41. Peter Hansen 1891-1917

Født i Skovby, Lysabild sogn den 03.05.1891. Død på militærhospital i Brocton, England den 22.05.1917. Ersatz-Reservist. Reserve-Infanteri-Regiment Nr. 98, 2. kompagni.

Peter Hansen.

Deutscher Soldatenfriedhof. Cannock Chase German Military Cemetery. Foto: Internettet.

 

Sønderjyder i den "danske" fangelejr i Feltham, England. Foto: Internettet.

Fronten ved Bullecourt, foråret 1917. Foto: Internettet.

Mindesten på Damager kirkegård i Haderslev. Foto: www.Denstorekrig1914-1918.dk

Heimdal den 24.09.1968.

Heimdal den 29.12.1969.

Demokraten Aarhus den 28.07.1946.

Jyske Tidende den 09.05.1956.

Peter Hansen blev født den 03.05.1891, som søn af landpostbud Hans Hansen og Ingeborg født Christensen.

Han var forældrenes 8. barn. En af hans brødre var død få dage gammel.

Hans far døde fire dage efter Peters fødsel og efterlod  enke og syv børn, hvoraf den ældste var 17 år. 

Moderen giftede sig ikke igen, men fik 1897 endnu en søn, Wilhelm August, der også døde som soldat i krigen.

Peter blev døbt i hjemmet den 14. maj og fremstillet i Lysabild kirke 24. maj.  Måske foregik dåben i hjemmet, fordi faderen døde få dage efter Peters fødsel. Faderen blev begravet den 12. maj. Moderen døde i 1928.

Peter har gået i skole i Skovby, og blev ligesom sine ældre søskende konfirmeret på dansk. Hans konfirmation fandt sted palmesøndag i 1906. Alle de andre drenge, der blev konfirmeret den dag har sikkert også været indkaldt under krigen. Fire af dem kom ikke hjem: Jørgen P Krogh,  Jacob Lassen,  Sophus Petersen Hans Tychsen.

Peter kom tidligt ud at tjene. Det fremgår af kirkebogen, at han tjente hos gårdejer Jørgen Nielsen i Lysabild, da han blev konfirmeret.

Han blev indkaldt til session i 1911, det år han fyldte 20 år. Da var han tjenestekarl i Skovby, målte 170 ½ cm. og vejede 68 kg.

Både i 1911 og i 1912 fik han et års udsættelse. I 1913 blev det bestemt, at han skulle indkaldes til Ersatz Reserve Feld Artillerie. Der fremgår ikke en indkaldelsesdato, men han har måske allerede været soldat da krigen brød ud i sommeren 1914.

Den 07.02.1914 blev han i Lysabild kirke gift med Hanne Marie Rasmussen Schmiedeke. Da tjente de begge i Skovbyballe. Hun var født i Trolkær, i Jels Sogn i Haderslev Amt og var datter af gartner Herman Carl Schmiedeke og Karen født Rasmussen.

Den 07.07.1914 fik Peter og Hanne en lille søn. Han blev døbt i hjemmet og kom til at hedde Hans ligesom sin farfar, men han døde kun fem dage gammel.

Peter kom til at gøre tjeneste ved Reserve-Infanteri-Regiment Nr. 98, 2. kompagni.

Den 07.05.1917 blev han meldt savnet i forbindelse med kampe ved Bullecourt nær Arras i det nordlige Frankrig, hvor hans regiment var i kamp mod engelske og australske styrker.

Senere kom der i en tabsliste dateret den 22.06.1917 meddelelse om, at han havde været savnet, men var såret og i fangenskab, og først i december 1917 fremgår det af en tabsliste, at han var død af sine sår.

Han var i engelsk fangenskab og var indlagt på et krigsfangehospital i Brocton i England.

Han døde den 22.05.1917, men først i slutningen af juli 1918 er det noteret i personregistret i Lysabild, at kommandanten for Regiment nr. 98 havde meddelt, at Peter var død på Prisonners of War Hospital Brocton. Så lang tid kunne der gå inden familien fik endelig underretning.

I mellemtiden var Peters lillebror Wilhelm August faldet på Østfronten.

Brocton ligger i Staffordshire nord for Birmingham. Under 1. Verdenskrig var der her en træningslejr for engelske soldater og en fangelejr for tyske krigsfanger: Cannock Chase.

Peter er begravet på den tilhørende krigskirkegård Cannock Chase German Military Cemetery (blok D - grav A4), der var oprettet i 1959 efter tysk-britisk overenskomst hvor man samlede alle de tyske grave i Storbritannien, der ikke allerede var placeret på gravsteder under tilsyn og vedligeholdelse af CWGC (Commonwealth War Grave Commission).

Ca. 1000 tyske grave lå på CWGC afdelinger i Storbritannien og blev derfor ikke flyttet.

Indvielsen af kirkegården fandt sted i juni 1967. Det er primært tyske krigsfanger, ombordværende på nedskudte/nedstyrtede fly og zeppelinere, samt søfolk, der er begravet her.

De sønderjyske grave har for størstedelen forbindelse med den ”danske” krigsfangelejr i Feltham. På kirkegården ligger ni sønderjyder.

I alt er næsten 5.000 tyske soldater begravet her. 2.143 grave fra 1. Verdenskrig og 2.786 grave fra 2. Verdenskrig.

Den 02.01.1918 kunne man i Ribe Stiftstidende læse, at Holger Bahnsen fra Haderslev var faldet, at Friedrich Hansen fra Felsted var død af sine saar og at Peter Hansen fra Skovby og Christian Schmidt fra Haderslev var døde i fangenskab.

