83 Christen Petersen

Født den 16.08.1893 i Skovby, Lysabild sogn. Død den 03.11.1915 i Budka. Infanterist. Musketér. 41. regiment,. 11. kompagni.

Christen Petersen.

Brødrenes mormor og morfar, Andreas Jørgensen Duus og Anne Marie, født Madsen.

Brødrenes mor Kirstine Marie, født Duus, som ung pige med sin forældre.

Christen Petersen var født i 1893 i Skovby som søn af Mathias Petersen og Kirstine Marie, født Duus. Han var forældrenes barn nr. otte og bror til nr. 84 Mathias Petersen og nr. 85 Peter Petersen.

Ligesom sine søskende gik han i Skovby Skole.

Palmesøndag 1908 blev han konfirmeret i Lysabild kirke sammen med bl.a. nr. 18 Hans Christiansen, der også faldt i krigen.

Christen var til session i 1913, 1914 og 1915. Han målte 1 m 68 og hans vægt steg fra 57½ til 65 kg. på de to år.

De første år fik han et års udsættelse, men i maj 1915 indkaldtes han til at gøre tjeneste ved Ersatz-Regiment 86. Senere blev han overflyttet til Infanteri-Regiment Nr. 41, 11. kompagni, som musketer.

Ifølge sessionsprotokollen faldt han den 03. 11.1915 ved Kamenucha. Det er i området Budka i det nuværende Ukraine.

Dødsfaldet fremgik først af tabslisterne i november året efter.

I kirkebøgen for Lysabild er dødsfaldet noteret i slutningen af 1916, med datoen 03.11.1916.

I personregistret er den rigtige dato noteret efter meddelelse modtaget 15.07.1916 fra kommandant von Boysen fra Det Kongelige Preussiske Hohenstein-Regiment.

 

Tyske soldater på den russiske front i november 1915.

Brødrenes morfar Andreas Jørgensen Duus, blev født den 24.05.1829 og han var søn af boelsmand Jørgen Jørgensen Duus og Kirstine Marie Bladt. Oldefaren Jørgen J. Duus var født i Fjelby og Kirstine Marie Bladt i Lysabild. De havde købt en gård i Skovbyballe, hvor deres børn blev født.


Brødrenes mor var datter af Andreas Jørgensen Duus og Anne Marie Madsen, som blev gift i Hørup kirke den 21.09 1856. Anne Marie var datter af gårdejer Christen Madsen og Marie Cathrine Duus fra Mindebjerg.

Den 01.12 1856 blev deres første barn, Kirstine Marie, født. Da hun blev døbt i Hørup kirke i  januar 1857 boede moderen fortsat hos sin far i Mindebjerg, men kort efter flyttede hun med mand og barn til Skovbyballe, hvor de forpagtede hans forældres gård.

Senere overtog de gården. De får et barn mere 1859, en dreng, men han bliver kun 5 måneder, så Kirstine Marie vokser op som enebarn og som arving til forældrenes gård.

Læs mere om familien - klik på Mathias Petersen og Peter Petersen.