57 Christen Jørgensen 1897 - 1917

Født den 02.04.1897 i Ny Pøl, Lysabild sogn. Død 06.10.1917 i Frankrig. Musketier. Infanterist. Regiment nr. 84, 10. kompagni.

Christen Jørgensen.

I forældrenes efterladte papirer fandtes dette postkort, som meget vel kan være fra det sygekompagni som Christen var tilknyttet i Lauenborg eller i Rendsborg.

Sårede tyske soldater ved Cambrai, hvor Christen Jørgensen døde af et gasangreb.

Man havde altid den livsvigtige gasmaske i nærheden. Gasmaskerne blev forbedret under krigen og reddede mange liv.
 

Fiskerens børn

 • 1877 – Cathrine Marie Jørgensen
 • 1881 – Marie Cathrine Jørgensen
 • 1883 – Hans Christian Jørgensen
 • 1886 – Christian Jørgensen
 • 1887 – Jørgen Jørgensen
 • 1890 – Anna Lucie Jørgensen
 • 1890 – Christine Marie Jørgensen
 • 1892 – Jens Jørgensen
 • 1893 – Margrethe Jørgensen
 • 1895 – Hans Jørgensen (plejesøn)
 • 1895 – Peter Jørgensen
 • 1897 – Christen Jørgensen
 • 1898 – Andreas Jørgensen
 • 1900 – Cecilie Jørgensen
 • 1902 – Sofie Jørgensen
 • Grøn: omtalt på denne side

Christian og Cecilie Jørgensen kunne fejre guldbryllup i 1927. De nåede også at holde diamantbryllup.

Cathrine Maries søn Christian "Mincus" Hansen.

Marie Cathrines mand Hans Jørgensen Hess.

Jørgen Jørgensen sendte dette postkort hjem, da gjorde tjeneste i Den Kejserlige Flåde.

Christen Jørgensen var søn af fisker Christian Jørgensen og Cecilie, født Stuhr.

Bror til  Christian JørgensenPeter Jørgensen samt plejebror til Hans Jørgensen.

Omkring 1880 flyttede forældrene fra Ertebjerg til Ny Pøl, hvor de overtog et kådnersted med fire tønder land.

Faderen supplerede indtægten med fiskeri i Lillebælt.

Der var mange munde at mætte i en familie med 14 børn, syv drenge og syv piger.

Christian og Cecilie Jørgensen havde alle syv sønner, fire svigersønner og en plejesøn med i 1. Verdenskrig.

Tre sønner og plejesønnen kom aldrig hjem igen.

Christen Jørgensen blev indkaldt i august 1916. Han kom allerede til fronten i november samme år.

Peter Andresen Andersen i Neder Lysabild skriver i et mindeblad, at Christen kom i skole i Lysabildskov i foråret 1904. Han blev konfirmeret af pastor Langlo i Lysabild kirke palmesøndag 1911.

Christens fysik var svagelig, hans ene ben var ikke så stærkt.

Dette til trods blev han straks efter sin konfirmation – ligesom alle andre drenge - sendt ud for at tjene på gårdene. Han tjente bl.a. hos Peter Krogh i Lysabildskov.

Han havde forskellige pladser indtil han i 1915 blev ansat ved stationen i Sønderborg som medhjælp ved godsrangeringen.

Han blev tilknyttet regiment nr. 84 som var hjemmehørende i Slesvig.

I første omgang blev han sendt til Frankrig, hvor han arbejdede bag fronten. Svagelig som han var, kunne han ikke holde til det strenge arbejde og de lange marchture.

Han led en del og kom på lazaret, hvor han lå med lungebetændelse i otte uger. Derefter blev han sendt til et sygekompagni i Lauenborg og senere til Rensborg.

Forældrene søgte flere gange om at få hjem på sygeorlov, men forgæves.

I slutningen af september blev han sendt tilbage til fronten i Frankrig, denne gang i regiment nr. 85.

Han lå kun 14 dage i skyttegravene. Englænderne iværksatte et gasangreb mod de tyske stillinger. Christen Jørgensen blev fanget i gassen og døde dagen efter i Noylles Cambrai.

Her ses hvordan gassen driver ind over fjendens skyttegrave. Det skete, at vinden vendte og at man fik gassen tilbage over egne linier.

Den frygtede gas

Begge parter i krigen anvendte gasangreb med klor og sennepsgas mv. Gasangrebene var frygtet og det er den almindelige opfattelse, at gassen var den store dræber ved fronten.

Sennepsgas er i ren form en lugtfri væske. Det er urenheder som giver en lugt af sennep og hvidløg.

Gassen angriber hud og åndedrætsorganer i løbet af 4-24 timer med store blærer.

Selv om gassen var frygtet, så dokumenterede engelske tal, at det kun var ca. 3 % af de soldater som blev udsat for gas som døde, 2 % blev invalide.

