86 Christian Waldemar Petersen 1881-1916

Født den 25.01.1881 i Gråsten sogn. Død den 01.07.1916 i Frankrig. Gemeiner Landsturmmann. Reserve-Infanteri-Regiment nr. 109. 3. Bataillon, 9. kompagni

Christian W. Petersen (Privatfoto).

Sårede tyske soldater taget til fange ved Somme 1916.

Peter og Eline leder i brandtomten efter deres ejendele efter den voldsomme brand i Ny Pøl i 1966. (Lysabild Sognearkiv).

Kilagergård i Ulkebøl. (Slægtsgårdsarkivet).

Christian Waldemar Petersen blev født i Gråsten den 25.01.1881 som næstældste søn af Jürgen Christian Petersen og Helene Marie født Asmussen.

Faderen, der var købmand i Gråsten døde i 1896, samme år som Christian blev konfirmeret og kom ud at tjene i Stenderup, Nybøl sogn. Moderen og de yngre søskende flyttede fra Gråsten.

I 1901, da Christian var til session, boede moderen i Ulkebøl. I 1907, da datteren blev konfirmeret boede hun i Sundsmark i Ulkebøl sogn, men hun var flyttet til Majbøl i Hørup sogn, da Christian samme år blev gift. Da Christians bror Thomas blev gift i 1912 fremgår det at moderen var død og sidst boede i Flensborg, men i forbindelse med oplysningerne om Christian Waldemars bror Peter, der også faldt i krigen, fremgår det at hun 1918 boede i Flensborg.

Da Christian var til session som 20-årig var han tjenestekarl i Sarup. De første to år fik han et års udsættelse. I 1903 blev han tilknyttet Landstormen med våben, en slags hjemmeværn. Han målte 1.63 m. og vejede 54 kg.

I juli 1907 blev han gift med Anne Christine Margrethe Petersen i Lysabild Kirke. Hun var født på Kegnæs og datter af fisker Peter Jørgensen Petersen og Christine Marie (født Nissen) fra Kongshoved på Kegnæs. Forlovere var Christians storebror Jürgen Christian Petersen, der var kelner (tjener) i Flensborg, og gårdejer Jørgen Jørgensen Nissen fra Lysabild. Hos ham har bruden måske tjent, da hans kone var også fra Kegnæs.

Christian Waldemar Petersen faldt i forbindelse med kampe ved Somme på Vestfronten i sommeren 1916. En tabsliste dateret i august 1916 fortæller at han var savnet – en ny tabsliste fra 1918 fortæller at han var faldet den 01.07.1916, så der gik lang tid før familien fik sikker besked. Han blev erklæret død ved en dødsformodningsdom i august 1918.

Hans enke, Christine, døde i april 1963, hvor hun boede i Drejby hos sin ældste datter.

Christian og Christine Petersen nåede øjensynlig ikke at få taget et bryllupsbillede. Her har fotografen senere sammensat to portrætter til et fællesfoto. På billedet er Christian ca. 25 år og Christine ca. 40 år. (Privatfoto).

Otte børn

Christian og Christine fik mellem 1907 og 1917 ialt otte børn. Flere af dem blev boende i Lysabild:

Helene Marie blev født den 18.05.1907 – kort før forældrene blev gift. Hun blev døbt på forældrenes bryllupsdag. Farbroderen Thomas og farmoderen, der også hed Helene Marie, var to af de tre faddere, Thomas tjente da i Skovby og farmoderen boede i Majbøl. Helene Marie blev konfirmeret i 1921. Ved Folketællingen i 1921 tjente hun hos gårdejer Hans Duus i Lysabildskov. I 1925 boede hun sammen med moderen i Sarup.

Kort tid før var hun blevet gift med Jens Andersen, der var søn af gårdejer Peter Andresen Andersen og Anna Cathrine født Brink, dvs. han var lillebror til  Hans Andersen og Peter Andersen, der faldt i krigen. Han var selv var født i 1905, og derfor for ung til at deltage i krigen.

Helene Marie og Jens overtog et husmandssted i Drejby. De fik seks sønner: Peter Christian, Bernhard, Hans Valdemar, Jens, Henry og Frede. I 1971 flyttede de til Lysabild i et nybygget hus på Paradisvej, hvor de boede sammen med Helenes bror Waldemar. Jens og Helene fejrede diamantbryllup i 1985. Jens døde i 1988 og Helene i 1991.

