50. Peter Jacobsen 1886 - 1914

Født den 24.10.1886 i Mommark, Lysabild sogn. Død den 15.09.1914 i Frankrig. Füsilier (infanterist). Füsilier-Regiment 86, Ersatz-Bataillon, 5. kompagni.

Peter Jacobsen.

Beretning om regiment nr. 86 og dets kampe i Belgien og Frankrig samt Victoria Augusta's monogram. Foto: Internettet.

Billeder fra fronten ved Autréches, hvor syv sønderjyder mistede livet den 15.09.1914. Foto: Internettet.

Fredericia Dagblad den 10.10.1914.

Peter Jacobsen var den midterste af tre brødre, der alle døde som tyske krigsdeltagere i 1. Verdenskrig. Han var den første af de tre, der faldt, allerede midt i september i krigens 2. måned.

Peter var født den 24.10.1886 i Mommark, søn af Hans Jacobsen og Marie Cathrine Andresen.

Han har ligesom sine brødre Christen og Hans gået i skole i Mommark.

Peter blev konfirmeret palmesøndag 1901 sammen med 11 andre drenge, der sikkert alle måtte deltage i krigen. Tre andre kom ikke hjem, de faldt i Frankrig:  Christen Hansen fra Lysabildskov, Jacob Hansen fra Fjelby og Christian Jørgensen fra Ny Pøl.

Peter kom fra en optantfamilie, hans far havde beholdt sit danske statsborgerskab efter 1864, så Peter var ved fødslen statsløs, men har senere fået preussisk statsborgerskab.

I 1906, det år han fyldte 20, var han til session første gang. Han var da tjenestekarl i Mommark. Han målte 1,72 m og vejede 57 kg.

Han fik både i 1906 og året efter udsættelse af værnepligten. Da han mødte tredie gang i 1908 vejede han 64 kg.

Han blev nu udtaget til Landsturm mit Waffe, en slags hjemmeværn med øvelser, men den 09.10.1908 blev han indkaldt til to års værnepligt ved Infanteriregiment nr. 31.

Den 19.12.1912 blev Peter i Tandslet kirke gift med Marie Kathrine Christensen, der var født i Hørup den 30.08.1889, datter af fisker Jørgen P. Christensen og Anna Marie, født Clausen.

Peter var da arbejder i Ertebjerg i Tandslet sogn. Peters bror Christen fra Hundslev var den ene af forloverne.

Den 02.03.1913 fik de en søn, der blev kaldt Hans, opkaldt efter sin farfar, der var en af fadderne, han blev døbt i Tandslet kirke 5. april.

Kort efter flyttede Peter og Marie Kathrine til Asserballeskov, hvor han nu betegnedes som landmand.

Den 1. august 1914 brød krigen ud og Peter blev straks mobiliseret og skulle møde få dage senere. Han kom til at gøre tjeneste i regiment nr. 86, som mange andre sønderjyder.

Regimentets navn var Füsilier-Regiment „Königin“ (Schleswig-Holsteinisches) Nr. 86.

Kejser Wilhelm havde nemlig i 1890 udnævnt sin kone Victoria Augusta til chef for regimentet, der derfor fik tilnavnet Königin.

Regimentets bataljoner havde hjemsted i Flensborg og i Sønderborg.

Da Peter og Marie Kathrine fik en datter kort efter hans indkaldelse var det jordemoderen, der anmeldte fødslen til kommuneforstanderen, fordi faderen, Füsilier Reservist Peter Jacobsen, var i felten.

Datteren blev døbt Marie Petrine den 5. november. Da havde familien endnu ikke fået officiel meddelelse om, at faderen er faldet den 15.09. Degnen skrev i kirkebogen, at faderen var i felten.

Først midt i november kom der besked om dødsfaldet til kommuneforstanderen i Asserballe (Atzerballig).

Peter var død af de kvæstelser han havde fået i kampene ved Autréches i Frankrig.

I alt syv sønderjyder er registreret med den 15.09.1914 som dødsdato, deriblandt  Jens Nielsen Abrahamsen, der var født i Vibøge. Han tilhørte også Regiment 86, 5. kompagni, så de har sikkert kendt hinanden.

Dødsfaldet blev omtalt sammen med mange andre sønderjyder der var faldet eller blevet såret i krigshandlingerne, f.eks. i Fredericia Dagblad den 10.10.1914, hvor der også blev oplyst, at der siden krigens start i de tyske tabslister var nævnet 186.000 døde, sårede, savnede eller tilfangetagne tyske soldater.

Sønner af faldne sønderjyder fik et lommeur og døtrene fik et armbåndsur i konfirmationsgave af Den sønderjyske Fond.  Foto: Internettet.

Peters enke giftede sig 10 år senere i Asserballe kirke med Jørgen Krogh, der var født i Asserballe den 13.03.1892. Han havde også været med i krigen, nævnes både i 1915 og 1918 som let såret.

I 1927 fik de en datter Marie Margrethe.

Marie Kathrine døde i 1946, hendes mand Jørgen i 1963.

Den Sønderjyske Fond

I 1918 blev Den sønderjyske Fond oprettet. Fondens formål var at yde økonomisk og humanitær støtte til sønderjyder, det var mærket af virkningerne af 1. Verdenskrig, især til krigsdeltagere, krigsinvalide og faldnes efterladte.

Der blev f.eks. givet støtte til kirkeklokker, børnehjem, kollegieværelser m.v. og der blev uddelt konfirmationsure til børn af faldne krigsdeltagere.

Peters børn Hans og Marie Petrine, blev konfirmeret hhv. 1927 og 1929 i Asserballe kirke. Degnen i kirkebogen skrevet at de (og andre børn, der havde mistet deres far i krigen) hver fik et beløb – i 1927 var det 75 kr. og i 1929 var det 65 kr. samt et sølvur af Den sønderjyske Fond.

Drengene fik et lommeur og pigerne et armbåndsur med teksten ”Den sønderjyske Fond” og ”Til minde om din far”.

I Asserballe kirke og sikkert også andre steder, blev gaverne givet i kirken efter konfirmations-gudstjenesten og præsten holdt en lille mindetale.

Peter fik ligesom sine brødre sit navn med i Marselisborgmonumentet i Mindeparken i Aarhus og han blev også mindet på kirkegården i Asserballe:

Foto: 100helte.

Læs om Peters brødre her:

Christen Jacobsen, klik her

Hans Jacobsen, klik her