Hanne Marie

Peters kone, Hanne Marie, mistede også en af sine brødre i krigen: Evald Konrad Schmiedeke, der var født i Jels den  06.11.1893. Han gjorde tjeneste ved Infanteri-regiment nr. 86 og døde den 26.01.1915 på en forbindingsplads ved Le Mesnil i Frankrig af skud i hovedet.

Hanne Marie giftede sig i 1922 med Hans Hansen, der var søn af Peters ældste storebror.

Hans var født den 22.10.1897 og havde også været med i krigen. Han var til landstormsmønstring i 1915, da han kun var 17 år gammel. Da målte han 156 cm og vejede 46 kg. Indkaldelsen til militæret blev udskudt. I august 1916 var han til session, endnu en gang fik han udsættelse, men i oktober 1916, hvor han blev målt til at være 160 cm. høj og veje 53 kg. blev  bestemt, at han skulle gøre tjeneste i infanteriet og møde ved Infanteriregiment nr. 49, 2. Reservebataljon i Gnesen den 09.12.1916.  Gnesen, på polsk Gniezno, ligger i dag i det vestlige Polen.

Hanne og Hans blev gift i Lysabild Kirkden 29.12.1922. De fik tre børn: Hans Peter født i Hørup 1923. Kathrine Marie Elisabeth født 1924 og Edward født 1929 var begge født i Lysabild sogn.

Ved Folketællingerne i 1930 boede familien i Vibøge og Hans arbejdede som murer hos bygmester Gloy i Lysabild. Hanne Marie døde 1968 og Hans 1969.

Dødsannoncer Heimdal den 25.09.1968 (tv.) og Sønderjyden den 27.12.1969. (th).

Søskende

Hans Hansen, blev født den 10.02.1874 i Fjelby, og konfirmeret i 1888.

Der er ikke adgang til sessionsprotokoller for årgang 1873 og 1874, og hans navn er ikke fundet i de tyske lister over faldne, sårede eller tilfangetagne fra 1. Verdenskrig. Om han har været krigsdeltager vides ikke. Nogle fra hans konfirmandhold blev indkaldt, selv om de var over 40 år da krigen brød ud.

Han blev gift den 31.07.1895 med Auguste Cathrine Elisabeth Petersen fra Sønderborg. Peter Madsen, der tjente på Kegnæsgård var en af forloverne, han var året før blevet gift med Hans´s søster Inger Kathrine.

Ved Folketællingen i 1930 boede Hans og Auguste i Skovby. Han var fodermester hos gårdejer Chr. Duus i Vibøge. De havde fået 10 børn, hvoraf seks stadig levede. Sønnen Hans bliver - som ovenfor nævnt - gift med Peters enke. Hans døde i 1947 og Auguste i 1949.

Inger Kathrine Hansen, blev døbt i Ulkebøl kirke. Hun var født den 16.07.1875 i Klinting, hvor forældrene kortvarigt boede. Hun blev konfirmeret i 1890. Da tjente hun hos gårdejer Jørgen Krogh i Lysabildskov.

Den 30.12.1894 blev hun gift med Peter Madsen, Peter tjente ved brylluppet på Kegnæsgård. Deres første barn, sønnen Hans, blev født i Skovby kort før de blev gift. Han blev døbt på forældrenes bryllupsdag.

Snart flyttede familien til Djursland, hvor Peter Madsen kom fra og hvor de fik yderligere 11 børn. En af dem var afgået ved døden før Folketællingen i 1930. De holdt guldbryllup i 1944. I omtalen i avisen fremgår, at deres 11 børn alle boede på Grenaa-egnen.

Demokraten Aarhus den 05.01.1945 (tv.) og Randers Folkeblad den 12.07.1966 (th.).

Christen Hansen blev født den 01.04.1877, og konfirmeret  i 1891.

Christens medlemskort i DSK. Foto: Lysabild Sognearkiv.

Ved sessionen i 1897 fik han et års udsættelse. I 1898 blev han tilknyttet Landsturm mit Waffe, en slags hjemmeværn, sikkert med årlige øvelser.

Han blev gift den 24.03.1899 i Lysabild kirke med Marie Christine Christensen. Da tjente han i Skodsbøl i Broager sogn, hvor deres første børn, tvillingerne Ingeborg og Hans, blev født.

Siden flyttede de til Skovbyballe og fik yderligere 16 børn.

I forbindelse med Folketællingen i 1930 skulle ægtepar oplyse, hvornår de var blevet gift og hvor mange børn – levende og døde - de havde fået. Her fremgår at de havde 13 levende og fem døde børn.

De ældste børn var født år 1900 og den yngste i 1924.

Tre blev født under krigen på Kredssygehuset i Sønderborg, tvillingerne Heinrich og Cecilie den 24.12.1915 og Hans den 15.01.1918. Det var jordemoderen, der anmeldte fødslerne, men der er ikke oplysninger om, at faderen er ”im Felde.”

Under krigen blev Christen indkaldt som soldat og han blev medlem af foreningen DSK (Dansk-sindede sønderjyske krigsdeltagere). Af kartotekskortet fremgår, at han har var tilknyttet regiment nr. 84 og deltog i krigshandlinger som menig soldat i Frankrig.

Familien boede i Skovbyballe. De sidste år tilbragte Christen og Marie Christine dog på alderdomshjemmet Caroline Amalie i Augustenborg, hvor Christen døde i 1956 og Marie Christine i 1961.

Wilhelm August Hansen, født den 01.03.1897, døde også som krigsdeltager. 

Læs mere om Wilhelm August og de øvrige søskende, klik her.

Peters og broderens navn på mindestenen i Lysabild. Foto: 100helte.