30 Andreas Hansen 1884 - 1916

Født den 04.09.1884 i Sarup. Lysabild sogn. Død i Frankrig den 23.05.1916. Ersatz-Reservist. Reserve-Infanteri-Regiment nr. 75.

Andreas Hansen.

Udsnit af mindestenen på Svenstrup kirkegård. Andreas fik også sit navn med på Marselisborg-monumentet i Mindeparken i Århus.

Andreas' søster var gift med Christen Hansen fra Lysabildskov, som også faldt i krigen.

Andreas Hansen blev født den 04.09.1884 i Sarup. Han blev døbt måneden efter i Lysabild kirke.

Faderen, Hans Christian Hansen, var født i Kettingskov den 20.10.1852. Inden Folketællingen i 1860 var faderen flyttet til Lysabild sammen sine med forældre og lillebror.

Moderen, Maren Albertsen, var født i Stærmose i Bregninge sogn på Ærø den 01.10 1852. Siden hertugernes tid var der tætte kontakter mellem Ærø og Als. Det var ikke ualmindeligt, at unge piger og karle fra Ærø kom ud at tjene på Als.

Da Andreas' far og mor blev gift i Lysabild kirke den 12.12.1877 var faderen tjenestekarl i Skovbyballe og moderen tjenestepige i Fjelby. Moderen arbejdede senere som jordemoder.

Hans Christian og Maren fik mellem 1878 og 1895 i alt seks børn, to sønner og fire døtre, men kun de to sønner og en af døtrene blev voksne. To døtre blev kun få måneder gamle og en kun tre år. Andreas' mor døde i april 1927 og faderen døde i marts 1936, hvor han boede hos den overlevende datter i Dybbøl.

Andreas blev konfirmeret i 1899, sammen med bl.a. Christen Hansen og Jens Jørgensen, der også begge faldt i 1916 samt  Jørgen J. Duus, der var faldet i 1915.

Jens Jørgensen var også fra Sarup. Andreas og han har sikkert fulgtes i skole og da de gik til præst hos pastor Vogel i Lysabild.

Andreas var til session tre gange. Her fremgår det, at han var snedker (Tischler).

I 1904 og 1905 boede han i Nordborg. I 1906 var han flyttet til Guderup.

Hans højde var 1.72 m. og vægten 57 kg.

De to første år fik han et års udsættelse. Derefter blev han tilknyttet et reserve-infanteriregiment "ohne Waffen" (uden våben). Det fremgår ikke af sessionsprotokollen, hvornår han blev indkaldt, men der er en bemærkning om, at han var håndværker, måske har det spillet ind. Hæren havde brug for håndværkere.

Andreas giftede sig den 26.11.1906 i Egen Kirke med Sophie Lassen, der var født den 04.10.1887 som datter af Jørgen Lassen og Anne Marie, født Christensen. 

Andreas var da snedkersvend (Tischlergeselle) og boede i Guderup. Den ene af forloverne var snedkermester Frederik Frederiksen fra Dyndved/Guderup, hvor Andreas arbejdede som snedkersvend.

Andreas og Sophie fik to børn. Marie blev født 1907, mens de boede i Guderup. Da sønnen Jørgen blev født 1909, var familien flyttet til Stevning i Svenstrup sogn.

Andreas var nu selv blevet snedkermester. De boede på adressen Skolevænget 1.

Skolevænget 1 i Stevning, hvor familien boede og hvor Andreas havde sit snedkerværksted. (Lokalhistorisk Forening for Svenstrup).

Men så kom krigen og Andreas blev indkaldt til at gøre tjeneste ved reserve-infanteri regiment nr. 75 og han måtte tage med regimentet til Vestfronten. Han døde af kvæstelser i Artois i Frankrig den 23.05.1916.

Ifølge mindestenen ved Svenstrup kirke, faldt han ved Lorette-højen.

Dødsfaldet blev omtalt i flere aviser. Ribe Stiftstidende skrev i juni 1916: "Andreas Hansen fra Stevning på Als er den 23. maj faldet i Frankrig, 31 år gammel."

Og senere samme måned skrev samme avis:  "I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles bl.a., at Andreas Hansen fra Sarup på Als, Maks Deichmann fra Over Åstrup, Ewald Kylling fra Over Åstrup, Peter Jørgensen fra Sottrupskov, Albertinus Mikkelsen fra Hønning Mark, Peter Bladt-Jacobsen fra Asserballeskov og Niels Jendresen fra Tumbøl er faldet. Karl Jessen fra Nordborg er død af sygdom på feltlazaret, og at Nikolaj Jakobsen fra Skodsbøl Mark er død af sine sår."

