59 Hans Jørgensen 1895 - 1917

Født den 30.11.1895 i Ny Pøl, Lysabild sogn. Død den 28.03.1917 i Frankrig. Gefreiter. Reserweregiment nr. 55, Machingewehr-Kompagni.

Hans Jørgensen.

Henrik Ingemann har skrevet om Jørgensen-familien, klik her.

Læs om Hans Jørgensens pleje-søskende, klik her.

Hans Jørgensen var søn af den ugifte Anna Margrethe Jørgensen, søster til fisker Christian Jørgensen, Ny Pøl. 

Han voksede op hos sin onkel i den børnerige familie og var dermed plejebror til Christen JørgensenChristian Jørgensen og Peter Jørgensen.

Hans Jørgensen blev konfirmeret i 1910, hvorefter han blev sendt ud at tjene hos gårdmand Rymand i Mommark.

Hans mor Anne Margrethe boede da i Skodsbøl i Broager sogn.

Hans Jørgensen møder til session den 07.12.1914.  Han er 168 cm. høj og vejer 70 kg. Foreløbig afgørelse: Infanteri og han indkaldes 11.05.1915 til II Reserve-regiment nr. 86

Der er ingen oplysninger om hans soldatertjeneste bortset fra, at han meldes savnet og registreres død den 28.03.1917. Han er begravet på kirkegården i Etaing i Nordfrankrig.

Hans' mor

Hans Jørgensen er som nævnt søn af Anna Margrethe Jørgensen, født den 21.07.1869 i Ny Pøl, Lysabild sogn. Datter af Hans Christian Jørgensen og Cathrine Marie, født Jørgensen.

Som ugift  får hun endnu et barn Marie Jørgensen, født den 25.09.1898. I kirkebogen fremgår det ikke hvem der er far eller fædre til Hans og Marie.

Hans opvokser hos bedsteforældrene i Ny Pøl. Datteren Marie flytter med moderen til Skodsbøl i Broager sogn mellem 1898 og 1902, hvor hun den 06.07.1902 bliver gift med enkemand Martin Bendix Petersen, Skodsbølmark, født den 10.11.1864, i Siel Neukirchen ved Tønder. 

Martin Bendix Petersen bor i Sandbjerg Mølle og var første gang med gift med Mette Marie Philipsen, tjenestepige, født den 19.09. 1862 i Bøsbæk, Egernsund – bosat i Sottrup, datter tidligere teglarbejder, senere skipper, Christian Philipsen og Mette Marie.

Hun dør den 22.07.1900 og efterlader tre børn: Mette Marie, Christen Peter og Lorenz Martin.

Christen Peter Petersen, som her ses på indmeldelseskortet til foreningen ”Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere,” var søn af  Anna Margrethe Jørgensens senere mand. Den anden soldat kan meget vel være hans bror Lorenz Martin.

Anna Margrethe og Martin Bendix Petersen får følgende børn:

Meta Kathrine Petersen, født den 10.05.1903, konfirmeret i Broager.

Peter, udøbt søn, født den 09.06.1904, død 10 dage senere.  

Otto Petersen, født den 02.07.1905, konfirmeret i Broager.

Carl Petersen, født den 10.11.1907.  

Ingeborg Christine Petersen, født den 14.05.1909. Konfirmeret i Esbjerg, Vor Frelser den 15.4.1923 – fra adressen Smedegade 5. Gift den 28.6.1927 med barber og frisør Hans Christian Sisseck, Ahlmannsvej 22 i Sønderborg. To børn: Irmgard Margrethe Sisseck født 03.03.1927 (før forældrene blev gift, men faderen anerkendte faderskabet til barnet), døbt den 05.07.1927.  Hans Christian Sisseck født den 23.02.1928, døbt 01.07. Konfirmeret i Sønderborg i 1942.

Anna Margrethe og Martin Bendix Petersen foran huset på Skodsbølvej nr. 94 i Broager sogn med børneflokken: De fire fællesbørn: Meta Katrine, Ingeborg,( på armen) Otto og Carl står ved forældrene. Marie Jørgensen, Yderst tv. Marie, født i Ny Pøl og Lorenz, faderens søn fra første ægteskab. Faderens ældste søn Christian Peter, er måske flyttet hjemmefra – ude at tjene. Læg mærke til husets facade der afsluttes med et lille muret spids, hvorpå der ligger en kanonkugle muret fast. Mon ikke disse kugler stammer fra 1864?

Martin Bendix Petersen ernærede sig og sine som ”E poltmand.”

En ”polt” er en ”klud” på sønderjysk, så "E poltmand" hentyder til de gamle klude, han samlede ind. Disse klude blev måske fragtet til Broager, hvor en af de driftige igangsættere, C.H.Clausen, blandt meget andet havde en madrasfabrik, hvor oprevne klude indgik i madrassens fyld.

Poltmanden samlede også knogler, og da mange slagtede deres gris hjemme, var der betragtelige mængder at hente. Måske blev der lavet benmel af knoglerne, der dels kunne anvendes som gødning på kalkfattige jorde, og dels som tilsætning i dyrefoder. 

Metaller var naturligvis også eftertragtede, men mange i landsbyen afleverede dengang deres metal til smeden, som en del af betalingen for udført arbejde.

Under 1. Verdenskrig blev der indsamlet messing, kobber og bronze til krigsindustrien, men den indsamling gik oftest uden om "E poltmand" og gennem militære kanaler.

Poltmanden døde i 1919.

I folketællingen i 1925 er Anna Margrthe flyttet til Esbjerg, hvor hun blev husbestyrerinde for fiskerøger Carl Sørensen, enkemand.

Sønnen Carl er med i tællingen, står som sømand – Ingeborg er vel ude at tjene.

Da Anna Margrethe ikke boede i Sønderjylland ved genforeningen, blev hun ikke automatisk dansker – hun søger derfor i 1924 om dansk statsborgerskab.