58 Christian Jørgensen 1886 - 1918

Født den 13.06.1886 i Lysabildskov, Lysabild sogn. Død 09.08.1918 i Frankrig. Kanonér. Artillerist. 164. regiment, 1. batteri.

Christian Jørgensen.

"Den røde Baron" Manfred von Richthofen, var bl.a. tilknyttet  denne luftbasen. Han blev skudt ned fire måneder før Christian Jørgensen døde.

Fiskerens børn

 • 1877 – Cathrine Marie Jørgensen
 • 1881 – Marie Cathrine Jørgensen
 • 1883 – Hans Christian Jørgensen
 • 1886 – Christian Jørgensen
 • 1887 – Jørgen Jørgensen
 • 1890 – Anna Lucie Jørgensen
 • 1890 – Christine Marie Jørgensen
 • 1892 – Jens Jørgensen
 • 1893 – Margrethe Jørgensen
 • 1895 – Hans Jørgensen (plejesøn)
 • 1895 – Peter Jørgensen
 • 1897 – Christen Jørgensen
 • 1898 – Andreas Jørgensen
 • 1900 – Cecilie Jørgensen
 • 1902 – Sofie Jørgensen
 • Grøn: omtale på denne side

Christine Marie og Peter H. Bladt

Jens Jørgensen til hest og i uniform. Nærstudie af billedet, som hænger på Sognearkivet i Lysabild,  tyder på at baggrunden er manipuleret ind i billedet.

Margrethe Jørgensen.

Christian Jørgensen, som var opkaldt efter sin far, var bror til Christen Jørgensen og  Peter Jørgensen samt plejebror til Hans Jørgensen.

Christian var en af de syv sønner i den børnerige Jørgensen-familie i Ny Pøl. Han gjorde tjeneste som kanonér ved kanonbatteri.

I optegnelserne står Christian som "Landwirtschaftlicher Arbeiter," altså landarbejder. Han var gift og havde tre børn.

Han var eller blev indkaldt ved krigens start-  og skriver i et postkort i august 1914, at han var på vej til Rusland.

Senere kom han til Vestfronten.

Han faldt ved Roucourt Douai i august 1918, død af granatsplinter i " Hinterkopf und die rechte Hüfte." Som kanonér har han måske deltaget i luftforsvaret af den nærliggende tyske luftbase.

Christian Jørgensen er begravet på Waldfreidhof Petit Ceiney.

Stedet hvor Christian Jørgensen faldt, Roucourt Donai, var også hjemested for en kendt tysk luftbase.

Registreringen af Christian Jørgensens død i felten.

Christians familie

10 dage før Christian Jørgensens første datter Cecilie Margrethe blev født den 21.07.1914 blev han gift med Louise Sophie, født Johannsen fra Vester Sottrup.

Vielsen skete i Hørup kirke. Christian var arbejdsmand i Mjang og Louise Sophie tjenestepige i Hørup.

Kort efter brød krigen ud og Christian blev indkaldt til militærtjeneste.
 

Da den førstefødte datter Cecilie Margrethe blev døbt 23. september skete det i Lysabild kirke, fordi faderen allerede var med i krigen og moderen nu tjente i Fjelby.

Farmor Cecilie fra Ny Pøl er en af fadderne, hun har nok passet barnebarnet, ligesom hun også passede sin mands søsterbarn Hans Jørgensen

En anden fadder var Frederik Duus, som øjensynlig var en ven af familien. Han var blevet kasseret som soldat. I papirerne står der at han var ”untauglig” pga. af problemer med højre hofte og ben.

Christiane, den næste datter, blev født den i Hørup 24.03.1916. Fødslen anmeldtes af en jordemoder uden forklaring, men faderen var jo soldat.

Christiane blev døbt i Ulkebøl Kirke. Faddere: Frederik Duus fra Sønderborg og mormor Marie, der nu var gift Lydiksen og boede i Hørup.

