54. Thorwald Ingwer Jensen 1895-1916.

Født i Sønderborg den 31.03.1895. Død i Frankrig den 17.03.1916.  Musketer. Infanteri-regiment Nr. 76, 4. kompagni.
 

Thorwald Ingwer Jensen.

Thorwalds far var født på øen Sild syd for Rømø. (www.insel.sylt.de).

Catharina Ottilie Jensen, gift Johannsen.

Nis Johannsens medlemskort i DSK.

Thorwald Ingwer Jensen blev født den 31.03.1895. Han havde to ældre søstre, Anne Marie og Inka, og to ældre brødre, Andreas og Albert. I 1899 fik han en lillesøster, Catharina Ottilie.

Da han blev født boede familien i Sønderborg, men inden hans konfirmation var familien flyttet til Sundsmark i Ulkebøl sogn. Han blev konfirmeret i 1910 i Ulkebøl kirke.

Da Thorwald var til session i 1914, fem måneder efter krigsudbruddet, var han smedesvend i Vibøge i Lysabild sogn.

Han målte 1,79 cm og vejede 67 kg. En høj ung mand. Den foreløbig afgørelse ved sessionen blev infanteri, og året efter fik han besked på at møde i maj ved 2. Reserve-regiment nr. 84.

Hans brødre, Andreas født den 23.11.1889, og Albert Peter født den 19.05.1892, var også smedesvende, da de var til session.

Thorwald Ingwer Jensen fik et kort liv. Han blev såret ved Ransart nær Arras i Frankrig og døde af sine kvæstelser den 17.03.1916, knap 21 år gammel.

Som det ses på disse billeder, gik det hårdt ud over byen Arras. (Foto: Internettet).

Thorvalds grav på soldaterkirkegården Neuville-St. Vaast. (Privatfoto).

Forældre

Thorwalds far Hans Albert Jensen, blev født  den 12.11.1861 i Brarup/Braderup på øen Sild. Han var søn af østersfisker Andreas Jensen og Inken, født Brodersen.

Hans Albert kom som ganske ung mand til Sønderborg, måske har han været til søs og er kommet til byen med skib? Han slog sig ned i byen og kom i lære som skomager. Han arbejdede flere år som skomagermester, men blev senere arbejdsmand hos en murer og har været med til meget af det daværende nybyggeri i Sønderborg.

Han giftede sig i 1884 med Anne Christine Louise Møller fra Sønderborg. Hun var født den 18.02.1862 som datter af arbejdsmand Andreas Møller og Anne Marie født Hansen.

Anne Christine Louise døde allerede i 1903, da var Thorwald kun otte år og hans lillesøster fire år. Året efter giftede faderen sig med Anne Dorothea, der også havde mistet sin ægtefælle. Anne Dorothea døde i 1932. Hans Albert døde i Sønderborg den 07.06.1957, 95 år gammel.

I første ægteskab med Thorwalds mor, fik han syv børn, tre sønner og fire døtre. En af døtrene døde som spæd. 

Søskende

Thorwald og hans fem søskende havde som nævnt mistet deres mor allerede i 1903. Deres far giftede sig igen året efter.

Børnenes mormor Anna Møller, var fadder ved et af ved oldebørnenes dåb. Præsten har i dåbsindførslen omhyggeligt noteret, at barnets oldemor - Urgroßmutter - stod fadder, nok ikke så almindeligt i 1915.

Anne Marie, født i Sønderborg den 21.09.1884 var det ældste af børnene.

Hun blev gift i 1906 med arbejder Peter Petersen fra Sundsmark, der var født den 11.08.1880, som søn af handelsmand Karl Ludwig Petersen og Anna Margarethe født Jessen.

Da han var til session i 1900 og 1901 tjente han som karl i Lysabild.

Han blev indkaldt til Infanteriregiment nr. 46 i september 1901, og har måske også senere været med som soldat i krigen.

Ved Folketællingen i 1925 boede Anne Marie og Peter med fire børn i Rebslagergade 4 i Sønderborg. To børn var flyttet hjemmefra, en søn var i bagerlære. 

Peter var ansat som kusk på en brødfabrik. Senere skiftede han erhverv. Ved Folketællingen i 1940 boede de Kjærvej 35 sammen med to af deres børn. Da havde Peter en købmandsbutik og Anne Marie passede butikken. Peter døde i april 1945.

 

Inka, den næste i flokken, var født  den 17.08.1887. Året før havde forældrene fået en pige, der blev døbt Inka Brodine, men hun blev kun to måneder. Det ene fornavn gik i arv til det næste barn. De var sikkert opkaldt efter deres farmor, der hed Inken, men måske blev hun kaldt Inka.