Peter Jørgen (kaldet Peter Valdemar), blev født den 01.12.1909 og konfirmeret i 1924.  Han blev i 1938 borgerligt gift med Eline Ernestine Christensen, født den 23.02.1917 i Slyngsten, Felsted sogn, datter af landmand og smed Christian Christensen og Marie Christine født Marcussen. Da de samme år fik en søn, var Peter fodermester på Kegnæsgård. Senere boede familien i Lysabildskov og Peter var arbejdsmand. I 1966 boede Peter og Eline i Ny Pøl, og mistede alt ved den voldsomme brand, der ødelagde fem stråtækte huse i den lille landsby. De byggede efterfølgende sammen med en søn og svigerdatter et hus i Lysabild.  I 1988 fejrede de deres guldbryllup. Peter døde i oktober 1993.

Valdemar Christian, blev født den 19.01.1911 og konfirmeret i 1925. Ved Folketællingen i 1925 tjente han hos Christen Petersen i Lysabild – året før havde han tjent hos Andreas Andersen, hvis lillebror Jens var gift med hans storesøster Helene. Senere arbejdede han på Danfoss og boede sammen med søsteren og svogeren Helene og Jens, først i husmandsstedet i Drejby, senere i et nyt hus i Lysabild. Han døde 1984.

  

Christians Waldemars søskende

Jürgen Christian Petersen født den 21.03.1878. Da faderen døde i 1896 var han kommis i faderens købmandsforretning. Da han i 1907 var forlover ved Christians bryllup i Lysabild var han kelner (tjener) i Flensborg.

Thomas Petersen blev født den 12.03.1882. Han var fadder til to af Christian Waldemars børn. I 1907 var han landmand i Skovby. I april 1912 blev han i Lysabild kirke gift med Marie Cathrine Johannsen, der var søster til  Chr. F. Johannsen. Christian var den ene af forloverne.

Thomas og Marie boede i Sønderborg, hvor Marie døde året efter.

Thomas var også med som soldat i krigen. I marts 1915 fremgår det af en tysk tabsliste, at han var blevet lettere såret. Han var som så mange andre fra Nordslesvig tilknyttet Regiment nr. 86. Ved Folketællingen i 1921 boede han i Sønderborg, hvor han var arbejdsmand og logerende hos Louise Jørgensen, der var enke efter Christian Jørgensen. En anden logerende var Frederik Duus, som Louise i 1926 blev gift med.

Peter Petersen blev født den 16.03.1884. Ifølge Museum Sønderjyllands oplysninger var han Kriegswilliger, dvs. han havde meldt sig som frivillig. Han boede ved indkaldelsen i Sønderborg og blev tilknyttet Reserve-Infanteri-Regiment nr. 66. Ifølge de tyske tabslister blev han lettere såret to gange i 1915. Han døde den 28.05.1918 af kvæstelser, han pådrog sig ved kamp i Branscourt i Frankrig.

Hermann Fredrich Petersen, blev født den 05.03.1885. Også han var med i krigen, og var tilknyttet regiment nr. 86. Han blev lettere såret to gange i 1915 og en gang i 1917. Han boede efter krigen i Sønderborg og var arbejdsmand og logerede som mange andre hos August Staacke, der var økonom (bestyrer) i fagforeningshuset i Bjerggade. Han giftede sig ikke, og døde 65 år gammel på Statshospitalet den 09.11.1950. Han blev begravet på den nye kirkegård.

Helene Marie Petersen, blev født den 09.01.1893 i Gråsten og konfirmeret i Ulkebøl kirke 1907.

I maj 1919 blev hun gift med Jørgen Matzen, der også var konfirmeret i 1907. Han var søn af Jørgen Matzen og Helene Marie, født Ulrichsen. Sammen overtog de hans slægtsgård, Kilagergård i Kjær i Ulkebøl sogn. Han var født den 17.04.1893. Da han var til session som 20-årig fik han i første omgang udsættelse, men i maj 1915 blev han indkaldt til Reserve-Regiment nr. 86. Hans navn fremgår ikke som såret på de tyske tabslister. Han målte 1,75 m. og vejede 82 kg.

Jørgen Matzen var meget interesseret i heste og ringridning, han blev ringriderkonge flere gange, endnu i 1973, da han var 80 år, nævnes han i avisen blandt deltagerne i ridekonkurrencerne.