Vil du vide mere ...

Ønsker du at vide mere, har vi på denne side samlet baggrundsviden og kildehenvisninger.

Elektroniske kilder

Liste over forskellige elekroniske datakilder, f.eks. faldne, liste over savnede, fotos, arkiver, personregistre, kirkebøger og lægdsruller mv. Klik her.

Gravpladser

Langt de fleste faldne blev begravet i fællesgrave nær de store slagmarker. 36 faldne fra Lysabild sogn fik dog deres egen grav i Polen, Frankrig, Belgien, England, Tyskland og Danmark. Klik her.

Mindesteder

De faldne er typisk mindet min. tre steder: Mindesten i deres sogn, Marselisborg-monumentet i Aarhus og den sønderjyske kirkegård i Nordfrankrig ved Braine. Klik her.

Mindeblade

Overalt i landsdelen blev der udarbejdet mindeblade for de faldne. Der var tale om et fortrykt skema, som i dag er en værdifuld historisk kilde. Klik her.

Tysk militær

Her kan du læse om tyske militærgrader, regimentsopbygning, landwehr  og værnepligt under 1. Verdenskrig. Klik her.

Lysabild sogn

Her kan du se hvor mange som faldt i 1. Verdenskrig  og fra hvilke landsbyer i sognet. Klik her. Du kan også læse om og se navnene på mindestenen i Lysabild. Klik her.

Regimenter

Her kan du se hvilke regimeter de faldne fra Lysabild var knyttet til.  Klik her.