Efterlysninger

Hvis du har oplysninger om nedenstående, er du meget velkommen til at kontakte redaktionen.

Hans Jacobsen fra Mommark, som mistede alle sine tre sønner

Hvem kender til Hans Jacobsen fra Mommark og Marie Cathrine Andresen, der var født i Notmark sogn.

Ægteparret blev gift i Lysabild kirke den 8. maj 1884. Han var 34 og hun var 24 år.

Da Marie Cathrine døde i 1899, 39 år gammel, skrev præsten i kirkebogen at hun efterlod sig mand og tre sønner. Drengene var da 13, 14 og 10 år gammel.

Alle tre sønner faldt senere i krigen, Peter, der var født 1886 faldt 15.09.1914, Hans, der var født 1889 faldt 07.09.1916, og den ældste Christen, der var født 1885, døde 08.11.1918, under en sygeorlov.

Faderen giftede sig igen i 1906 med en jævnaldrende enke fra Kegnæs.

 

Billeder: Øverst (tv.) ses Peter Jacobsen og nederst (tv.) Chresten Jacobsen.

Der findes desværre ikke et billeder af den tredie søn Hans Jacobsen, som blev gæstgiver i Stevning.

Efterlysning af billeder

Vi har fundet billeder af næsten alle de faldne fra Lysabild sogn, men mangler dog billeder af:

Nr. 27 Jørgen Frederiksen

Nr. 37 Jacob Hansen

Nr. 45 Heinrich Hoffmann

Nr. 49 Hans Jacobsen

Nr. 66 Andreas Krogh

Nr. 67 Jørgen Krogh

Nr. 74 Peter Leimand

Nr. 92 Karl Rathey

Nr. 93 Otto Rohde

Nr. 94 Karl Rutzen

Nr. 98 Jørgen Thomsen