60 Peter Jørgensen 1895 - 1917

Født den 17.02.1895 i Ny Pøl, Lysabild sogn. Død den 09.04.1917 i Frankrig. Musketier. Infanterist. Regiment nr. 84, 11. kompagni.

Peter Jørgensen.

Fiskerens børn

 • 1877 – Cathrine Marie Jørgensen
 • 1881 – Marie Cathrine Jørgensen
 • 1883 – Hans Christian Jørgensen
 • 1886 – Christian Jørgensen
 • 1887 – Jørgen Jørgensen
 • 1890 – Anna Lucie Jørgensen
 • 1890 – Christine Marie Jørgensen
 • 1892 – Jens Jørgensen
 • 1893 – Margrethe Jørgensen
 • 1895 – Hans Jørgensen (plejesøn)
 • 1895 – Peter Jørgensen
 • 1897 – Christen Jørgensen
 • 1898 – Andreas Jørgensen
 • 1900 – Cecilie Jørgensen
 • 1902 – Sofie Jørgensen
 • Grøn: omtalt på denne side

Peter Jørgensen.

Christen Jørgensen.

Andreas Jørgensen.

Peter Jørgensen var bror til Christen Jørgensen og Christian Jørgensen samt plejebror til  Hans Jørgensen fra den børnerige fisker-familie i Ny Pøl.

Peter gik i skole i Lysabildskov og blev konfirmeret  i Lysabild Kirke palmesøndag  i 1909.

Af natur var han stille og rolig, måske lidt indesluttet i sit væsen. Han satte ikke store fordringer i livet, stod der i det mindeblad som blev skrevet om Peter af gårdejer Peter Andresen Andersen fra Neder Lysabild.

Efter konfirmationen tjente han forskellige steder, sidst hos gårdejer Peter Jacobsen i Mjang.

Han blev indkaldt straks da krigen brød ud og kom allerede til fronten tre måneder efter i november 1914, som menig infanterist.

Ved slaget ved Somme i Nordfrankrig, som blev indledt den 1. juli 1916, blev han lettere såret i den ene arm og det ene ben.

Dette slag er gået over i historien som fuldstændigt meningsløst. Efter slagets første dag kunne man tælle 60.000 døde og sårede i de kæmpende hære - uden at fronterne overhovedet have flyttet sig.

Under en orlov hjemme i Ny Pøl fortalte han om alt det frygtelige, han havde oplevet ved Somme.

Nogle af hans hårdtsårede kammerater havde slæbt sig hen bag et dige, hvor de jamrede sig frygtelig. Nogle havde store kødsår, andre havde fået indvendige sår og sårede lemmer.

En havde fået næsten hele bagdelen revet af, og det værste var, fortalte han, at ingen kunne komme ud og hjælpe dem.

Nogen tid før han faldt, skrev han til sine forældre omtrent således:

- " Nu må I have farvel, kære forældre, thi jeg tror aldrig at jeg kommer hjem mere, da vi ligger her i den frygtelige ild hver dag."

Peter fik ret i sin dystre forudsigelse.

22 år gammel faldt han på den første dag i den store påskeoffensiv ved Arras i april 1917.

Peter sendte dette postkort med billede af skyttegravene til sine forældre i Ny Pøl i januar 1917. Endnu var han ved godt mod. Tre måneder efter faldt han ved Arras.

Christians forældre

Christians far, fisker og kådner Christian Jørgensen, blev født på Kegnæs den 06.09.1857. Han døde 88 år gammel i Sønderborg i 1945.

Faderen blev gift den 30.10.1877 med Cecilie Stuhr, født den 24.10.1857 i Ertebjerg. Hun døde 97 år gammel i 1954 i Sønderborg. Hun var på daværende tidspunkt den ældste kvinde i Sønderborg.

Omkring 1880 overtog de et kådnersted i Ny Pøl i Lysabild sogn.

Christian drev de fire tønder land og supplerede indtægten som kystfisker i Lillebælt. Familiens eksistensgrundlag var en stor grad  selvforsyning.  

De fik 14 børn. Ganske usædvanligt nåede alle børnene at blive voksne, om end tre sønner og en plejesøn faldt i 1. Verdenskrig.

Der var 25 år mellem det ældste og det yngste barn i Jørgensen-familien. Christian og Cecilie fik 45 børnebørn.

Christian Jørgensen var ikke hjemme, da det første barn – Cathrine Marie - blev født i 1877 i Ertebjerg. Det var mormoderen, der anmeldte fødslen. Christian aftjente på dette tidspunkt sin værnepligt, vi ved desværre ikke hvor.

Christian og Cecilie var begge 20 år, da de fik deres første barn.

I november 1929 boede Christian og Cecilie stadig i Ny Pøl. 11 børn levede fortsat i 1930, da Folketællingen viser, at de flytter til Stengade nr. 12 i Sønderborg, hvor de bosætter sig hos datteren Marie Cathrine, gift med Hans Jørgensen Hess fra Høruphav. Datteren døde sidst i 1930’erne. 