Langt de fleste soldater blev raske efter et gasangreb, om end de var psykisk mærket for livstid.

Christens forældre

Christians far, fisker og kådner Christian Jørgensen, blev født på Kegnæs den 06.09.1857. Han døde 88 år gammel i Sønderborg i 1945.

Faderen blev gift den 30.10.1877 med Cecilie Stuhr, født den 24.10.1857 i Ertebjerg. Hun døde 97 år gammel i 1954 i Sønderborg. Hun var på daværende tidspunkt den ældste kvinde i Sønderborg.

Omkring 1880 overtog de et kådnersted i Ny Pøl i Lysabild sogn.

Christian drev de fire tønder land og supplerede som nævnt indtægten som kystfisker i Lillebælt. Familiens eksistensgrundlag var en stor grad selvforsyning.  

Ganske usædvanligt nåede alle 14 børn at blive voksne, om end tre sønner og en plejesøn faldt i 1. Verdenskrig.

Der var 25 år mellem det ældste og det yngste barn i Jørgensen-familien. Christian og Cecilie fik 45 børnebørn.

Christian Jørgensen var ikke hjemme, da det første barn – Cathrine Marie - blev født i 1877 i Ertebjerg. Det var mormoderen, der anmeldte fødslen. Christian aftjente på dette tidspunkt sin værnepligt, vi ved desværre ikke hvor.

Christian og Cecilie var begge 20 år, da de fik deres første barn.

I november 1929 boede Christian og Cecilie stadig i Ny Pøl. 11 børn levede fortsat i 1930, da Folketællingen viser, at de flytter til Stengade nr. 12 i Sønderborg, hvor de bosætter sig hos datteren Marie Cathrine, gift med Hans Jørgensen Hess fra Høruphav. Datteren døde sidst i 1930’erne. 

Ved Folketællingen i 1940 er Christian og Cecilie derfor flyttet til Ørstedsgade 34, hos datteren Sofie og hendes mand Hans Heinrich Davidsen.

I deres sidste 24 år boede Christian og til sidst Cecilie altså hos deres to yngste døtre Marie Cathrine og Sofie i Sønderborg.

Cathrine Marie, Marie Cathrine, Hans Christian, Christian og Jørgen

Cathrine Marie Jørgensen (Tinne) - Født den 24.11.1877 i Erteberg, Tandslet sogn, opkaldt efter sin farmor.

Døbt den 11.01.1878. Faddere: Cathrine Marie Jørgensen, Ny Pøl, Kathrine Marie Jørgensen, Ertebjergskov og Christian Stuhr, Ertebjergskov. Konfirmeret i 1892. 

Cathrine havde en søn udenfor ægteskab, Otto Westphalen Jørgensen, født den 24.11.1902.

Hun blev gift den 24.08.1916 med Dominicus Hansen, født den 27.08.1858 i Havnbjerg i Svenstrup sogn. Han var enkemand med tre børn, født i 1887, 1894 og 1898.

En søn med samme navn som faderen, født 1891, døde i krigen 1914 ifølge Jens Hansen Møllers database på www.historisknordborg.dk.  Han er ikke med i Sønderborg-listen. Her er kun en med det navn, født i Lavensby i 1879. Der er en Dominicus/Dominikus Hansen født i Havnbjerg på tabslisterne, flere gange, først den 14.01.1915 som faldet, så den 01.03.1915 en rettelse, ikke død, men såret og på en liste fra den 02.09.1916 hvor han meldes hårdt såret.

Cathrine og Dominicus fik et fællesbarn, Christian "Mincus" Hansen, født den 17.11.1917.

Christian Hansen er omtalt i Kathrine Lasse Johannsens bog ”Ny Pøl,” side 28. (Udgivet af Lysabild Sognehistoriske Forening).

Efter faderens død får de tre stedbørn en værge, selv om de nu var voksne, de ældste er flyttet hjemmefra. Cathrine flyttede hjem til Ny Pøl sammen med Christian. De overtog et hus, der havde tilhørt hendes faster, Cathrine Marie, som døde den 02.11.1951. Hendes første barn, Otto, døde som ung da han druknede.

 

Marie Cathrine Jørgensen - Født den 23.11.1881 i Ny Pøl, Lysabild sogn, opkaldt efter sin mormor.

Døbt den 06.01.1882. Faddere: tjenestekarl Jørgen Jørgensen, Lysabildskov, pige Cathrine Marie Jørgensen, Hjortholm (?) og pige Anne Stuhr, Ertebjerg. Konfirmeret i 1896.

Marie Cathrines blev gift med Hans Jørgensen Hess, Sønderborg. Han blev født den 29.05.1880 og deltog i 1. Verdenskrig.    

Ved Folketællingen i 1925 boede Marie Cathrine og Hans i Stengade nr. 12 i Sønderborg.

Børn: Marie Margrethe, født i 1912 og Hansine Cäcilie, født i 1920.

