26 Peter Christensen Fogt 1879 - 1916

Født 11.07.1879 i Bjørnkobbel, Kegnæs sogn. Død 28.06.1916. Wehrmann. Infanterist. Regiment 76, 6. kompagni.

Peter C. Fogt.

Nygård mølle på Kegnæs.

Nygård mølle i 1939, hvor den er under forfald og har mistet to vinger.

Peter Fogts eneste barn Sophie skrev et lille vers i 1924 i en venindes poesibog.

Peter Christensen Fogt blev født på Bjørnkobbel, Nygård, Kegnæs, den 11.07.1879.

Hans far Matthias Fogt, var møller på Nygård Mølle, moderen hed Cathrine Sophie Wolf. Han havde en storebror Jørgen Jørgensen Fogt og fik i 1884 en lillebror Mathias Jørgensen Fogt.

Farfaderen, bådfører Jørgen J. Fogt fra Grønmark, købte omkring 1850-60 Nygårds mølle, der også blev kaldt Bloms Mølle.

Peters mor passede en syg kone i Skovby, som døde af en smitsom sygdom, og det viste sig, at hun selv var smittet og desuden førte sygdommen videre til sin mand, så de begge døde. Peters far døde dog først 2 ½ år senere. Lillebroderen på 9 måneder døde få dage efter moderen.

Hvem der tog sig af de to små forældreløse drenge fremgår ikke. Da de bliver konfirmeret  i 1892 og 1894, fremgik det blot, at begge forældre er døde.

Møllen på Kegnæs blev købt af Jørgen Knudsen, der omkom ved en vådeskudsulykke under jagt i 1892 – hans kone Bodil førte møllen videre og giftede sig 1898 med Christen Fogt, drengenes farbroder.

Peter Fogt var til session i 1899. Det fremgår her at han er dansk undersåt, men har søgt preussisk statsborgerskab, (Dänischer Unterthan Am 23.1.1899 Gesuch um Aufnahme in den preußischen Staatsverband eingereicht.  Jir. 666/99 den 11.7.1899  I C 1487 naturalisiert. Jir. 5370/99 ii 263). Han vejer 60 kg og måler 1.67 m.

Ifølge mindebladet, der er skrevet af Peter Andresen Andersen fra Neder Lysabild, tjente Peter Fogt forskellige steder efter konfirmationen både på Kegnæs og i Lysabild.

Den 21.08.1909 giftede han sig med Marie Augusta Hansen, der var enke efter vognmand Andreas Melkersen, hvorefter han selv blev vognmand (Fuhrmann).

Andreas Melkersen var død ved en ulykke som omtales i den dansk-amerikanske avis Bien 29.05.1908:

"Ulykkestilfælde.  Vognmand A. Melkertsen i Lysabild kom forleden ulykkelig af Dage, idet han væltede med Vognen, saa denne kom oven paa ham. Ulykken skete, efter hvad man kunne regne ud, ved Midnatstide, men først i Morgenstunden fandt man ham. Han blev bragt ind i et nærliggende Hus og gav endnu Livstegn fra sig. Men døde kort efter."

Peter Fogts kone, enken Augusta, havde fem børn og sammen fik de datteren Sophie født den 30.01.1912.

Da Peter Fogt havde vognmandsforretningen, kørte han to gange om ugen til Sønderborg, hvor han også medtog ærinder for beboere i Lysabild.

Han blev indkaldt til militærtjeneste 11.07.1915, hvor han kom til Altona og Stade og derfra til Mecklenburg-Schwerin, hvor han gjorde tjeneste ved Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 76, 6. Kompagnie.

Ifølge mindebladet var han allerede inden han blev indkaldt ikke så stærk af sundhed, og han hostede meget.

Han kom til fronten i november 1915. Den hårde vinter og de store legemlige anstrengelser tog stærkt på ham.

I foråret 1916 blev sendt tilbage fra fronten, hvor han kom på lazaret, hvor han døde den 28.06.1916.

I følge tabslisten døde han af hjernehinde- og lungetuberkulose på Vereinslazaret i Kalmar, Posen - det nuværende Poznán i Polen.