Efter Andreas' død blev Sophie boende i de første år i Stevning. Ved Folketællingen 1925 fremgår det, at hun fik krigsunderstøttelse.  Hun giftede sig ikke igen.

I 1947 flyttede hun til Augustenborg. Hun døde i august 1953.

Andreas' og Sophies børn

Marie blev født den 04.11.1907 i Guderup og døbt i december i Egen kirke. Der var hele fem faddere til hendes dåb! Hun blev konfirmeret i Svenstrup kirke i 1922. i 1931 blev hun i Ulkebøl borgerligt gift med grosserer Henrich Biehl fra Langdel ved Augustenborg. De fik en søn og to døtre.

Heinrich Biehl døde kun 56 år gammel i 1964. Marie døde som 77-årig i 1984. I en nekrolog i avisen Der Nordschleswig-er fremgår, at hun var sin mand en stor støtte i hans grossistvirksomhed. Efter hans død flyttede hun til Sønderborg, senere flyttede hun til Bov. Hun var blind de sidste år, men forstod alligevel at hjælpe og glæde andre med hjemmelavede håndarbejder. Hun efterlod en søn i Haderslev, en datter i Padborg og en datter i København.

Jørgen blev født den 30.3.1909 i Stevning, Svenstrup sogn. Døbt i maj, hvor der kun var kun tre faddere. Han blev konfirmeret 1923 i Svenstrup kirke. Ved Folketællingen i 1925 var han snedkerlærling hos Frederik Frederiksen i Guderup, der var forlover ved forældrenes bryllup. Ved Folketællingen i 1930 var han snedkersvend i Sønderborg hos bygmester Otto Ehricht.

I august 1934 blev han i Abild kirke i Tønder Amt gift med Petrea Hansine Enemark, der var født den 06.10.1908. Forældre gårdejer Peter V. Enemark og Karen Christine, født Jørgensen i Tirslund. Jørgen var da snedkersvend og Petrea boede i Abild. Efter vielsen boede de i Augustenborg, hvor datteren Karen Sophie blev født den 30.09.1935.

Af fødselsdagsomtaler og nekrolog fremgår, at familien senere slog sig ned i Sønderborg. Jørgen var snedkermester. En søn arbejdede også i faderens snedkervirksomhed. Petrea døde 1987 og Jørgen 1991.

Andreas' søskende

Broderen Christen Hansen blev født den 11.01.1878, hvor familie boede i Fjelby. Han blev konfirmeret i 1892. Da han var til session i 1898 og i 1899 fremgik det af protokollen, at han var tjenestekarl forskellige steder: Vibøge, Lambjerg og Mintebjerg. Han målte 1.66 m. og vejede 52 kg. Han fik i første omgang udsættelse, men tilknyttedes derefter Landstormen med våben, dvs. en slags hjemmeværn. Han har måske deltaget i militærøvelser og er måske også blevet indkaldt da krigen brød ud.

I april 1899 blev han i Hørup kirke gift med Louise Szostag, der var kommet til Als fra Polen. De arbejdede begge på den store gård Majbølgård i Hørup. Gårdejeren Thomas Jessen, var den ene af forloverne.

De fik fire børn. Den ældste datter, Margrethe, blev født i 1897 før de blev gift. Da arbejdede Louise i Sønderborg. I 1899 fik de en datter, Gertrude, der døde som spæd.

De to sønner Hans Christian og Arthur, blev født i 1902 og i 1906. Ved Folketællingen i 1925 boede de i Høruphav. Christen arbejdede da ved H. Willesens Savværk i Høruphav. Den yngste søn, Arthur boede fortsat hjemme, han var bager. I 1930 arbejdede både Christen og sønnen Arthur på Willesens Savværk. Christen og Louise blev boende i Høruphav. Christen døde i december 1940 og Louise døde i december 1945.

Søsteren Cathrine Marie blev født den 15.05.1887. Faderen var da arbejdsmand i Sarup. Hun blev konfirmeret 1902.

I september 1909 blev hun i Lysabild kirke gift med Christen Hansen fra Lysabildskov, der også faldt i krigen – læs mere om den familie på Christen Hansen.