Ved Folketællingen i 1930 boede de fortsat i Stengade, sammen med den yngste datter, samt forældrene Christian og Cecilie Jørgensen. Det nævnes, at Marie og Hans Hess havde et levende og tre døde børn

I 1940 boede Hans Hess alene på adressen, nu som enkemand. Han var forhenværende arbejder på Solofabrikken (Margarinefabrik på Havnen i Sønderborg).

På adressen bor der i 1940 også en husbestyrerinde, Bertha Lunau, født den 02.06.1900 i Augustenborg. Hun er omtalt i avisen da hun fylder 70 år, hvor hun har giftet sig med fhv. Danfoss-arbejder Martin Mortensen og bor i Stjernegade.

I 1940 og 1950 er der omtale i avisen, da Hans Hess fylder 60 år og 70 år - han var i mere end 40 år ansat på Solo-Fabrikken.

 

Hans Christian Jørgensen - Født 08.04.1883 i Ny Pøl, Lysabild sogn, opkaldt efter sin farfar.

Døbt den 29.04.1883. Faddere: tjenestekarl Jørgen Petersen, Ertebjerg, boelsmand Christian Krogh, Lysabildskov, pige Kirstine Marie Jørgensen, Ny Pøl. Konfirmeret 1897.

Ifølge Folketællingen i 1925 er Hans Christian bosat i Rosensgade i Sønderborg.

Gift med Ægidia Margrethe Jørgensen, født i Majbøl. Gift i Hørup Kirke den 20.04.1906.

Ægedia er datter af Jørgen Hansen Jørgensen og Anne Kathrine Hess, som boede i Mommark - hun er også konfirmeret i Lysabild.

Både brud og brudgom boede i Høruphav. Deres ældste datter er født på Kegnæs. 

Børn: Kathrine født i 1908, Cäcilie Kathrine født i 1909, Marie Cathrine født i 1911.

Hans Christian Jørgensen deltog i 1. Verdenskrig, men er ikke fundet i Lægdsrullerne.

I Folketællingerne 1921 og 1925 fremgår det, at Hans Christians svigermor også bor hos dem i Rosengade.

I Folketællingen i 1930 er familien flyttet til Lille Rådhusgade, hvor Hans Christians erhverv opgives som fisker.

Den ældste datter Kathrine var ekspeditrice i Sønderborg Uldvareforretning i St. Rådhusgade. Den yngste datter Marie Cathrine var husassistent hos Dr. Clausen i Perlegade.

Christian Jørgensen - Født den 13.06.1886 i Ny Pøl, Lysabild sogn, opkaldt efter sin far.

Døbt den 24.07.1886. Faddere: tjenestekarl Jens Johansen, Mommark, pige Anne Marie Jørgensen, Sarup, skomager Jørgen Jørgensen, Ertebjerg. Konfirmeret 1901.

Til session i 1906, hvor hans opholdssted er rettet fra Ulkebøl til Tandslet.  174 cm. høj, vægt 68 kg. Godt syn. Der angives en dato i sessionspapirerne – den 09.10.1906, nok den dato, hvor han indkaldes som værnepligtig.

Nævnt i Verlustlisten den 05.06.1918 som let såret. På tabslisten den 07.09.1918 som gefallen. Ingen oplysninger om regiment.

Ser mere om Christian Jørgensen, klik her.

 

Jørgen Jørgensen - Født den 17.11.1887 i Ny Pøl, Lysabild sogn, opkaldt efter sin morfar.

Døbt den 04.01.1887. Faddere: kådner Hans Christian Jørgensen, Ny Pøl, daglejer Christian Jørgensen, Lysabildskov, arbejdsmand i Lysabildskov, Christian Nielsen Christiansens hustru Anne Marie født Jørgensen. Konfirmeret i 1902.
 

Bosatte sig i Sønderborg. Gift den 18.08.1913 med Anne Marie Jørgensen fra Majbølgård. Anne Marie var født den 16.01.1892.

Til session i 1907, 1908 og i 1909. Har vokset lidt og taget på fra 56 til 61 kg. De to første år får han udsat indkaldelsen med et år. Indkaldes den 06.10.1909.

Under krigen var han matros i den tyske krigsmarine.

Jørgen Jørgensen var først fisker, senere arbejdede han på Sønderborg Havn.

I Folketællingen 1930 bor Jørgen og Anne Marie i Kirkegade 6 i Sønderborg.

De har fem levende og et dødt barn. Hjemmeboende er: Jørgen, født den 18.10.1916, Frederik, født den 16.10.1917 og Henrik, født den 05.06.1921.

I Folketællingen 1940 oplyses, at sønnen Jørgen er buschauffør ved DSB, Frederik er lagerarbejder og Henrik er lærling.

Jørgen Jørgensen dør 96 år gammel på Ulkebøl Plejehjem. Hustruen døde i 1973.

Omtale af de øvrige søskende - se Christian Jørgensen og Peter Jørgensen.