47. Christen Jacobsen 1896 - 1919

Født i Skovbyballe i Lysabild sogn den 11.11.1896. Død i Sønderborg eller i Brobøl i Ullerup sogn den 31.01.1919. Ersatz-Reservist. Infanterie-Regiment nr. 150, 8. Kompagni.

Christen Jacobsen.

Sønderjyden den 04.04.1956.

Efterskolen i Skanderup. Foto: Internettet.

Peter og Ellenoras gravsted på Ullerup Kirkegaard. Foto: dk-gravsten-dk

Oplysningerne om Christen Jacobsen er lidt forskellige i de kilder, der er adgang til.

Nogle steder står fornavnet ikke som Christen, men som Christian eller bare Chr. Nogle steder er Jacobsen stavet med k i stedet for c.

Der er også forskellige oplysninger om han døde i januar 1918 eller i  1919 og om det skete på lazarettet i Sønderborg eller hjemme på orlov hos faderen i Brobøl i Ullerup sogn.

De mest sikre oplysninger er dog at han blev født den 11.11.1896 i Skovbyballe og navnet står både i personregister og kirkebog som Christen Jacobsen. Han var opkaldt efter sin morfar.

Christen var søn af Claus Jacobsen og Marie Elisabeth, født Hansen.

Faderen var tjenestekarl, han var født i Sottrupskov i Sottrup sogn den 28.09.1872. Moderen var født den 13.01.1878 i Mintebjerg i Hørup sogn, men senere flyttede hun med familien til Skovbyballe. Hun blev konfirmeret i Lysabild i 1892. 

Forældrene var blevet gift i Lysabild kirke den 12.06.1896.

Kort efter Christens fødsel flyttede familien til Sottrup, hvor Christen fik en lillebror en uge før han selv fyldte et år.

Lillebroderen kom til at hedde Andreas, han var opkaldt efter farfaderen. Faderen arbejdede som fisker ligesom farfaderen.

I 1902 døde moderen fra sine to små drenge.

Faderen giftede sig igen i 1904 med Marie Christine Nielson, der var født i 1873 i Gråsten, datter af Ole og Anna Nielson. Forældrene var kommet til Sønderjylland fra Malmø i Sverige.

Marie Christine havde som ugift den 28.01.1892 fået en datter, der ved dåben i Broager kirke fik navnet Wilhelmine Andrea Nielson.

Wilhelmine voksede op hos sin mors forældre og kom ud at tjene allerede som 10-årig. I 1912 var hun tjenestepige i Skovby i Lysabild sogn. Den 16.12.1913 blev hun i Lysabild kirke gift med nr. 56 Christian Frederich Johannsen, der blev hårdt såret i kampene ved Somme og som døde den 27.07.1918 på lazarettet i Sønderborg. De fik to sønner, Christian, der var opkaldt efter farfaderen og Claus, der måske blev opkaldt efter moderens stedfar.

I 1908 flyttede Christens far og stedmoder og deres børn til Ullerup.

Christen blev konfirmeret i Ullerup kirke i 1912, da var faderen arbejder på Blansgårdsmark. Senere betegnes faderen som husmand, og senere igen arbejder han som fodermester hos en gårdejer i Brobøl i Ullerup sogn.

Christen kom sikkert efter konfirmationen ud at tjene, måske der hvor faderen var fodermester.

Stedmoderen døde i 1946 og faderen døde i 1952. På deres gravsten er også nævnt Christens et år yngre bror, Andreas, der døde i 1958.

Faderens gravsten på kirkegården i Ullerup. Foto: dk-gravsten.dk

Christen var til landstormsmønstring (session) i 1915.

Det fremgår af protokollen, at han var tjenestekarl i Blans i Ullerup sogn.

Han målte 163 cm., vejede 57 kg. og havde et godt syn.

Det blev bestemt, at han skulle til infanteriet og han blev indkaldt til Ersatz-Regiment nr. 150 i Königsberg den 10.10.1915.

Königsberg er en havneby ved Østersøen, dengang hovedstaden i den gamle tyske provins Østpreussen. I dag hedder byen Kaliningrad og ligger i den russiske enklave mellem Polen og Litauen.

Christen blev indkaldt til kasernen i Köningsberg. Postkort fra internettet.

I de militære papirer stod han som Christian Jacobsen.

En tabsliste dateret den 18.08.1919 fortæller at Christian Jacobsen fra 8. kompagni i infanteri-regiment nr. 150 født  den 11.11.1896 i Skovby, er død af sygdom den 31.01.1919.

