79. Jørgen Møller 1889-1914

Født i Skovby i Lysabild sogn 30.03.1889. Død 12.10.1914 i russisk Polen. Reservist. Infanterie-Regiment nr. 150, 6. kompagni.

                    Jørgen Møller.

Heimdal den 07.12.1940.

Heimdal den 20.04.1954.

Mathias Burhøj. Foto: Museum Sønderjylland.

Frederiksborg Amts Avis den 01.06.1953.

Jyllandsposten den 07.04.1921.

Jørgen Møller blev født i Skovby den 30.03.1889 som søn af snedkermester Otto Møller og Marie Cathrine, født Christensen.

Faderen var født i Hørup, som barn nr. 10 i en større søskendeflok. Moderen var født i Tranderup på Ærø.

Forældrene var blevet gift i Lysabild kirke den 25.03.1887.

Da faderen i 1940 fyldte 80 år, var han, iflg. omtale i avisen, fortsat aktiv som snedkermester. Moderen døde 1930 og faderen 1954.

Da Jørgen skulle i skole var der endnu ingen skole i Skovby.  Den blev først bygget år 1900, så de første år skulle han helt til Lysabild.

Lærer Grevsen nævner ham i bogen ”Alsisk Egnshistorie”, som en af de drenge, der faldt i krigen, og som han havde haft i skolen i Lysabild.

Jørgen blev konfirmeret i 1903 sammen 13 andre drenge, der måske alle senere var krigsdeltagere. Deriblandt var nr. 55 Chresten J Jessen, der faldt den 12.07.1915 og nr. 56 Christian F Johannsen, der døde på lazaret i Sønderborg den 27.07.1918. 

Postkort dateret 1930. Hjørnet af Kegnæsvej og Sydvej i Skovby, hvor  faderen boede. Postkortet er fundet på Facebook. 

En anden medkorfirmand var Mathias L. Burhøj, der var født i Tandslet og  tjente i Lysabildskov. Han faldt  den 17.09.1915, men da han ikke var født i Lysabild og heller ikke boede der, da han blev indkaldt til krigen, har han ikke sin egen side på www.100helte.dk. Hans bror Nicolaj Burhøj, der var krigsfange i England, var gift med en søster til nr. 65 Richard Klimm.

Efter konfirmationen kom Jørgen i lære som snedker, måske hos sin far.

Jørgen var til mønstring - session – i 1909, da målte han 1,66 m og vejede 64 kg.

Han arbejdede som snedkersvend i Skovby. Han fik et års udsættelse. Året efter var den foreløbig afgørelse, at han skulle være pioner, der var sikkert altid brug for en håndværker i militæret, men beslutningen blev, at han blev indkaldt til 1. matros artilleri-afdeling i Frederiksort (nær Kiel) den 02.10.1910. Han blev dog hurtigt flyttet til infanteriregiment  nr. 163.

Værnepligtstiden ved infanteriet var to år, så han kom vel tilbage i knap et par år inden han måtte stille igen, da der blev mobiliseret ved krigsudbruddet.

Han var snedkersvend i Nybøl sogn, da krigen brød ud og var kort tid før blevet gift med Anne Marie Jønset, født 04.12.1891.

Hendes mor hed Bengta Jønset, hun var tjenestepige i Elsmark i Havnbjerg sogn, men Anne Marie blev født i Nordborg. Hvor hun er konfirmeret, og hvor hun og Jørgen blev gift er ikke fundet.

Se mere om Anne Marie i afsnittet om Bengta Jønset.

Jørgen faldt allerede den 12.10.1914 på Østfronten.

Dødsfaldet er først registreret i personregisteret for Nybøl sogn den 26.03.1915, så der gik måske lang tid før familien fik officiel underretning om dødsfaldet.

Det fremgår af registreringen, at reservist, snedkersvend Jørgen Møller, der var tjenestegørende ved infanteri-regiment nr. 150, 6. kompagni, var faldet efter kampe ved Gora Caluaria i Russisk Polen den 12.10.1914 kl. 9 om formiddagen.

Gora Caluria, på polsk Gora Kalwaria, er en lille by 30 km sydøst for Warszawa.

Jørgens navn kom med på mindestenen i Lysabild selv om han ved indkaldelsen ikke mere boede i sognet – han har også sit navn i Marselismonumentet i Mindeparken i Aarhus.

Jørgen Møllers navn på Marselisborg-monumentet. Stenen trænger til udskiftning. Foto: 100helte.

Jørgens søskende

Dorothea Marie blev født den 04.05.1887 og konfirmeret i 1902.

Hun arbejdede som kjolesyerske og boede i Skovby sammen med sin far og sin bror.Hun døde den 13.01.1967.

