97 Peter Tange 1892 - 1918

Født 14.09.1892 i Arnum, Højrup sogn. Død 01.03.1918. Oberbootsmann. UB 17.

Peter Tange.

UB-17 var den sidste ubåd i en serie og bygget i 1915. Klik på billedet  -  og få meget mere at vide om ubåden. (Wikipedia, engelsk tekst).

Følg dykkere fra JD-Contractor, når de dykker ned til en ubåd fra 1. Verdenskrig. Klik her.

Peter Tange mindes på det store marinemonument i Kiel.

Peter Tange, født 14.09.1892, var oberbootsmann på ubåden UB-17 og søn af degn Simon Tange.

Det er tvivlsomt om Peter Tange boede i Lysabild, da han blev indkaldt. Han boede sandsynligvis på halvøen Eidersted eller et andet sted i Sydslesvig.

Peter Tange og hans bror Axel fik deres navne på mindestenen i Lysabild i 1922 - nok fordi deres far Simon Tange, var blevet ansat som degn i Lysabild i maj 1919.

Under krigen var faderen degn på halvøen Eiderstedt, hvor Peters og Axels storebror senere blev præst. 

Hvorom alting er, så var Peter Tange ombord på UB-17, da den gik på patruljesejlads den 11. marts 1918 fra Zeebrügge. Siden har man ikke hørt fra ubåden.

UB-17

Ubåden blev bygget på AG Weser skibsværft i februar 1915. I sektioner blev ubåden kørt med tog til Antwerpen, hvor den blev samlet og søsat. UB-17 var 28 m. lang og vejede alt efter armering op til 141 ton. Besætning var på 14 mand.

Ubåden var forsynet med fire torpedorør og maskingevær i tårnet. UB-17 var den sidste byggede ubåd i en serie, og var i en periode ombygget til mineudlægning.

I starten af 1. verdenskrig rådede den tyske krigsmarine over 28 ubåde. Ved afslutningen af krigen var der bygget 380 ubåde.

I sine tre år på havet sænkede UB-17 i alt 13 skibe, hovedsagelig engelske fiskerbåde. Ubåden deltog bl.a. ved slaget ved Jylland.

I juni 2013 fandt marinearkæologer resterne af UB-17 på den engelske østkyst. Peter Tange ligger sandsynligvis i ubåden, der nu er registeret som en fredet krigsgrav.

Et af de få eksisterende billeder af UB-17. Peter Tange kan meget vel være et af de besætningsmedlemmer, som står på dækket.

Peter Tange har fået sit navn (nederste linie) med på det store marinemonument i Kiel.
 

Rester af en tysk ubåd ved den engelske østkyst.