Inka blev konfirmeret i Sønderborg i 1901. I 1907 var hun fadder ved et af storesøsterens børn, da var hun tjenestepige i Tandslet.

I 1909 blev hun gift med en mand, der også hed Peter Petersen. Han var snedkermester i Snogbæk i Sottrup sogn, hvor også lillebror Andreas og lillesøster Catharina boede i nogle år. Peter var med som soldat i verdenskrigen. Imens tog Inka sig ikke blot af hjemmet og to små døtre, men sørgede også for at snedkervirksomheden blev videreført.

Peter døde allerede 1940, men Inka nåede at holde flere runde fødselsdage – både da hun blev 70, 80 og 85 var der fødselsdagsomtaler i Jyske Tidende. Ved hendes død i 1976 var der en nekrolog i tyske avis Der Nordschleswiger. Af omtalerne fremgår, at hun var en flittig og aktiv kvinde, der bl.a. i en årrække var med i bestyrelsen for Vester-Sottrup kommunes folkepensionistforening.

 

Andreas var den ældste af brødrene, Ved sessionen i 1909 var han smedesvend i Skovby. Han var ikke så høj som sine brødre. Han målte 1,68 m og vejede 65 kg.

I 1909 fik han et års udsættelse af værnepligten pga. et problem med sit ene knæ - men efter sessionen i 1910 blev han indkaldt til Füsilier-regiment nr. 86. Hans tid i militæret var forbi to år senere, men han har sikkert måttet afsted igen, da mobiliseringen til 1. Verdenskrig fandt sted i august 1914.

Efter krigen arbejdede han en tid som smed i Snogbæk i Sottrup sogn.

I juni 1919 blev han gift med Helene Sibbesen fra Dynt i Broager sogn, som var født den 23.06.1894.

I 1926 flyttede familien til Tandslet, hvor Andreas forpagtede et smedeværksted, som han i 1946 købte og udvidede. Deres søn overtog senere virksomheden.

Albert, den næste søn, arbejdede i 1912 som smedesvend (hovsmed) i Øster Højst. Derfor var han til session i Tønder. Han målte 1,73 m. og vejede 65 kg. Den foreløbige afgørelse ved sessionen var "Leichte Garde," men han blev indkaldt til Füsilier-regiment nr. 86 i september 1912, så han var allerede soldat, da krigen brød ud i 1914.

Efter krigen slog han sig ned som smedemester i Hoptrup sogn i Haderslev Amt. Han blev i 1919 gift med Mette Marie Nissen Lind. 

Catharine Ottilie, var den yngste af Thorwalds søskende. Hun var født den 23.06.1899 i Sønderborg. Hun gik i skole i Ulkebøl. I de år foregik al undervisning - bortset fra religion - på tysk. Også i frikvartererne skulle børnene snakke sammen på tysk. Catharine fik en gang en lussing af gårdvagten fordi hun snakkede dansk med en skolekammerat. Det glemte hun aldrig.

Catharina, der blev kaldt Tinne, blev gift i december 1919 i Sottrup kirke med Nis Adolph Johannsen, der var fra Nybøl Vandmølle i Nybøl sogn.

De tjente begge ved vielsen i Sottrup. Nis var født den 21.06.1897 som søn af teglværksarbejder Jørgen Asmus Johannsen og Anne Cathrine Margrethe født Nielsen. 

Nis Johannsen var lige fyldt 17 år da krigen brød ud. I 1915 blev han tilknyttet Landstormen. Han var da 1,53 m høj og vejede 44 kg.

Ved sessionen i august året efter var han vokset fem cm og havde taget fire kg. på. Han var tjenestekarl i Sottrup. Hans indkaldelse blev i første omgang udskudt i tre måneder, men snart fik han ordre til at møde ved garnisonen i Bromberg for at gøre tjeneste ved II. Reserve-Regiment Nr.14, ligesom f.eks.  Peter Kryhlmand fra Lysabild.

Bromberg lå i provinsen Posen, dengang en del af Preussen. I dag ligger byen i Polen og hedder Bydgoszcz.

Ved Folketællingen i 1925 boede Nis og Tinne på Augustenborgvej i Humlehøj med to børn. Nis var beskæftiget som arbejder. I 1940 boede de sammen med Tinnes far Hans Albert Jensen, på adressen Augustenborgvej 61.

Nis var medlem af DSK, Foreningen af Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere. Og han var også aktiv i den Socialdemokratiske Vælgerforening. Han døde den 25.08.1979.