Anna Marie blev født den 05.07.1891. Hun døde den 13.06.1896, knap fem år gammel.

Christen blev født den 11.8.1893 og konfirmeret  i1908.

Da han var til session i 1913 tjente han i Mintebjerg i Hørup sogn. Han fik et års udsættelse og mødte igen året efter og fik atter et års udsættelse. Sessionerne foregik normalt i april, dvs. da var krigen endnu ikke brudt ud. Han var til session tredie gang i december 1914 og blev indkaldt til Infanteri-regiment nr. 86 den 20.05.1915.

En af de andre konfirmander fra Skovby var nr. 83 Christen Petersen, der faldt den 03.11.1915. De har gået i skole sammen, og blev indkaldt til samme regiment samme dag, senere blev de begge flyttet til regiment nr. 41. Christen er to gange nævnt i de tyske tabslister som lettere såret.

Christen blev efter krigen i Skovby, hvor han boede sammen med sin far og sin søster. I 1925 og 1930 arbejdede han ved landbruget. I 1940 var han ansat i brugsen i Skovby.

Han var medlem af DSK`s Lysabild-afdeling.

Christens (noteret som Christian) medlemskort i DSK. Foto: Lysabild Sognearkiv.

Jørgen havde yderligere to søskende som døde tidligt:

Otto blev født  den10.01.1896 og døde den 01.06.1898, kun to år gammel.

Anna Marie blev født  den 28.02.1898 og konfirmeret i 1912. Hun døde den 13.01.1916, knap 18 år gammel.

Historien om Jørgens svigermoder og hendes børn

Bengta Jønset var født i den 23.06.1860 (eller måske 1861) i Skinnemyra i Kristianstads len, Sverige.

Den 10.03.1888 fik hun på Fødselsstiftelsen i København en datter, der kom til at hedde Hilda Jønsson. Hun blev døbt den 13.03. sammen med 14 andre børn, der var født samme uge på Fødselsstiftelsen.

Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelses historie går helt tilbage til 1750, hvor kong Frederik den 5. fik oprettet et jordemoderhus i København. 

Her kunne kvinder der ”var kommet i ulykke” føde hemmeligt.

Baggrunden var at disse ulykkelige kvinder ofte fødte i dølgsmål, og at barnet måske efterfølgende blev dræbt eller bare ”sat ud” i håb om, at nogen tog sig af barnet.

I stiftelsen kunne fødsler foregå i hemmelighed, mødrene overdrog til gengæld ansvaret for børnene til stiftelsen, der sørgede for at børnene kom i pleje. Plejefamilierne fik betaling. '

På stiftelsen kom kvinder for at føde, ikke bare fra hele Danmark, men også fra nabolandene, hvor der ikke var den samme mulighed for at føde trygt og hemmeligt.

En gang om ugen kom en præst forbi stiftelsen og døbte de børn, der var født siden hans sidste besøg – det var jordemødre og sygeplejersker, der holdt børnene over dåben.

Billedet fra fødselsstiftelsens dåbskapel er fra omkring 1900, men det har sikkert foregået på samme måde, da Hilda blev døbt 1888.

Fødselsstiftelsens dåbskapel. Foto: www.museion.ku.dk

Hilda

Hilda kom efter dåben i pleje hos Ole og Inger Mortensen i Lønholt i Grønholt sogn, Frederiksborg Amt (ikke hos Ole Hansen i Gunnerød, som der står i udsætterprotokollen).

Her bor hun i flere folketællinger og da hun blev konfirmeret i 1902 oplyses det i kirkebogen, at hun er plejedatter hos husmand Ole Mortensen og er født på Fødselsstiftelsen, som barn nr. 137 af mor nr. 136, moderens navn er ikke oplyst, heller ikke da Hilda senere gifter sig.

Hilda blev i 1908 i Grønholt kirke gift med Axel Thomsen. De fik tre børn, Else født 1909, Erna født 1912, og Thomas født 1918, Ved hans fødsel boede familien på Sindshvilevej på Frederiksberg. Hendes mand var ansat ved firmaet Brødrene Bendix. Han døde 1953.

Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelses udsætterprotokol. Foto: www.sa.dk

Det fremgår af indførslen i Den kgl. Fødsels- og Plejestiftelses udsætterprotokol, at Bengta tidligere i Sverige havde fået to børn, der var døde.

Undersøgelser i svenske arkivalier viser, at den lille datter døde spæd, sønnen døde først 1932 i Stockholm, så han har måske været i pleje eller bortadopteret, da Bengta forlod Sverige.

