48. Christen Jacobsen 1885 - 1918

Født den 27.04.1885 i Mommark, Lysabild sogn. Død den 08.11.1918 i Hundslev, Notmark Sogn. Landsturmmann ved 2. Landsturm-Infanterie-Ersatz-Bataillon Flensburg, IX, 45, 4. kompagni.

Christen Jacobsen.

Folketællingsskort fra 1885, der oplyser, at Christen er Däne – dansker - men reelt var barn af optanter  dvs. statsløse.

Christen gik i skole i Mommark Skole. Foto: Arkiv.dk

Christens gravsten på Notmark kirkegård. Foto: dk-gravsten.dk

Datterens gravsten på Notmark kirkegård. Foto: dk-gravsten.dk

Christen Jacobsen var den ældste af tre brødre, der alle døde som tyske krigsdeltagere i 1. Verdenskrig.

Christen var født den 27.04.1885 i Mommark og var søn af Hans Jacobsen og Marie Cathrine Andresen.

Da moderen døde i 1899 skrev præsten i kirkebogen, at hun efterlod tre sønner på 14, 13 og 10 år. Foruden Christen var det Peter Jacobsen og Hans Jacobsen

Familien var optanter, dvs. de havde beholdt deres danske statsborgerskab da Sønderjylland  efter krigen i 1864 blev en del af Preussen. Faderen aftjente sin danske værnepligt i Nyborg 1872.

Da alle tre drenge var med i 1. Verdenskrig som soldater, er de senere blevet preussiske/tyske statsborgere. Desværre mangler der adgang til oplysninger om sessionen i Mommark for årgang 1885.

Christens forældre blev gift i Lysabild Kirke den 08.05.1884, og her blev Christen også døbt i juni  året efter, seks uger gammel.

Han var opkaldt efter sin farfar, der var murermester i Mommark og som var den ene af fadderne. Christens far var daglejer og inderste, dvs. de boede til leje.

Farfaderen havde været med i tre-årskrigen 1848-1951 og modtog dannebrogsordenens hæderstegn for sin deltagelse.

Tv.: Christens farfar og farmor. Th. farfaderens ansøgning om Dannebrogsordens hædertegn i forbindelse med hans deltagelse i tre-årskigen. Foto: Arkiv.dk

I 1874 blev der bygget en ny skole i Mommark med kun en klasse til de 40 eller flere skoleelever fra Mommark og Sarup, der hørte til skolen.

Her har Christen og senere hans yngre brødre gået i skole.

Fra 1891 til 1899 var Jens Frederiksen lærer i Mommark, han flyttede senere til Sottrup. Hans søn Jørgen Frederiksen, der var født i Mommark faldt også i krigen. 

Christen blev konfirmeret palmesøndag i 1899 sammen med 18 drenge, hvoraf syv også døde som soldater i 1. Verdenskrig.

Christen er sikkert efter konfirmationen kommet ud at tjene hos en landmand og har vel også aftjent to års værnepligt efter han blev naturaliseret, dvs. fik preussisk statsborgerskab.

Christen i fuld feltmæssig udrustning. Bag på billedet der er afleveret til Sønderborg Slot 1935, fremgår, at han gjorde tjeneste ved Fussilier Artillerie-Batterie No. 557, men det fremgår ikke om det var under værnepligten eller senere da han blev indkaldt under krigen.

Christen giftede sig den 19.03.1909 i Egen kirke med Anne Kirstine Jensen, der var født i Guderup i Egen sogn den 19.11.1884.

Da de den 08.01.1912 fik de en datter boede de i Lille-Mommark.

Datteren Marie Cathrine blev døbt i Lysabild kirke den 15.02.1912. Kort efter købte de en gård i Hundslev, hvor Christen boede, da han i december 1912 var forlover ved broderen Peters bryllup i Tandslet.

Hvornår han og hans to brødre blev indkaldt da krigen var brudt ud vides ikke, men da hans brødre var faldet den 15.09.1914 og den 04.09.1916, lykkedes det at få Christen væk fra ildlinjen ved fronten.

Han kom han hjem til Als, stadig i tjeneste, hvor han blev sat til at bevogte russiske krigsfanger som arbejdede på gårdene.

