33 Christen Hansen 1886-1916

Født i Lysabildskov den 07.08.1886. Død i Frankrig den 24.02.1916. Ersatz-Reservist. Infanteri Regiment Nr. 155, 15. kompagni.

Christen Hansen.

Christens familie kom oprindelig fra gården Frydendal.

Lysabildskov Skole, hvor Christen gik i skole sammen med Christian Jørgensen. Begge drenge faldt i en store Krig.

Mindestenen for de faldne på Dybbøl Kirkegård med Christen Hansens navn som tredie nederst.  (DK-gravsten/Arne Jessen).

Christen Hansen blev født den 07.08.1886 som søn af Andreas Hansen og Marie Cathrine, født Bladt.

Faderen kom fra gården Frydendal, som farbroderen Hans Christensen Hansen overtog. Christens far blev kaldt Styrmand, så måske havde han været ude at sejle i nogle år. Moderen var født i Tandslet.

Forældrene blev gift i Lysabild Kirke i maj 1886. De var begge oppe i alderen da de blev gift. Faderen var 48 år gammel og tjenestekarl, moderen var 36 år gammel og tjenestepige i Lysabildskov. 

I 1895 overtog de et jordstykke fra gården Kildgård i Lysabildskov og byggede der et hus på adressen Skovforten 7. Her har Christen boet som stor dreng og gået i skole i Lysabildskov skole. Faderen betegnedes som husmand og arbejder. Han døde i januar 1908, 70 år gammel. Degnen noterede i kirkebogen, at han efterlod sig enke og søn.

Christen blev konfirmeret i 1901 i Lysabild Kirke sammen med tre andre, der også faldt i krigen: Jacob Hansen fra Fjelby, Peter Jacobsen fra Mommark og Christian Jørgensen, den sidste var også fra Lysabildskov, så de har også gået i skole sammen.

Efter konfirmationen kom Christen i lære som snedker. Da han i 1906, 1907 og 1908 var til session var han flyttet til Sønderborg, hvor han arbejdede som snedkersvend. Han målte 1,67 m. og vejede 58 kg. De to første år fik han udsættelse, derefter tilknyttedes han et regiment som pioner – Ersatz Reserve Pionier.  Der fremgår ikke nogen indkaldelsesdato i protokollen.

 

Mindeblade

På mange af de faldne soldater findes der mindeblade, udfyldt af den faldnes far eller den efterladte enke, eller måske af en nabo eller god bekendt af familien. Der findes også et mindeblad for Christen Hansen desværre uden levnedsbeskrivelse, og uden oplysning om hvem, der har udfyldt skemaet.

Det fremgår dog, at Christen var snedkermester og gift med Cathrine Marie, og de havde to børn. Han havde ikke været på høj-, landbrugs- eller andre skoler.

Ifølge mindebladet blev han indkaldt først i januar 1915 og kom til fronten i slutningen af marts.

Han havde ikke været såret før han faldt på valpladsen ved Verdun den 24.02.1916. Han var menig i hæren og havde ikke modtaget ordener eller hæderstegn. Dansk var hans modersmål og han havde et retskaffent sindelag. Hans far var død, han havde ikke været med i krigen. Han havde ingen søskende.

I september 1909 var Christen blevet gift med Cathrine Marie, født Hansen. Hun var født den 15.05.1887 som datter af arbejdsmand Hans Christian Hansen og Maren, født Albertsen. En af hendes brødre var Andreas Hansen, der også var indkaldt som soldat i krigen, og som faldt i Frankrig i 1916.

I kirkebogen er der i forbindelse med vielsen noteret, at Christen var snedkersvend i Dybbøl og Cathrine Marie husholderske i Sarup. Senere fik Christen sit eget værksted i Dybbøl og kunne kalde sig snedkermester.

Christen og Cathrine Marie fik to sønner: Andreas opkaldt efter farfar og Hans Christian, kaldet Hans, opkaldt efter morfar.

Andreas blev født den 30.08.1909 og hjemmedøbt i slutningen af september. Farfaderen og farmoderens søster var faddere sammen med jordemoderen. Ved Folketællingen i 1925 var han elev på Statsskolen i Sønderborg.

Hans blev født den 04.12.1912 og døbt i hjemmet i januar 1913. Farfaderen var fadder sammen med moderens bror Christen Hansen og broderens kone Louise fra Høruphav.

 

Christen Hansens død  blev registreret i personregistret for Dybbøl den 28.03.1916. Det fremgår, at det er kommandanten for Infanteri-regiment nr. 155, der har givet meddelelse om, at snedkermester Christen Hansen er afgået ved døden ved Høj 344 nord for Verdun den 24.02.1916. Af Museum Sønderjyllands liste over faldne fremgår, at tre andre sønderjyder fra samme regiment også faldt på Høj 344 den 24.02.1916.

Avisen Heimdal skriver den 09.03.1916: - "I disse Dage er der igen kommet et Dødsbudsskab fra Felten til Dybbøl, idet der er indløbet Meddelelse om, at Snedkermester Chr. Hansen dersteds er falden i Kampene ved Verdun. Der er ifølge “Flensborg Avis” nu den 16. Faldne der fra (Dybbøl)Sognet, foruden 4 andre, der har været savnede siden September 1914, og hvis Tilbagevenden, der nu kun er meget ringe Sandsynlighed for."

Og i samme avis skrives nogle dage efter: - " Snedkermester Christen Hansen fra Dybbøl er falden den 24. Februar i Frankrig. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste for ham Søndag den 26. Marts om Eftermiddagen Kl. 4½ i Dybbøl Kirke."

Cathrine Marie, der mistede både sin mand og en af sine brødre i krigen, blev i første omgang boende i Dybbøl sammen med de to sønner. Da hendes mor i Lysabildskov døde 1927 flyttede faderen til Dybbøl for at bo hos hende. Han døde i Dybbøl i 1936 og blev begravet i Lysabild.

Senere flyttede Cathrine Marie til Sønderborg. Hun døde den 11.11.1957, nøjagtig på 41-årsdagen for 1. Verdenskrigs afslutning.

Det var sønnen, snedkermester Hans Hansen, der den 12.11. anmeldte dødsfaldet til kommuneforstanderen.

Den ældste søn Andreas var ansat i Automobilformaet Bruno Kock, hvor han 1969 kunne fejre 40-års jubilæum som prokurist. Han døde i 1991.

Den yngste søn Hans (Christian) Hansen blev snedker ligesom sin far, og fik en snedkerforretning i Sønderborg. I 1962 oplyses i en annonce i Heimdal, at han flyttede sin virksomhed fra Store Rådhusgade til Sundsmarksvej 2, hvor han også arbejdede som bedemand. Han var aktivt medlem af Sønderborg Håndværkerforening.