Her boede Louise Sophie da Christiane blev født. Datteren blev ikke opkaldt efter sin mormor, som traditionen ellers var, men kom til at hedde Christiane, sikkert fordi faderen hed Christian og var med i krigen.

Den 13.07.1917 fik Christian og Luise Sophie endnu en datter. Luise Sophie boede da i Sønderborg. Fødslen anmeldtes af en jordemoder, da faderen var ”zur Zeit im Felde”. Denne datter kom at hedde Louise Sophie ligesom sin mor.

Krigsenke

I 1921 boede Louise Sophie som krigsenke i Smallegade i Sønderborg med to logerende og de tre døtre - alle krigsbørn.

I 1926 giftede Luise sig med Frederik Duus, der var fadder til to af døtrene.

Han var født på Kegnæs og hans far og bror boede i Skovby.

De får samme år en søn, Peter, og ved Folketællingen i 1930 har de også en plejesøn, Eduard Jørgensen, som var søn af Louses ældste datter Cecilie Margrethe.

Da var familien flyttet til Søndergade 21.

Cecilie Margrethe var kun 16 år, da Eduard blev født. I 1935 blev hun gift med en fisker fra Ærø, Helge Buxbom, de blev dog senere skilt og hun døde i 1954 kun 40 år gammel på Sygehuset i Ærøskøbing.

Christiane blev konfirmeret i Sønderborg i 1930. 1942 blev hun gift med snedkersvend Svend Mathiasen, der kom fra Lolland. Christiane døde i 1985 og i Svend 1991.

Den yngste datter Louise Sophie blev 1935 i København gift med oversergent Erik Hjalmar Thomsen. Senere flyttede de til Sønderborg. Erik Hjalmar døde i 1981 og Louise Sophie i 1996.

Pigernes halvbror Peter Duus uddannede sig som tandtekniker og giftede 1948 med klinikfrøken Doris Hela Jensen.

Plejesønnen Eduard Jørgensen giftede sig 1957 med syerske Edith Stromeier. Eduards erhverv var ved vielsen angivet som lagerarbejder.

Christians forældre

Christians far, fisker og kådner Christian Jørgensen, blev født på Kegnæs den 06.09.1857. Han døde 88 år gammel i Sønderborg i 1945.

Faderen blev gift den 30.10.1877 med Cecilie Stuhr, født den 24.10.1857 i Ertebjerg. Hun døde 97 år gammel i 1954 i Sønderborg. Hun var på daværende tidspunkt den ældste kvinde i Sønderborg.

Omkring 1880 overtog de et kådnersted i Ny Pøl i Lysabild sogn.

Christian drev de fire tønder land og supplerede indtægten som kystfisker i Lillebælt. Familiens eksistensgrundlag var i en stor grad  selvforsyning.  

De fik 14 børn. Ganske usædvanligt nåede alle børnene at blive voksne, om end tre sønner og en plejesøn faldt i 1. Verdenskrig. Alle syv sønner, plejesønnen og fire svigersønner deltog i krigen.

Der var 25 år mellem det ældste og det yngste barn i Jørgensen-familien. Christian og Cecilie fik 45 børnebørn.

Christian Jørgensen var ikke hjemme, da det første barn – Cathrine Marie - blev født i 1877 i Ertebjerg. Det var mormoderen, der anmeldte fødslen. Christian aftjente på dette tidspunkt sin værnepligt, vi ved desværre ikke hvor.

Christian og Cecilie var begge 20 år, da de fik deres første barn.

I november 1929 boede Christian og Cecilie stadig i Ny Pøl. 11 børn levede fortsat i 1930, da Folketællingen viser, at de flytter til Stengade nr. 12 i Sønderborg, hvor de bosætter sig hos datteren Marie Cathrine, gift med Hans Jørgensen Hess fra Høruphav. Datteren døde sidst i 1930’erne. 

