97 Peter Tange 1892 - 1918

Født 14.09.1892 i Arnum, Højrup sogn. Død 01.03.1918. Oberbootsmann. UB-17.

Peter Tange.

UB-17 var den sidste ubåd i en serie og bygget i 1915. Klik på billedet  -  og få meget mere at vide om ubåden. (Wikipedia, engelsk tekst).

Følg dykkere fra JD-Contractor, når de dykker ned til en ubåd fra 1. Verdenskrig. Klik her.

Peter Tange mindes på det store marinemonument i Kiel.

Flensborg Avis 24.8.1919 – Anders Tange får embedet i Kating.

Anders Tange skrev en kærlig hilsen i Anna Krichau's posiebog inden han drog i krig. Året efter blev han gift med Anna. Klik på billedet og se det i stort format og med en dansk oversættelse.

Frk. Tanges hus i baggrunden – genboens børn i forgrunden. (Privatfoto).

1971 til en nabos fødselsdag på Lysabild kro – Frk. Tange til venstre, til højre Mina Johannsen, der mistede sin mand i krigen Christian Johannsen. (Privatfoto).

Læs om Axel Tange, faderen og Peters søskende, som blev født i Mjolden og Osterhever, klik her.

Peter Tange var oberbootsmann på ubåden UB-17 og søn af degn Simon Tange og bror til Axel Tange.

Det er tvivlsomt om Peter Tange boede i Lysabild, da han blev indkaldt. Han boede sandsynligvis på halvøen Ejdersted eller et andet sted i Sydslesvig.

Peter Tange og hans bror Axel fik deres navne på mindestenen i Lysabild i 1922 - nok fordi deres far Simon Tange, var blevet ansat som degn i Lysabild i maj 1919.

Under krigen var faderen degn på halvøen Ejderstedt, hvor Peters og Axels storebror senere blev præst. 

Hvorom alting er, så var Peter Tange ombord på UB-17, da den gik på patruljesejlads den 11. marts 1918 fra Zeebrügge. Siden har man ikke hørt fra ubåden.

UB-17

Ubåden blev bygget på AG Weser skibsværft i februar 1915. I sektioner blev ubåden kørt med tog til Antwerpen, hvor den blev samlet og søsat. UB-17 var 28 m. lang og vejede alt efter armering op til 141 ton. Besætning var på 14 mand.

Ubåden var forsynet med fire torpedorør og maskingevær i tårnet. UB-17 var den sidste byggede ubåd i en serie, og var i en periode ombygget til mineudlægning.

I starten af 1. verdenskrig rådede den tyske krigsmarine over 28 ubåde. Ved afslutningen af krigen var der bygget 380 ubåde.

I sine tre år på havet sænkede UB-17 i alt 13 skibe, hovedsagelig engelske fiskerbåde. Ubåden deltog bl.a. ved slaget ved Jylland.

I juni 2013 fandt marinearkæologer resterne af UB-17 på den engelske østkyst. Peter Tange ligger sandsynligvis i ubåden, der nu er registeret som en fredet krigsgrav.

Et af de få eksisterende billeder af UB-17. Peter Tange kan meget vel være et af de besætningsmedlemmer, som står på dækket.

Peter Tange har fået sit navn (nederste linie) med på det store marinemonument i Kiel.
 

Den 14.04.1918 afholdte forældrene og broderen Anders Tange en mindegudstjeneste for Peter og hans bror i Osterhever kirke, se mere klik her.

Broderen Anders Tange var bl.a. præst ved Klosterkirken i Slesvig, gift med Anna, født Krichau. (Privatfoto).

Tre søskende født i Arnum i Højrup sogn

Anders Nielsen Tange blev født den 28.12.1889 i Arnum. Han var med i krigen, blev indkaldt straks ved mobiliseringen i august 1914. Han blev alvorligt såret, ramt af et skud i struben, men overlevede. Det fremgår af en tysk tabsliste fra 1916, at han gjorde tjeneste ved infanteri-regiment 163.

Han havde gået i katedralskolen i Haderslev og var senere blevet præst. Fra september 1918 til maj 1919 var han sognepræst i Øster Lindet. Han vendte derefter tilbage til Ejdersted, hvor han blev præst i sognet Kating. Han blev senere præst ved Klosterkirken i Slesvig.

Han blev 29.7.1915 i Gammel Haderslev kirke gift med Anna, der var født i Haderslev 13.3. 1891. Hun var datter af seminarielærer Rudolph Jessen Krichau og Johanne Cathrine født Hummerichshausen. Faderen var død 1910, Anna boede i Haderslev sammen med moderen. Brudgommens far og hans farbror Andreas Tange fra Sommersted var forlovere.

Anders Tange var i Haderslev på orlov fra krigen, han står med titlen teologisk kandidat og var bosiddende i Preetz i Plön Amt. 

Anna havde en storesøster Cathrine og en lillebror Rudolph Johannes. Ifølge tyske tabslister var broderen også med i krigen, som løjtnant af reserven. Han blev lettere såret flere gange. Han døde af sygdom 28.10.1918. Søsterens mand Wilhelm Carstens fremgår også som såret på en tabsliste fra januar 1915. Han døde i august 1919, måske eftervirkninger af krigens strabadser.

Anders og Anna fik 2 børn Annelise og Rudolf.

Anders døde i september 1951 og Anna i september 1967.

Anders Tange er præst i Kating, da han 26.02.1924 vier lillesøsteren Anna Josephine i Lysabild Kirke.

Ingeline Elisabeth Tange blev født i Arnum den 08.12.1890. Hun blev lige som sin mor og mormor døbt Engeline, men kaldt sig også Ingeline.  Naboerne i Lysabild kaldte hende frøken Tange. Hun mistede sin kæreste under den spanske syge, en ondartet influenza, der hærgede efter 1. Verdenskrig. I nogle år arbejdede hun som husbestyrerinde.

I 1918 var hun i Frederiksstad nær Husum, men da hendes forældre fik brug for hjælp flyttede også hun til Lysabild. I 1921 da der var Folketælling var hun på besøg hos søsteren på Kegnæs. I 1925 boede hun i Lysabild sammen med forældrene.

Efter forældrenes død købte hun et hus Lysabildgade 46, hvor hun boede sammen med forskellige lejere. I de første år med ældre mennesker, der havde brug for hendes hjælp. Den gang fandtes der jo ikke alderdomshjem eller plejehjem, senere med andre lejere.

Brødrenes mor Engeline yderst til venstre sammen med Anders Tanges datter Annelise og hende to sønner. Yderst til højre brødrenes søster Ingeline, som i Lysabild blev kaldt frk. Tange. (Privatfoto).

Peter Petersen Tange født den 14.09.1892. Han var matros og omkom i marts 1918 om bord i en ubåd, læs ovenstående.

Rester af en tysk ubåd ved den engelske østkyst.