37. Jacob Hansen 1886-1916

Født den 11.05.1886 i Fjelby, Lysabild sogn. Død den 01.07.1916 i Frankrig. Musketer. Infanteri-Regiment nr. 155, 4. kompagni.

I september 1912 købte Jacob Hansen en ejendom i Arnitlund, Vedsted sogn, Haderslev Amt. Heimdal den 29.08.1912.

Jacob har fået sit navn på tre danske mindesteder: Lysabild, Vedsted og Marselisborg. Foto: 100helte.dk

Jacob Hansen blev født  den 11.05.1886 i Fjelby som det yngste af seks børn.

Hans fader, Hans Henrik Hansen, var født i Lysabildskov den 05.08.1843.

Moderen, Anne Dorothea Petersen, var fra Fyn. Hun var født den 09.12.1841 i Kirkendrup i Næsbyhoved Broby sogn.

Hendes forældre boede sammen, men var ikke gift, og af Folketællingen i 1860 fremgår, at moderen blev forsørget af fattigvæsenet. Hun døde i 1864.

Anna Dorthea blev vaccineret mod kopper den 25.07.1850 og blev konfirmeret 1856 i Allesø kirke. Derefter kom hun ud at tjene. Den gang var 1. maj og 1. november de almindelige skiftedage i Danmark, dvs. de datoer, hvor tjenestefolk skiftede arbejdsplads.

Flyttede en tjenestepige eller en tjenestekarl på landet fra et sogn til et andet skulle vedkommende henvende sig til sognepræsten, både i fraflytningssognet og det sogn, der blev flyttet til.

Sognepræsten skrev oplysningerne ind i deres skudsmålsbøger og i meget lange til- og afgangslister i kirkebøgerne.

Anna Dorothea var tjenestepige flere steder i nabosognene, måske kun ½ eller et år hvert sted.

Den 01.05.1869 flyttede hun fra Søndersø sogn til Odense, hvor hun i Folketællingen 1870 står som tjenestepige hos skibsmæglerparret Hans Christian og Hedevig Clemmensen.

Hvor Hans Henrik og Anna Dorthea har mødt hinanden og hvor de er blevet gift, er ikke fundet.

Den 10.07.1874 fik de deres første barn. Da boede de i Mommark. Faderen var indsidder, dvs. de boede til leje og Hans Henrik har vel arbejdet som daglejer. I 1879 boede de i Ny Pøl. Faderen var da arbejder – og da Jacob blev født i 1886 var de flyttet til Fjelby. Faderen betegnedes nu som husmand.

Moderen døde i 1903 og faderen i 1927.

Jacob blev konfirmeret palmesøndag 1901 sammen med 11 andre drenge, hvoraf tre andre også faldt i krigen: nr. 58 Christian Jørgensen fra Ny Pøl, nr. 33 Christen Hansen fra Lysabildskov og nr. 50 Peter Jacobsen fra Mommark.

Efter konfirmationen er han sikkert kommet ud at tjene.

I 1906, det år han fyldte 20 år og var til session, tjente han ved landbruget. Han målte 155 cm. og vejede 57 kg. 

Afgørelsen var at han skulle til infanteriet, men der er ingen indkaldelsesdato, så det er uvist om han blev indkaldt til aftjening af værnepligten.

Den 01.09.1912 købte Jacob en ejendom i Arnitlund, Vedsted sogn, Haderslev Amt.

4. oktober samme år blev han i Vedsted kirke gift med Anne Margrethe Møller, der var fra Arnitlund. Hun var datter af kådner Christen Hansen Møller og Cathrine Marie født Sandholt.

Året efter fik de en søn, født den 10.07.1913. Han kom til at hedde Hans Henrik, ligesom sin farfar, der var fadder ved dåben i Vedsted kirke den 10.08., så han var på besøg fra Fjelby.

Ifølge omtale i aviserne var der to børn, men der er ikke fundet andre end Hans Henrik i kirkebogen for Vedsted sogn.

Da Verdenskrigen brød ud blev Jacob indkaldt.

Han døde af svære kvæstelser den 01.07.1917, men først 7. september året efter er dødsfaldet registreret i personregistret for Slukefter i Vedsted Sogn.

Her fremgår at Jacob gjorde tjeneste som musketer ved Infanteriregiment nr. 155, 4. kompagni, og at han døde 01.07.1916 efter at være blevet hårdt såret ved Somme-Py i Frankrig.

Dødsfaldet var omtalt i aviser allerede i juli måned 1916.

Indlæg 12. juli 1916 i Ribe Stiftstidende:
Landboelsmand Jakob Hansen fra Arnitlund ved Over Jerstal er falden ved vestfronten; han efterlader enke og to smaa børn.

Indlæg 24. juli 1916 i Ribe Stiftstidende:

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Peter Lund 4. fra Skudstrup, Andreas J. Hansen fra Arnitlund og Jakob Hansen fra Fjelby i Sønderborg amt er faldne.

Jacob blev såret i de hårde kampe ved Somme-Py i Frankrig. Postkort. Internettet.

Han blev begravet på soldaterkirkegården på Souain Perthes-les-Hurles, blok 2 grav nr. 80.

Jacobs navn kom med ikke bare på mindestenen i Vedsted, men også på mindestenen i Lysabild, sikkert fordi hans far og bror stadig boede i sognet.

Da der i 1930 fremkom planer om at lave et monument i Mindeparken i Aarhus for de faldne i 1. verdenskrig, både for danskere i allieret tjeneste og dansksindede sønderjyder, der faldt som tyske soldater, kom hans navn også med. Det blev indberettet både fra Vedsted og fra Lysabild.

Indberetningen af Jacobs navn til mindelunden i Marselisborg. Foto: 100helte.

Jacobs enke Anna Margrethe flyttede efter Jacobs død til Haderslev.

Hun fik naturligvis krigsenkepension, og det er vel derfor hun ikke giftede sig igen.

Hun fik seks børn i årene 1918-1928.  En datter, der døde som syv-årig efter en ulykke og fem sønner, hvoraf en døde kun syv måneder gammel. 

Faderen var sikkert Theodor Fengler, der boede på samme adresse.

En af fadderne, da den ældste søn, Max, blev døbt, var politibetjent Max Fengler fra Flensborg.

De andre drenge fik alle navnet Fengler som mellemnavn, og den yngste fik også fornavnet Theodor.

Alle sønnerne fik ellers efternavnet Møller, der var moderens pigenavn.

Ved Folketællingen i 1930 boede de på adressen Slotsgade 9.

Fengler står som husfader og invaliderentenyder, Anne Margrethe som husholderske. Sønnen Hans Henrik var lærling. Ved Folketællingen i  1940 var familien flyttet til Smedegade 40, men Hans Henrik var flyttet hjemmefra.

Jacobs ældste bror, Peter Marius, der var født den 10.07.1874, blev boende i Fjelby, hvor han var vognmand.

Han blev gift med Bodil Marie Albertsen fra Ærø. De fik to børn, Anne Dorthea i 1904 og Albert i 1913.

Bodil døde 1923 og Peter Marius 1932.