46. Andreas Jacobsen 1894 - 1917

Født den 10.02.1894 i Skovby, Lysabild sogn. Død den 22.06.1917 i Frankrig. Musketier. Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 215, 2. Maschinen-Gewehr-Kompagnie.

Andreas Jacobsen.

Faderens gravsten. Foto: DK.gravsten.dk

Billeder fra fronten ved floden Yser. Foto: Internettet.

Ribe Stiftstidende den 06.07.1917.

Kolding Socialdemokrat den 16.08.1917

Fransk frimærke til minde om kampene ved Chemin des Dames i 1917.

Jyske Tidende den 27.10.1965.

Andreas Jacobsen blev født i Skovby den 10.02.1894. Hans forældre, Jes Peter Jacobsen og Marie Cathrine, født Petersen, var blevet gift i Lysabild kirke den 28.9.1888.

Faderen var født i Hokkerup i Holbøl sogn, moderen i Tandslet. Hun var enke, da de blev gift. Hendes første mand Andreas Christensen Bonde fra Bondegård i Skovby, var død 28 år gammel i 1884.

Det er sikkert ham, Andreas er opkaldt efter, det var en tradition, at hvis en af forældrene havde mistet en tidligere ægtefælle, så blev et af deres børn opkaldt efter den afdøde. Det var den tidligere svigerfader, der var forlover ved brylluppet sammen med brudens bror, Mathias Petersen.

Faderen var indtil 1906 ejer af Skovby Mølle og benævnes derefter som cementstensfabrikant i Skovby.

Da faderen døde i 1928, var han bosat i Ketting, hvor en af Andreas´s brødre boede. Det fremgår af indførslen i kirkebogen, at forældrene havde boet i Syder Brarup på Angel i Sydslesvig, og at moderen var død og begravet der. Måske de var flyttet dertil sammen med deres ældste søn Richard efter genforeningen.

Andreas var nr. fire af seks børn, han havde tre brødre og to søstre.

Han har haft sin skolegang i Skovby og blev konfirmeret i Lysabild kirke. I de år var konfirmationerne i Lysabild delt over to søndage. Palmesøndag hvert år blev børnene fra de dansksindede familier konfirmeret, og søndagen før var der konfirmation på tysk for et mindre antal børn.

Andreas og hans søskende blev alle konfirmeret på tysk. Andreas blev konfirmeret den 28.03.1909 sammen med tre andre drenge og fem piger.

Søndagen efter blev 21 piger og 14 drenge konfirmeret på dansk, heraf faldt seks: nr. 14 Lorenz Callsen fra Mommark, nr. 34 Christian Hansen fra Mommark, nr. 53 Hans Jensen fra Lysabild, nr. 60 Peter Jørgensen fra Nypøl, nr. 87 Jørgen Petersen fra Lysabild og nr. 88 Jørgen Petersen fra Sarup.

Da Andreas var til session i januar 1914 var han bager i Hørup. Han målte 1,68½ m. og vejede 62 kg. Den foreløbige afgørelse var artilleriet, men han fik et års udsættelse. I december 1914 var han igen til session og blev indkaldt til at møde til Ersatz-Füsilier-Regiment nr. 86 den 05.05 1915.

Han meldes hårdt såret i en tabsliste i august 1916. Her fremgår det, at han hører til 9. kompagni ved reserveregiment nr. 51. Dette regiment deltog i stillingskrige ved floden Yser fra maj 1915 til september 1916.

Han må så være blevet helbredt og igen tjenstdygtig. Måske var det i den forbindelse han blev uddannet som maskingeværskytte og flyttet til et andet regiment. Da han faldt den 22.06.1917 gjorde han tjeneste ved Reserve-Infanteri-Regiment Nr. 215, der hørte til 46. reserve-division.

Den 04.08 1917 noterer kommuneforstanderen for Hørup i personregistret, at kommandøren for 2. maskingeværkompagni ved reserveregiment 215 har meddelt, at musketer, bager Andreas Jacobsen ved 2. maskingeværkompagni, 23 år gammel, bosat i Hørup, født i Skovby, søn af cementfabrikant Peter Jacobsen og Katharina født Petersen, fra Skovby, er faldet den 22.06 1917 ved Arcon på Vestfronten. Ramt i ryggen af granatsplinter. Det nøjagtige klokkeslæt for dødsfaldet er ikke oplyst.

Personregistret for Hørup den 04.08.1917.

På det foto af ham, der er afleveret til Sønderborg Slot, står der at han faldt ved Chemin des Dames, her var reserve-division 46 netop i stillingskampe fra sidst i maj til sidst i juli 1917.

Ifølge www.volksbund.de, en hjemmeside der samler oplysninger om, hvor tyske soldater er begravet, blev musketer Andreas Jacobsen, der døde 22.6.1917, begravet på en krigskirkegård i Laon - Laon-Bousson – blok 9 grav 92.

