24. Christen Elholm 1899 - 1918

Født i Lysabild den 23.09.1899. Død ved ulykke den 06.01.1918 i Tyskland. Landstorms-Rekrut. Infanteri-Regiment nr. 85, 1. Reserve-Bataljon.

Christen Elholm.

Christens far som soldat. Foto: Lysabild Sognearkiv.

Lysabildgade 15 og 17. Foto: Lysabild Sognearkiv.

Vestjyllands Socialdemokrat den 18.01.1918.

Kolding Avis den 18.01.1918.

Christens navn på Marselisborg-monumentet og på mindestenen i Lysabild. Foto: 100helte.

Kedde og Annemi gift 1944. Foto: Lysabild Sognearkiv.

 

Christen og Anne Marie Elholms gravsted på Lysabild Kirkegård. Foto: 100helte.

Christen Elholm blev født i Lysabild den 23.09.1899 som søn af kådner (husmand) Hans Hansen Elholm og Cathrine Marie, født Lausen.

Forældrene var blevet gift i Lysabild kirke den 05.05.1899. Faderen var da daglejer. Moderen var fra Tandslet, datter af kådner Christen Lausen og Louise Sophie født Wehl.

Christen blev døbt den 22.10.1899. Fadderne var hans bedstefædre og hans moster Luise Sophie, gift Duus. Han fik ingen søskende, mens han levede.

I 1912 købte forældrene husmandsstedet Lysabildgade 17 med aftægtshus Lysabildgade 15 af Maren Jacobsen, der blev boende i aftægtsboligen til hun afgik ved døden 1936. Hun var født på Ærø, men var 1874 flyttet til Lysabild. Hun var enke efter Jacob Jacobsen, der døde 1902.

Tærskearbejde i gang hos Hans Elholm. Huset bag vognen, Lysabildgade 15, er aftægtsbolig til ejendommen Lysabildgade 17. Når det sidste læs neg blev kørt hjem fra marken, samledes omegnens børn for at være med på læsset og råbe "fok-fok hurra" og blev derefter trakteret med saftevand og kager. Foto: Lysabild Sognearkiv.

Christen blev konfirmeret på dansk palmesøndag i 1914 sammen med 12 andre drenge og 14 piger.

Søndagen før var fem drenge og fire  piger blevet konfirmeret på tysk.

Den ældste dreng var født i 1898, de yngste år 1900. Måske blev de deres unge alder til trods alle indkaldt som soldater under krigen. Der er desværre ikke adgang til sessionsprotokoller for 1899 og 1900.

En af konfirmanderne, Hans Henrik Bladt, der var født 1898 blev indkaldt i november 1916, der er ikke fundet yderligere oplysninger om ham, og heller om de andre konfirmander, ingen af dem er nævnt som sårede eller tilfangetagne i de tyske tabslister.

Før krigen blev deltog unge mænd i session det år de fyldte 20 år, men i slutningen af krigen blev også unge mænd på 17, 18 eller 19 år indkaldt.

Christen omkom ved en ulykke i Rendsborg den 06.01.1918. Ulykken omtaltes i aviserne, men uden yderligere oplysninger.

Han gjorde tjeneste som landstorms-rekrut ved Infanteri-Regiment nr. 85, 1. Erstatnings-Bataljon.

Regiment nr. 85  ”Herzog von Holstein” hørte til Infanteri-Brigade 36, der havde hjemsted i Rendsborg.

Kasernen i Rendsborg. Foto: Postkort.

Christens lig blev bragt hjem, så han kunne blive begravet på Lysabild kirkegård. Også i den Dansk-amerikanske avis Dannevirke, blev dødsfaldet omtalt:

Christens mor var død allerede i 1915. I 1918 giftede hans fader sig igen med Dora Marie Nielsen, der var født i Ulkebøl.

Den 07.05.1920 fik de en søn, der kom til at hedde Christen Elholm ligesom sin afdøde storebror.

Den unge Christen, der blev kaldt Kedde, giftede sig 1944 med Anne Marie Jørgensen, kaldet Annemi. De fik tre sønner.

Dora døde i 1945 og faderen i 1947.

Dødsannoncer for Christens forældre. Tv. Heimdal den 09.08.1945 og th. Heimdal den 06.05.1947.