06. Thomas Andersen 1897 - 1916

Født den 19.06.1897 i Skovby, Lysabild sogn. Død den 09.11.1916 i Rumænien. Musketer. Infanteri-Regiment Nr. 187, 1. kompagni.

Thomas Andersen.

Thomas' far var brandkaptajn i Augustenborg Frivillige Brandværn.

Jyske Tidende den 19.09.1932.

Den smukke slotskirke i Augustenborg, hvor  Thomas Andersen blev konfirmeret. Foto: Internettet.

Ribe Stiftstidende den 27.12.1916.

Krigspostkort fra den Rumænske front. Foto: Internettet.

Indtil 2016 var Augustenborg det eneste sogn i Sønderjylland, som ikke havde en mindetavle/sten for sognets faldne i 1. Verdenskrig. Den 11. februar 2016 blev der endelig opsat en mindetavle i kapellet, hvor Thomas fik sit navn med sammen med 17 andre faldne fra Augustenborg sogn. Foto: Internettet. 

Kejser Wilhelm i Livgardens uniform. Foto: Internettet.

Uddrag af kirkebogen for Augustenborg den 26.02.1922.

Heimdal den 23.09.1973.

Annonce i Vestslesvigs Tidende den 13.05.1925.

Thomas Andersen blev født i Skovby, Lysabild sogn den 19.06.1897. Hans forældre var Lorenz Andersen, der var født i Nygård på Kegnæs, søn af parcellist Hans Andersen og Trinke, født Petersen, og Doris Jacobsen fra Fjelby, der var datter af boelsmand Thomas Jacobsen og Marie Cathrine, født Duus.

Faderen var bager. Forældrene var blevet gift den 18.05.1894 i Lysabild Kirke. Da Hans, den ældste søn, blev født boede faderen i Lysabild og moderen hos sine forældre i Fjelby. Da Cathrine og Thomas blev født boede familien i Skovby. Derefter flyttede de til Augustenborg, hvor det yngste barn, Marie blev født. Her var faderen bagermester.

I løbet af tre år mistede bagermesteren sin søn Thomas, der faldt i krigen, sin kone Doris, der døde 1918 og sin ældste datter Cathrine, der døde knap 23 år gammel i 1919.

I 1921 giftede han sig igen med Mary Frahm Petersen fra Hellevad. Lorenz var en aktiv og venlig mand. I 1929, da der var stor arbejdsløshed, delte han gratis rugbrød og sigtebrød ud til familier til 30 arbejdsløse.

Faderen var kaptajn i Augustenborg frivillige Brandværn fra 1907 til sin død i 1932. Ved hans begravelse var der stor deltagelse og mange kranse. Hans kone Mary døde i 1945.

Thomas har gået i skole i Augustenborg, han blev konfirmeret i slotskirken 1912. 

Den 09.03.1929 skriver Der Nordslesviger, at bagermester Lorenz Andersen delte gratis brød ud til arbejdsløse i Augustenborg.

Ifølge sessionsprotokollen var Thomas handelskommis i Sønderborg da han var til Landstormsmønstring i 1915. Her blev der bestemt, at han skulle aftjene sin soldatertjeneste i infanteriet. Han blev indkaldt til at møde i Altona den 15.03.1916 til Reserve-regiment nr. 31. Da han blev dødeligt såret gjorde han tjeneste ved Regiment nr. 187.

Der er udfyldt et mindeblad på ham, desværre uden levnedsskildring. Heraf fremgår, at han blev sendt til fronten den 13.10.1916.

Han blev såret på valpladsen i Rumænien tre uger senere og døde på et lazaret af sine sår den 09.11.1916. Hans modersmål var tysk. Det fremgår også af mindebladet, at både hans bror og hans far deltog som soldater i krigen. Der er ikke fundet flere oplysninger om faderens krigsdeltagelse.

