74 Peter Jørgensen Leimand

Født 02.07.1892 i Lysabild, Lysabild sogn. Død 01.08.1915 i Tyskland. Infanterist. Muskieter. Regiment 187, 3. kompagni.

Degn Jens Grevsen, Lysabild udarbejdede en liste over 33 elever fra Lysabild Skole som faldt i 1. Verdenskrig.

Tabslisten i avisen.

Peter Leimands far blev restauratør på Angler-Hof i Angelstrasse 17-19 i Flensborg. Bygningen stod til 20.11.1970, kl. 07.30, da den pludselig styrtede sammen.

Peter Leimand er ikke med på Sønderborglisten over faldne sønderjyder i 1. Verdenskrig. Da han faldt i 1915 var han og familien flyttet fra Als og sydpå.

Som født i Lysabild sogn, må han dog betragtes som en af de faldne sønderjyder, omend han ikke har fået sit navn med på Marselisborg-monumentet og i Braine. På foranledning af 100helte.dk kommer hans navn nu med på Sønderborglisten 2017.

Jens Grevsen var skolelærer og degn i Lysabild skole fra 1889 til 1917. Han nedskrev en del minder fra sognet, som Lysabild sognehistoriske forening udgav et udvalg af i bogen Alsisk Egnshistorie i år 2000.

Grevsen udarbejdede blandt andet en liste over de 33 elever fra Lysabild skole, som døde som soldater i 1. verdenskrig.

De fleste var født i sognet og blev også konfirmeret i Lysabild kirke.

Et par har måske kun gået i Lysabild skole kort tid, det gælder f.eks. Friedrich Seyfert, der var født i Sønderborg og også blev konfirmeret der. Hans far var murer og familien har måske kun i en kortere periode været bosat i Lysabild sogn.

Heller ikke Peter Jørgensen Leimand nåede at gå i skole i Lysabild i ret lang tid, men han var født i sognet den 02.06.1892.

Forældre var Peter Petersen Leimand og Christine Marie Jensen, familien boede i Kobbertoft.

Grevsen noterede i sin liste, at Peter var flyttet til Flensborg, da han faldt 1915.

Peter Leimands fader var fra Tandslet, han var maler, farfaderen var snedker og oldefaderen bødker. Moderen var fra Lambjerg i Hørup sogn. Forældrene var blevet gift i Tandslet 04.12.1891.

En søster Sophie Cecilie var født 23.03 1894. Da boede forældrene i Skovby – en af fadderne var tjenestekarl Thomas Leimand, faderens halvbror, der også var soldat i krigen, og som døde i november 1919.

Måske dør søsteren før Peter, i hvert fald nævnes Peter i avisen, som faderens eneste barn, da han falder i 1915.

I 1899 er faderen fundet i en tilflytningsliste i Flensborg, så det er kun ganske kort Peter har fulgt undervisningen hos lærer Grevsen i Lysabild skole.

Faderen er med i vejviseren for Flensborg 1890, han står som malermester og familien bor Norderstrasse 89.

I vejviseren for 1910 bor familien i Norderstrasse nr. 107/109 og faderen er afholdsvært (Abstinenzwirt) og malermester.

I 1912 er der en notits i Flensborg avis om at faderen har solgt sin restauration på Nørregade (Norderstrasse) og i stedet var blevet ansat som økonom (funktionær, der forestår indkøb m.v.) i Logehuset i Slotsgade.

Året efter forpagter han Angler Hof i Angelbogade, og byudvalget giver fra oktober 1913 gæstgiver P. P. Leimand koncession på at drive restauration i Angler Hof.

I 1912, 1913 og 1914 fremgår den unge Peter Leimand i de alfabetiske lister (de preussiske lægdsruller) for Wiby Fjelbye, men med en oplysning om at han nu bor i Flensborg.

De første to år får han udsættelse, men 1914 bliver han indkaldt. Han måler 1.76 cm., vejer 65 kg. og har et godt syn.

Da han dør den 01.08.1915 er han kun 23 år gammel. Han er indført i personregisteret for Flensborg som tjenestegørende musketer i infanteriregiment 187, 3. kompagni.

Han døde på et lazaret i Münster.

Dødsfaldet var omtalt i bl.a. Fyns Tidende den 10. august 1915: " Den 1. August er Peter Leimand, eneste Barn af Gæstgiver Peter Leimand ("Angler Hof") i Flensborg, død på Lazarettet i Münster i Elsass, efter at han var bleven saaret Dagen i Forvejen."

Juleaften på et feldlazaret.