fremgår af en tysk tabsliste fra juni 1918, hvor han meldtes let såret.

Ved Folketællingen i 1925 boede Jørgen med kone og datter i Lysabildskov. Jørgen var arbejdsmand.

Datteren blev konfirmeret 1924, hvor hun skrev et vers i en medkonfirmands poesibog:

Poesibog: Privateje.

Jørgen døde den 12.4.1940 på statshospitalet i Sønderborg. Anne Cathrine døde på Caroline Amalie Hjemmet i Augustenborg den 13.09.1961.

Christian Andresen Hansen blev født den 07.05.1886. Han døde knap et år gammel den 22.03.1887

Christian Andresen Hansen, blev født den 21.10.1887 og døbt den 03.12. Han fik samme navn som broderen, der var død ½ år tidligere.

Han blev konfirmeret 1902. I kirkebogen er noteret, at han tjente hos Peter Bladt i Fjelby.

Han var til session 1907. Han målte han 165 ½ cm. og vejede 62 kg.

Det blev bestemt, at han skulle tilknyttes en slags hjemmeværn: Landstormen/Landsturm mit Waffe.

Han døde allerede året efter den 30.12., kun 21 år gammel. Det var broderen Christen, der anmeldte dødsfaldet til kommuneforstanderen,

Christian boede da hjemme hos moderen i Skovby – der er ikke fundet oplysninger om dødsårsag.

Peter Hansen, født den 03.05.1891, døde også som krigsdeltager, læs mere om ham og flere søskende til brødrene, klik her.

Wilhelms og broderens navn på mindestenen i Lysabild. Foto: 100helte.