Ved Folketællingen i 1940 er Christian og Cecilie derfor flyttet til Ørstedsgade 34, hos datteren Sofie og hendes mand Hans Heinrich Davidsen.

I deres sidste 24 år boede Christian og til sidst Cecilie altså hos deres to yngste døtre Marie Cathrine og Sofie i Sønderborg.

Anna Lucie, Christine Marie, Jens, Margrethe og Hans

Anna Lucie Jørgensen - Tvilling, født den 18.05.1890 i Ny Pøl, Lysabild sogn, opkaldt efter en moster.

Døbt den 29.06.1890, tvillingesøster til Christine Marie. Faddere: pige Anne Lucie Stuhr, Ertebjerg,  boelsmand Hans Jørgensen Nør, Lysabildskov, boelsmand Jørgen Kroghs hustru Kathrine Marie, født Agerled, Lysabildskov.

Anne Lucie og hendes tvillingesøster blev konfirmeret med en dispensation. I 1904 faldt palmesøndag den 27. marts (I Lysabild foregik konfirmationen på dansk altid palmesøndag, på tysk søndagen efter). Tvillingerne blev først 14 år i maj samme år.

Dengang måtte man gå ud af skolen, når man blev konfirmeret, men forudsætningen var at man var fyldt 14 år. Derfor var det nødvendigt med en dispensation fra provst eller bisp - det var ikke ualmindeligt. De var ikke de eneste i 1904 som fik en dispensation.

Anne Lucie blev gift den 11.05.1910 med Jørgen Jørgensen, landmand og vejmand, og de flyttede til Sdr. Hostrup nær Aabenraa. Anne Lucies mand var født i 1882 og han deltog også i 1. Verdenskrig.

Anne Lucie og Jørgen Jørgensen fik 13 børn, to døde som små.

Der er billeder af mange af børnene på arkiv.dk, skolebilleder (Sdr. Hostrup skole) og konfirmationsbilleder (Ensted sogn) med navnelister.

Forældrene gik ikke så højt op i at få børnene døbt. En af dem står ikke som døbt i kirkebogen. Da han blev konfirmeret har præsten sat et spørgsmålstegn i rubrikken for dåb. En bliver døbt i hjemmet sammen med sin et år yngre bror. Den yngste af flokken blev døbt et par uger før konfirmationen, hvor præstens kone og to af hendes søstre er faddere.

I Sønderjylland er det registreringen i det kommunale system, der er det juridisk gyldige, ikke præstens registrering i kirkebogen. I Sønderjylland får man både en fødselsattest og en dåbsattest, hvis man er døbt.

Ved Folketællingen i 1921 er syv børn hjemmeboende: Christine født den 27.10.1910, Kathrine født den 22.05.1912, Jørgen Peter født den 31.12.1914 (Fødslen anmeldes af jordemoder uden forklaring, faderen er soldat i felten), Christian født den 09.04.1919, Agnete født den 23.05.1920. På adressen bor også Jørgens svigerforældre.

Ved Folketællingen i 1930 er der kommet flere børn til: Astrid, født den 19.08.1922, Elna født den 01.11.1923, Lucie født den 18.04.1925, Dora født den 10.07.1926, Nis født den 19.08.1927 og Mona født den 01.10.1929

På adressen boede fortsat børnenes bedstefar Peter Jørgensen, født i Nr. Braaby den 15.07.1855. Han er aldersrentenyder.


Christine Marie Jørgensen (Stina) - Tvilling, født den 18.05.1890 i Ny Pøl, Lysabild sogn.

Døbt den 29.06.1890. Faddere: pige Kirstine Marie Jørgensen, Ny Pøl, tjenestekarl Christian Hansen, Lysabildskov, pige Cathrine Marie Jørgensen, Lysabildskov. Konfirmeret i 1904 med dispensation.

Gift den 03.02.1911 med Peter Henriksen Bladt, Lysabild, født i 1881. Han deltog i 1. Verdenskrig.