Ved Folketællingen i 1940 er Christian og Cecilie derfor flyttet til Ørstedsgade 34, hos datteren Sofie og hendes mand Hans Heinrich Davidsen.

I deres sidste 24 år boede Christian og til sidst Cecilie altså hos deres to yngste døtre Marie Cathrine og Sofie i Sønderborg.

Peter, Christen, Andreas, Cecilie og Sofie

Peter Jørgensen - Født den 17.02.1895 i Ny Pøl, Lysabild sogn.

Efter konfirmationen i 1909 tjente Peter i Miang.Til session i 1914, hvor han meldte sig som krigsfrivillig den 30.08.1914 til Ersatz-Landwehr Regiment 85. Indkaldes 06.10.1914 til 1. Kompagni Ersatz Regiment:

_  “Am 31.8.14 als Kriegsfreiwilliger bei Ersatz Landwehr Regiment 85 in Flensburg eingestellt und am 6.10.14 zu 1.Kompagnie Ersatz Regiment 84 in Schleswig versetzt. Am 27.11.14 mit einen Ersatz Transport ins Feld. Daher gestrichen. Jr.7696 M/15. (Akten: Einstellung der Kriegsfreiwilligen).

Døde 09.04.1917. Læs mere om Peter Jørgensen,
klik her.

 

Christen Jørgensen - Født den 02.04.1897 i Ny Pøl, Lysabild sogn.

Død 06.10.1917 ved gasangreb. Ansat ved "E kleinbahn." Konfirmeret 1911. Tjente hos hufner Peter Krogh, Lysabildskov. Læs mere, klik her

 

Andreas Jørgensen (Dres) - Født den 23.06. 1898 i Ny Pøl, Lysabild sogn. Død 05.11.1993 i Sønderborg.

Indkaldt til militærtjeneste den  01.10.1918.

I Folketællingen 1921 bor han hos forældrene i Ny Pøl. Konfirmeret 1913. Gift i august 1922 med Marie Elna Christine Schultz fra Marstal

I 1925 bor han i Sønderborg, hvor han er fiskehandler. Andreas og Marie Elna har et barn, Harald, født den 10.09.1923, død 10.09.1998.

I Folketællingen 1930 bor han i Søndergade 16, og der er kommet et barn mere til: Edith født den 16.03.1929. Andreas arbejdede da på Solo-Fabrikken og Elna er fabriksarbejderske på en tekstilfabrik.

 

Cecilie Cathrine Jørgensen - Født den 18.05.1900 i Ny Pøl, Lysabild sogn.

Konfirmeret 1914. Gift i 1921 med mekaniker Jens Nielsen, født den 25.08.1898 i Høruphav. Cecilie var da tjenestepige hos Peter Hansen i Hundslev. Cecilie og Jens adopterer en pige Ruth, født den 14.11.1930.

I Folketællingen 1921 har de bopæl i Mølby nr. 13 i Sønderborg. Ingen børn. I 1925 bor Cecilies søster Sofie hos dem.

Jens Nielsen var ansat hos automekaniker Stuhr i Alsgade. Det blev lidt i familien, da Stuhr var i familie med moderen Cecilie i Ny Pøl.

Han byggede et hus på Sundsmarkvej, det såkaldte ”Karruselhus.” Det var en tidligere skovpavillion/restaurant, som han nedtog og genopførte på grunden på Sundsmarkvej.

Cecilie overlevende Jens og boede i huset til sin død.

 

Sofie Jørgensen - Født 10.01.1902 i Ny Pøl, Lysabild sogn.

Konfirmeret 1916. Gift den 13.03.1926 med Hans Davidsen, født 15.02.1890 i Graasten, som var enkemand.

Han fik ikke børn i sit første ægteskab med Anna Helene Mühlfeld, født Rochler og hun havde en søn fra et tidligere ægteskab: Arnold Paul Werner Mühlfeld.

Hans Davidsen var skibsfører og sejlede fragtfart til og fra Hamborg. Anna Helene sejlede med på skibet. Hun blev syg undervejs og blev indlagt på hospital i Altona.

Hun blev opereret, men døde, og blev bragt tilbage til Sønderborg med skibet, idet alle skibe i Sønderborg havn denne dag flagede på halv.

Senere forpagter han en benzinstation i Sønderborg. Han forpagtede også Den kommunale Badeanstalt for en årlig afgift til kommunen på 2.650 kr.

Sofie arbejdede på Kamgarnsspinderiet og de boede på Ørstedsgade nr. 34.

I november 1952 har Sofie 25 års jubilæum på Kamgarnsspinderiet med omtale i flere aviser.

Hans Davidsen døde den 14.04.1963.

Omtale af de øvrige søskende - se Christen Jørgensen og Christian Jørgensen.