Krigskirkegården Laon-Bousson, hvor Andreas Jacobsen er begravet. Foto: Internettet.

Krigskirkegården Laon-Boussons blev oprettet 1917 i forbindelse med de alvorlige kampe, der foregik ved Chemin des Dames. Her er begravet 2.679 soldater, der døde i krigen. En del af gravene er flyttet dertil fra kirkegårde i omegnen. 

Andreas fik sit navn med på mindestenen i Lysabild, men ikke på Marselisborg-Monumentet, der var forbeholdt dansksindede. 

Søskende

Richard var født i Skovby den 12.10.1889 og blev konfirmeret i 1905. Han var til session i 1909. Da benævnes han som arbejder. Han tilknyttes Landsturm mit Waffe, en slags hjemmeværn, men er sikkert også blevet indkaldt under krigen. Da han i 1913 var forlover ved en søsters bryllup, fremgik at han var cementvarefabrikant og bosat i Skovby. Der er ikke fundet flere oplysninger om ham, måske flyttede han syd på til Angel i forbindelse med genforeningen.

Mathilde var født  den 12.05.1891 og blev konfirmeret i 1905 sammen med storebror Richard. Hun blev gift i Lysabild kirke den 14.03.1913 med lærer Peter Hansen Andersen fra Vonsbæk, der var født i Borg i Brede sogn, Tønder amt og uddannet på Tønder Seminarium. Han var søn af lærer Hans Peter Hansen og Betty Christine Marie, født Hansen. I 1913 var hans far lærer i Korup i Ravsted Sogn.  Forlovere: brudens bror, cementvarefabrikant Richard Jacobsen, Skovby, 23 år og brudgommens fader, lærer Hans Peter Hansen fra Korup. Fra 1914-1920 var Peter Hansen andenlærer i Hajstrup i Øsby sogn. Her døde Mathilde den 09.03.1917. I 1919 giftede Peter Hansen sig med Mathildes søster, Anne.

Anne blev født den 16.08.1892 og konfirmeret i 1907.

Den 11.04.1919 blev hun gift med søsterens enkemand. Det sker ikke i kirken, men i hendes hjem i Skovby. Hendes far og hendes bror Asmus var forlovere. Efter genforeningen flyttede Peter og Anne først til Sehlendorf øst for Lübeck og fra 1921 til 1950 var Peter førstelærer i Fiefbergen ved Pløn. Anne døde i Kiel i 1959, Peter i Fiefbergen i 1962.

Peter blev født den 05.10.1895 og konfirmeret i1911. Før krigen var unge mænd til session i det år de fyldte 20 år. Under krigen blev de dog indkaldt tidligere. Peter var til session i december 1914, hvor han mejerist i Lysabild. Han blev indkaldt den 22.06.1915 til Jægerregiment nr. 14, så han har også været krigsdeltager. Hans navn er ikke fundet på lister over sårede eller tilfangetagne.

Ved Folketællingen i 1921 var han komis i Brugsen i Skovby. den 15.04.1924 blev han gift med Christine Grau, der var datter af gårdejer Jørgen Grau og Christine, født Jahnke i Ketting. Brudgommens bror Asmus, og Jørgen Blom, der var gift med brudens søster var forlovere.

De unge slår sig ned i Ketting, hvor Peter benævnes som købmand.

Heimdal den 04.01.1954.

Senere blev han ansat som jagtkonsulent, statens repræsentant i landsdelen i forbindelse med jagt og regulering af bestanden af vilde dyr, og de flyttede til Bro i Ketting sogn. Han omtales ofte i aviserne, f.eks. når man opgjorde hvor mange ræve og grævlinger, der var skudt i årets løb. Det er også ham, der er med, når der skal ske aflivning af ræve eller vilde kaniner ved gas. I 1950 udbrød der kaninpest  syd for grænsen og 1953 var der tilfælde af rabies blandt ræve 30 km fra den dansk-tyske grænse. Peter døde i 1965, Christine i 1980.

Asmus blev født den 30.06.1897 og konfirmeret i 1912. Da han var til session i december 1917, var han købmandslærling i Sønderborg. Han fik i første omgang seks måneders udsættelse, Næste gang han mødte op var i juli 1918, hvor der noteres, at hans hvilepuls er 120 og at der er urolige toner i hjertet, så måske har han haft hjerteproblemer. Han får yderligere tre måneders udsættelse og undgår måske helt at komme med i krigen

Den 25.08.1922 blev han i Ketting kirke gift med Sophie Christine Grau, hvis søster Christine i 1924 bliver gift med Asmus´s bror Peter.

Da er Asmus købmand i Ketting, men senere flytter familien til Sønderborg. Ved Folketællingen i 1940 bor de i Helgolandsgade og Asmus benævnes som købmand og handelsmedhjælper. Sophie døde i 1964 og Asmus i 1983.

Sønderjyden den 03.10.1964.

Vestkysten den 29.07.1983.