88. Jørgen Petersen 1894 - 1915

Født i Sarup i Lysabild sogn den 08.07.1894. Død i Moulin i Frankrig den 22.01.1915. Underofficer. Füsilier-Regiment nr. 86, 1. kompagni

Jørgen Petersen

Kolding Folkeblad den 06.02.1915.

Jørgen fik sit navn på mindestenen i Lysabild og på Marselisborg-monumentet. Foto: 100helte.

Jørgen Petersen blev født i Sarup den 08.07.1894, som søn af Christen Petersen og Anna Marie født Hansen.

Faderen, der var husslagter, var fra Mommark.

Moderen var født i Mjang i Hørup sogn, men hendes familie flyttede senere til Sarup. I 1878 blev hun konfirmeret i Lysabild.

Forældrene blev gift i Lysabild kirke den 30.06.1886, da var faderen tjenestekarl.

Den 13.09.1886 fik de en lille datter, Cathrine Marie, der døde fire måneder gammel i januar 1887.

I 1889 fik de en søn Christen.

Moderen døde i 1945 og faderen i 1949, da var alle hans tre børn døde.

Jørgen og hans storebror har gået i Mommark skole, der var oprettet i 1875.

Her gik børn fra Sarup og Mommark. Børnetallet svingede mellem 40 og 50 elever.

Læreren ved Mommark skole fra 1899 til 1910 var Jens Jensen Bram, der var født i Grarup i Haderslev Amt.

Han var uddannet fra Tønder Seminarium.

Efterfølgende var han fra 1910-1920 lærer i Skovby i Lysabild sogn og derefter 1. lærer og degn i Tandslet.

Han havde en yngre broder, Eskild Andreas Bram, der faldt den 02.10.1914. Eskild blev efter konfirmationen i Grarup i 1898 undervist af Jes Bram og boede hos ham i Mommark, da han i 1903 var til session. Jes Bram var også med i krigen. Han skrev i 1917 et langt mindeblad om sin bror under en orlov fra militæret.

Jørgen Petersens lærer Jes Bram tv. Lærerens lillebror, Eskild, th. boede i Mommark i 1903. Foto: Arkiv.dk

Jørgen blev konfirmeret palmesøndag 1909 på dansk sammen med 13 drenge og 21 piger.

Søndagen før var fire drenge og fem piger blevet konfirmeret på tysk.

Det fremgår, at han havde udmærket gode kundskaber og meget god opførsel.

Alle drengene deltog sikkert som soldater i krigen – fire foruden Jørgen overlevede ikke: nr. 14 Lorenz Callsen, nr. 34 Christian Hansen, nr. 53 Hans Jensen og nr. 60 Peter Jørgensen.

Lorenz Callsen og Christian Hansen var fra Mommark, så dem har han også gået i skole sammen med.

Måske kom Jørgen efter konfirmationen ud at tjene i landbruget, men da hans årgang 1914 var indkaldt til session, fremgår det af protokollen, at han var Katastergehilfe (Matrikel-assistent). Det vil sige, at han har været ansat på et landmålerkontor indtil han den 16.10.1912 meldte sig til militæret som to-årsfrivillig ved Füssilier-Regiment nr. 86 i Sønderborg.

Füssilier var i slutningen af 1700-tallet infanterister, der var bevæbnet med stenlås-rifler (på fransk fusil). Selv om de senere fik andre våben kaldtes regimenterne stadig Füssilier-Regimenter.

Jørgen var altså allerede soldat da krigen brød ud. I de militære papirer står hans fornavn som Jörgen eller Jürgen.

I en tabsliste dateret den 17.02.1915 nævnes under regiment nr. 86, 1. kompagni, at underofficer Jürgen Petersen fra Sarup er faldet.

Dødsfaldet blev også nævnt i avisernes oplistning af faldne og sårede.

Hans forældre fik hurtigt underretning om dødsfaldet.

Den 02.02.1915 satte de en dødsannonce i Dybbølposten.

Det fremgår af annoncen, at han gjorde tjeneste ved telegrafafdelingen og faldt i dækningen ved Moulin den 22. januar.

Der blev afholdt sørgegudstjeneste fredag den 5. februar i Lysabild kirke.

Dybbølposten 02.02.1915

I første omgang blev han sikkert begravet på en lokal kirkegård.

Idag ligger han begravet på kirkegården i Nampcel i Frankrig, blok 2 grav nr. 743.

Denne kirkegård blev oprettet 1919, som en kirkegård for både franske og tyske faldne.

1922 blev de franske grave flyttet til en anden kirkegård og tyske gravlagte fra ca. 100 lokaliteter inden for 35 km fra Nampcel blev flyttet hertil.

I dag rummer kirkegården næsten 11.500 tyske grave.

Den tyske krigskirkegård i Nampcel. Foto: internettet.

Jørgens bror

Jørgens bror Christen, blev født den 09.12.1889 og konfirmeret i 1904.

En af hans medkonfirmander var nr. 49 Hans Jacobsen, der faldt i Frankrig i 1916.

Christen kom ud at tjene ved landbruget efter konfirmationen.

I 1909 var han til session, da tjente han i Sarup.

Han målte 173 cm. og vejede 67 kg.

Det blev bestemt at han skulle til svært kavalleri og han blev den 15.10.1909 indkaldt til 3. Garde-Regiment til fods i Berlin.

Han blev sikkert indkaldt igen da krigen brød ud – han er ikke omtalt i tabslisterne som såret eller tilfangetaget.

Den 28.06.1912 blev han i Lysabild kirke gift med Cathrine Margrethe Meklenburg, datter af Christian Meklenburg og Christine født Clausen fra Lysabild. Hendes søster Marie Cathrine blev i januar 1915 gift med nr. 28 Peter Grohnheit, der faldt i Frankrig i november 1915.

Efter brylluppet overtog Christen og Cathrine gården Østerdal i Gammel Pøl, som de drev frem til Christens død i 1947.