 

Til Sønderjyland

Bengta rejste til Sønderjylland, der jo på det tidspunkt var en del af Tyskland. I 1891 var hun tjenestepige i Elsmark i Havnbjerg sogn.

Den 04.12.1891 fik hun i hjemmet hos Marie Kückelhahn i Nordborg en datter, der ved dåben samme måned i Nordborg kirke fik navnet Anne Marie Jønset. Marie Kückelhahn og to andre med samme efternavn var faddere ved dåben. Anne Marie kom måske også i pleje, hendes konfirmation er ikke fundet.

Bengta flyttede herefter til Lebøl i Tandslet sogn. I hjemmet hos musiker Christian Petersen Hansen fik hun den den 06.12.1897 en søn, der ved dåben i Tandslet kirke fik navnet Christian Petersen Jønset.

Han blev konfirmeret i Tandslet kirke i 1912, i kirkebogen oplyses, at hans mor bor i Sønderborg, men der er ingen oplysninger om hvem han bor hos (tjener hos). 

Det er det sidste spor af Bengta, hendes død er ikke fundet.

 

Christian

I 1915, da sønnen Christian var til mønstring (session), var han tjenestekarl i Mommark.

Tyskland var i krig og unge mænd indkaldtes nu allerede som 17- eller 18-årige.

Det bestemtes, at han skal gøre tjeneste ved infanteriet.

Året efter forsøger han at desertere. I april 1917 oplyser Ribe Stiftstidende at han, i lighed med mange andre er idømt 10 måneders fængsel for at unddrage sig værnepligten. Han vender frivilligt tilbage til aftjening af fængselsstraffen. den 01.11.1918 knyttes han til grenaderregiment nr. 89 i Schwerin, Tyskland var jo stadig i krig.

Christian flyttede efter krigen til Nørlund nær Ikast i Ringkøbing Amt.

Han omtales et par gange i aviser. I 1920 var han indblandet i en trafikulykke, han kørte i tåge på motorcykel ind i et andet køretøj og brækkede det ene ben.

I 1921 søgte han arbejde og oplyste i en lille annonce, at han havde fem års erfaring med kørsel i last- og personautomobiler bl.a. i den tyske hær.

Ved folketællingen i 1930 boede han i Randers med kone og datter.

Konen hed Thyra og var født i Bording i Ringkøbing amt.

Datteren Sonja Sørine var ganske rigtigt født i Hørsholm den 05.04.1908, men hun blev døbt i Lutherskirken i København den 19.11.1908.

Fadderne var Hilda Thomsen, Axel Thomsen og Anne Marie Møller, dvs. Christians to søstre og svoger.

Det fremgår af kirkebogen ved dåben, at Christian og Thyra var blevet gift i Eliaskirken den 01.04.1908. Forloverne ved vielsen var Axel Thomsen og Anne Marie Møller - og bruden boede hos Anne Marie.

Anne Marie

Anne Marie blev som ovenfor nævnt i 1914 gift med Jørgen Møller fra Skovby, der da var snedkersvend i Nybøl på Sundeved.

Museum Sønderjylland har i "efterladtesagen" fundet oplysninger om giftermålet med Anne Marie Jønset i forbindelse med en ansøgning om krigsenkepension.

Anne Marie boede i 1916 i Sønderborg, men hun flyttede inden krigen til Frederiksberg, hvor søsteren også boede.

Her fik hun i 1918 en datter, Edith, senere flyttede hun til København, hvor hun i1923 fik en søn, Verner.

Hun er fundet med børnene i folketællinger fra 1921, 1925 og 1930 forskellige steder i København.

Hun står som Anne Marie Møller, født Jønset, og børnene står med efternavnet Jønset. Hun fik krigsenkepension og havde aftenarbejde i en restaurant.

Bengtas tre børn voksede op hver for sig, men de kendte til hinandens eksistens.

Ved folketællingen i 1930 boede han i Randers med kone og datter.

Konen hed Thyra og var født i Bording i Ringkøbing amt, datteren Sonja Sørine var født i Hørsholm den 05.04.1908.

Sonja Sørine var ganske rigtigt født i Hørsholm den 05.04.1908, men hun blev døbt i Lutherkirken i København den 19.11.1908.

Fadderne var Hilda Thomsen, Axel Thomsen og Anne Marie Møller, dvs. Christians to søstre og svoger.

Det fremgår af kirkebogen ved dåben, at Christian og Thyra var blevet gift i Eliaskirken den 01.04.1908. Forlovere ved vielsen var Axel Thomsen og Anne Marie Møller - og bruden boede hos Anne Marie.

Christian døde 1951, da boede han og Thyra i Birkerød. Axel Thomsen døde i 1953, Hilda i 1961 og Anne Marie i 1967.