Han var enkemand. Peter Bladt var gift første gang med Cecilie Marie Bonefeld fra Tandslet i 1907. Hun døde kort efter brylluppet og fra en lille søn, Jørgen Petersen Bladt, født den 17.06.1907.

I Folketællingen i 1921 er der kommet seks børn til foruden sønnen fra første ægteskab: Cecilie født den 09.02.1910, Peter født den 01.05.1912, Heinrich født den 13.04.1913, Vilhelm født den 06.01.1915, Christen født den 15.01.1917 (?) og Anni Bladt født den 14.09.1919.

I bogen ”…Men træet har dybe rødder,”  fortæller Stina om sin barndom i Ny Pøl, side 131 (Udgivet af Lysabild sognehistoriske Forening).

Stina døde den 14.01.1984.  

 

Jens Jørgensen - Født den 08.04.1892 i Ny Pøl, Lysabild sogn.

Døbt den 21.05.1892. Faddere: tjenestekarl Jens Johansen, Humbæk Mølle, daglejer Christian Nielsen, Lysabildskov, aftægtsmand Christian Thomsens hustru Cathrine Marie, Gammel Pøl. Konfirmeret 1906, hvor han allerede tjente hos Jørgen Rasmussen i Lysabildskov.
 

På session i 1912. Højde 163 cm. Bryst 82/88 cm. Vægt 58.5 kg. Lodtrækningsnummer 70. Indkaldt til Infanteriet, regiment 21. Var sandsynligvis soldat da krigen brød ud i 1914.

Efter krigen bosatte han sig i Sønderborg, hvor han blev tolder og toldpakhusformand.

Gift første gang den 20.12.1919 i Lysabild Kirke med Ingeborg Hansen fra Skovby, født i Fjelby, datter af daglejer Hans Hansen og Auguste Cathrine Elisabeth, født Petersen.

I Folketællingen i 1930 bor han i Sønderborg, Kærvej 20, hvor han er blevet enkemand.

Gift anden gang den 21.12.1932 med Marie Christophine, født den 13.02.1904 i Tønder.

Der er tre hjemmeboende børn: Hans Erik født den 04.10.1933, Christel Ingeborg født den 28.08.1935 og Christian Ernst født den 06.09.1939.

En af sønnerne blev også ansat ved Toldvæsenet som overassistent.

Jens dør 77 år gammel på De gamles Hjem i Sønderborg.

 

Margrethe Jørgensen - Født den 27.08.1893 i Ny Pøl, Lysabild sogn.

Døbt den 04.10.1893 Faddere: pige Anne Margrethe Jørgensen, Taskland, Cathrine Marie Jørgensen, Lysabildskov, kådner Henrik Lassen, Ny Pøl. Konfirmeret i 1908.

Gift den 08.10.1911 med landarbejder Hans Jensen, Domæne Gammelgaard i Ketting sogn, født den 19.02.1884. Han deltog i 1. Verdenskrig og døde den 26.05.1965.

I Folketællingen i 1925 er der fem hjemmeboende børn: Jens Heinrich født den 15.12.1911, Christian født den 25.04.1914 og Hans Jensen født den 05.07.1916. De tre første børn er født i Lysabild.  Dorothea Marie født den 31.12.1918 og Peter født den 14.12.1921 er født på Gammelgaard.

I Folketællingen i 1940 er børneflokken blevet forøget med Harald født den 07.05.1927 og Cecilie Margrethe, født den 30.06.1931.

Hans Jørgensen - Født den 30.11.1895 i Ny Pøl, Lysabild sogn.

Hans var søn af Christian Jørgensens søster Anna Margrethe Jørgensen. Han boede hos Christian og Cecilie som ”barn nr. 15,” og voksede op sammen med sine fætre og kusiner. Opkaldes vel efter sin morfar. - Se mere, klik her.
 

Omtale af de øvrige søskende - se Christen Jørgensen og Peter Jørgensen.