Ifølge registreringen i Personregistret for Sønderborg den 22.12.1916 har kommandøren for Infanteriregiment nr.187 meddelt, at musketer fra 1. kompagni, handelsmedhjælper Thomas Andersen, 19 år gammel, født i Skovby, bopæl i Sønderborg, søn af bagermester Lorenz Andersen og hans hustru Doris, født Jacobsen, boende på Hovedgaden (Hauptstrasse) i Augustenborg, der gjorde tjeneste ved Sanitetskolonne nr. 219 er afgået ved døden den 09.11.1916 efter at han den 3. i samme måned i kampene ved Rosca Høj 1426 i Siebenbürgen var blevet alvorligt såret.

Siebenbürgen er det nuværende Transsylvanien i Rumænien.

Thomas` navn fremgår to gange af de tyske tabslister. Første gang den 27.11.1916 som hårdt såret. I denne tabsliste er opremset i alt 109 soldater fra Regiment nr. 187´s 1. kompagni, der er let sårede, svært sårende, savnede, i fangenskab eller faldne. Kun få af dem var fra Nordslesvig. To andre faldne fra Lysabild sogn gjorde tjeneste ved Regiment nr. 187, men i 3. kompagni: nr. 17 Christen Th. Christiansen og nr. 74 Peter J. Leimand.

Den 20.12.1916 fremgår det af en ny tabsliste, at Thomas Andersen var død af sine svære kvæstelser.

 

Billeder fra fronten ved Siebenbürgen - 

1916. Foto: Internettet.

Thomas Andersens navn på Marselisborg-monumentet. Foto: 100 helte.

Søskende

Hans blev født den 24.08.1894. Forældrene var blevet gift tre måneder før og moderen boede fortsat hos sine forældre i Fjelby. Han blev konfirmeret i 1909 i Augustenborg slotskirke.

Af sessionsprotokollen for 1914 fremgår, at han året før havde meldt sig til tre års frivillig tjeneste ved Leib Garde Husaren Regiment (Livgardens husarregiment), hvor kejser Wilhelm var regimentschef. Det vil sige, at han var allerede fra 01.10.1913 var soldat og dermed også indkaldt da krigen brød ud i august 1914.  Hans navn fremgår ikke af de tyske tabslister, så han har ikke været såret eller blevet taget til fange.

Hans giftede sig den 26.02.1922 i Augustenborg med Margarethe Iversen, der var datter af slagtermester Peter Iversen og Anne Marie født Christensen, i Broballe, Oksbøl sogn.

Hans blev uddannet som bager og han fik senere en bagerforretning i Broager. Margrethe døde i 1936, kun 39 år gammel, hun blev begravet på Augustenborg kirkegård. Året efter rejste Hans til Berlin og efter 2. verdenskrig slog han sig ned i Flensborg. i 1969 flyttede han tilbage til Broager. Han døde i 1973.

Cathrine blev født den 26.05.1896 i Skovby og døbt den 23.06. i Lysabild kirke. Hun blev konfirmeret i Augustenborg Slotskirke i 1911. Hun døde den 09.02.1919, knap 23 år gammel.

Marie blev født i Augustenborg den 14.03.1900 og døbt den 16.05. Hun blev konfirmeret i 1914.

Den 05.06.1924 blev hun i slotskirken gift med købmand Jørgen Wollesen, der var født den 21.12.1892 i Sottrup, men var vokset op i Broager, hvor han far var hotelejer, men også handlede med korn. Jørgen Wollesen havde ligesom Maries bror Hans meldt sig som tre-års frivillig den 13.10.1913. Ifølge sessionsprotokollen kom han til at gøre tjeneste ved 1. Garde Ulanen Regiment, 5. Eskadron, så også han var soldat da krigen brød ud, og måske har han kendt Hans fra sin tid som garder.

Jørgen var købmand i Augustenborg, da han og Marie blev gift, men de flyttede til Broager, hvor Jørgen overtog faderens kornhandel, hvor man også handlede med gødning, foderstoffer og kul.

Jyske Tidende den 06.05.1970.

Jyske Tidende den 27.10.1986.