Dødsfaldet er registeret i kirkebogen for den militære menighed i Sønderborg og i personregistret for Ullerup.

Det ene sted står der, at han er død af tuberkulose på reservelazarettet i Sønderborg og er begravet i Sønderborg. Det andet sted, at han er død under en orlov i Brobøl i Ullerup sogn.

Begge steder opgives fødselsdatoen som den 11.11.1896 og dødsdatoen som den 31.01.1919.

På billedet af ham, der er afleveret til museet på Sønderborg slot i 1935, står dødsdatoen anført som 30.01.1918.

Hans navn er med på mindestenen på Ullerup kirkegård som Christian Jakobsen.

Da man omkring 1930 indsamlede navne til Marselisborgmonumentet i Mindeparken i Aarhus blev navnet også indberettet som Christian Jakobsen, født den 11.11.1896 og død i Sønderborg den 31.01.1919.

Mindestenen for de faldne i 1. Verdenskrig på Ullerup Kirkegård og pladen med Christen Jacobsens navn. Foto: 100helte,

Christen Jacobsens navn på Marselisborg-monumentet. Foto: 100helte.

Helbror og halvsøskende

Andreas blev født den 04.11.1897 i Sottrup. Han var måske mentalt syg, ses ikke at være konfirmeret i Ullerup, som de andre søskende.

Han var ligesom Christen til landstormsmønstring i 1915. Da målte han 154 cm. og vejede 45 kg. 

Han fik 3 måneders udsættelse med en kode: Z1.

Z betyder:  ”Sygdomme og Mangler, som gør foreløbig uduelig, men som kan ophæves eller dog formindskes saaledes, at der indtræder fuldkommen eller betinget Duelighed.

1 står for ”almindelig svaghed

I august 1916 mødte han igen, hvor han vejede 43 kg. Igen fik han udsættelse til oktober 1916, hvor han endnu en gang fik udsættelse pga. ”almindelig svaghed,” nu vejede han kun 41 kg. og koden var udvidet med U15.

U betyder ”Sygdomme og Mangler, som gør varig uduelig til Tjeneste i den staaende Hær og i Udfyldningsreserven, i Almindelighed ogsaa til Landstormen” og 15 henviser til åndsvaghed.

Ifølge sessionsprotokollen fik han yderligere tre måneders udsættelse, der var jo krig, hvor også mænd, der tidligere var erklæret uduelige til militærtjeneste alligevel blev indkaldt, men her er der ikke flere indførsler, så mon ikke han slap for at blive indkaldt.

Han blev tildelt invaliderente og boede sammen med faderen og stedmoderen i folketællingerne efter genforeningen. Han døde i 1958 på sindssygehospitalet i Augustenborg.

Efter moderens død i 1902 giftede faderen sig igen i 1904 og fik yderligere seks børn:

Anne Marie blev født  den 14.10.1904 i Sottrup, konfirmeret i 1919 i Ullerup. I 1923 fik hun en søn, der boede som plejebarn hos hendes forældre. I 1927 blev hun i Hoptrup kirke gift med Steffen Kehlet, der var født i Hammelev. I Folketælling 1940 boede de i Ulkebøl med tre børn.

Ole blev født den 04.2.1906 i Sottrup, konfirmeret i 1921 i Ullerup. I Folketællingen 1925 var han tjenestekarl hos en landmand i Avnbøl i Ullerup sogn. I 1940 boede han i Ulkebøl med sin kone, Marie Sofie, født Hansen. Ole arbejdede først ved landbruget, senere var han ansat på JF-fabrikken i Sønderborg, der var grundlagt i 1951. På JF-fabrikken blev der fremstillet maskiner til landbruget.

Cecilie var født den 02.08.1907 i Sottrup, og blev konfirmeret i 1922. Hun blev i 1933 gift med Peder Christian Pedersen, der var kommet til Ullerup fra Sjælland. De boede i Ullerup.

Holger var født den 20.09.1909 i Ullerup og blev konfirmeret i 1923. Ved Folketællingen 1925 har han elev hos en gartner i Aabenraa.

Klaus var født den 01.09.1912 i Ullerup og konfirmeret i 1926.

Peter Friedrich var født den 14.11.1915 i Ullerup og blev konfirmeret i 1930, samme år var han elev på Skanderup efterskole i Ribe Amt. I 1946 blev han gift borgerligt i Sønderborg med Ellenora Kathrine Kehlet født den 29.05.1920. De boede i Brobøl i Ullerup sogn. Peter døde i 1998 og Ellenora i 2006.