Desværre betød det ikke sikkerhed for ham, han blev smittet med influenza og lungebetændelse – sikkert den såkaldte spanske syge – og døde i sit hjem i Hundslev den 08.11.1918, tre dage før krigen sluttede.

Den 15.11.1918 noterer kommuneforstanderen i personregistret for Notmark, at der fra 2. Landsturm-Infanterie-Ersatz-Bataillon Flensburg, IX, 45, er kommet meddelelse om, at landstormmand fra 4. kompagni, landmand Christen Jacobsen, 33 år gammel, er afgået ved døden af influenza-lungebetændelse under kommando i Hundslev.

Af kirkebogen fremgår, at han blev begravet den 14.11.1918.

Anne Kirstine var gravid, da hendes mand døde.

Den 02.04.1919 fik hun tvillinger, en dreng, der kom til at hedde Christen som sin far og en pige, der blev døbt Anna Christine. Begge børnene døde i december samme år.

Anne Kirstine blev boende i Hundslev, og hun giftede sig ikke igen.

I folketællinger betegnes hun som gårdejerske, med skiftende tjenestefolk.

I 1940 var Mathias Bonde fra Svenstrup bestyrer på gården, året efter blev han Anne Kirstines svigersøn, idet han i Notmark kirke giftede sig med datteren Marie Cathrine.

Anne Kirstine døde i 1943, Mathias i 1986 og Marie Cathrine i 1989.

Russiske krigsfanger. Krigen havde tømt Sønderjylland for unge arbejdsduelige mænd. Det var vigtigt at holde landbruget og dermed forsyningerne af fødevarer igang. Derfor brugte man russiske krigsfanger som arbejdskraft på gårdene. Da hans to brødre var faldet fik Christen "skånetjeneste" som fangevogter i Notmark sogn, langt væk fra fronten. Skæbnen indhentede ham. Han blev smittet af krigsfangerne og døde af spansk syge. Foto: Arkiv.dk. Billedet er fra nabosognet Tandslet.

Det var alle mine børn jeg måtte ofre for en sag som ikke var deres ..

Christens far skrev til den kommite der stod bag mindeparken i Marselisborg. Han bad om at få navnene på sine tre sønner med på monumentet. Foto: 100 helte.

Christen og hans to brødre Peter og Hans, fik deres navne med på Marselisborg-monumentet i Mindeparken i Aarhus.

1932 skrev deres far et brev til den komite, der arbejdede med at samle navne til monumentet:

”Da jeg saa i Düppel-Posten, at der er udsigt til at der vil blive rejst et Mindesmærke over de i Verdenskrigens faldne (danske Sønderjyder) meddeles dem herved følgende

Min Søn Peter Jacobsen født i Mommark paa Als d. 24. Oktober 1886, falden 15. September 1914 ved Audrekles i Frankrig.

En anden Søn Hans Jacobsen født i Mommark paa Als d. 24. Sept. 1889, falden d 7. september 1916 og er begravet paa Kirkegaarden i Tembleux i Frankrig.

En tredie Søn Christen Jacobsen født d. 27. April 1885 kunde jeg efter Loven faa ud af Ildlinien da to af hans Brødre var falden og fik vi saa hjem, og ansat til at passe Russiske Fanger, og da han blev smittet af disse Fanger som var angrebet af den saa kaldet Spanske Syge og han afgik ved døden som Soldat herhjemme d. 8. Nov. 1918 og ligger begravet i Hundslev her på Als, saae han maaske ikke kommer i betragt desangaaaende.

Det var altsaa alle mine Børn, som jeg maatte ofre for en Sag som ikke var deres, det er et Saar som aldrig kan læges.

Med Agtelse

Aftægtsmand Hans Jacobsen

Mommark pr. Mommark Færge Als

 

Aftjent min værnepligt Ved 7 Batalions første Cpn 1872 i Nyborg.”

Christens navn på Marselisborg-monumentet. Han bliver også mindet på Notmark kirkegård. Foto: 100helte.dk

Læs om Christens brødre her:

Peter Jacobsen, klik her

Hans Jacobsen, klik her