85 Peter Petersen 1879 - 1918

Født den 27.06.1879 i Lebøl, Tandslet sogn. Død den 28.04.1918 i Frankrig. Landstürmmann. Infanterist. 84. regiment, 1. kompagni.

Peter Petersen.

Jørgen Petersens indmeldelseskort i DSK.

Marie Chatrines  mand Lorenz Kræmer, som også faldt under 1. Verdenskrig.

Peters bror Hans som garder i fuld uniform.

Cecilies svigerfar Jens Lorenzen faldt i 1917 og blev udnævnt til underofficer.

Peter Petersen blev født som de ældste søn af Mathias Petersen og Kirstine Marie, født Duus. Han fik 10 søskende, seks brødre og fire søstre. Han var bror til nr. 83 Christen Petersen og nr. 84 Mathias Petersen.

Faderen var arving til en gård i Skovby, og moderen til en gård i Skovbyballe, men de havde forpagtet en gård i Tandslet efter deres bryllup den 22.09 1876. Her blev Peter og hans bror Andreas født. Peter blev konfirmeret i Lysabild kirke 1894.

Han var til session da han var 20, 21 og 22 år. Han målte da 1 m 81 cm og vejede 70 kg. De første år fik han udsættelse pga. af en helbredsfejl.

Det tredie år blev han måske kasseret, i hvert fald er der ikke nogen dato for indkaldelse i de alfabetiske lister (Sessionsprotokoller).

Men under krigen blev han indkaldt til tjeneste, som Landssturmmann ved 13. Infanteri-Regiment, Ersatz-Bataillon, 2. kompagni. Han faldt ved Voormezele nær Ypern i Flandern 28. april 1918.

Han var ikke gift. Det var sikkert meningen han skulle overtage gården i Skovby efter forældrene, nu blev det i stedet en af hans yngre brødre som overtog familiens gård.
 

Engelske tropper rykker ind i Voormezele i Flanderen efter det slag, hvor Peter Petersen faldt.

Peters søskende

Andreas blev født 01.08.1881 i Tandslet og blev konfirmeret 1896 i Lysabild. Også han var til session tre gange. Han fik udsættelse og blev ikke straks indkaldt. Han målte 1,74 m. og vejede mellem 57 og 65 kg. Han er dog formentlig blevet indkaldt under krigen. To af hans børn blev født under krigen, og da er det jordemoderen, der anmelder fødslerne til Standesamtet (Kommuneforstanderen), mens det ellers var faderen, der anmeldte de andre børns fødsel.
 

Han blev gift 30. april 1903 med Marie Eline Hansen født 14.03.1883, datter af Jørgen Hansen og Marie Lassen fra Fjelby. De overtog moderens slægtsgård i Skovbyballe. Andreas døde i 1945 og Marie Eline i oktober 1957.
 

Anne Marie blev født den 10.05.1883, hun blev konfirmeret 1897.
I marts 1908 blev hun gift med Hans Hansen fra Vibøge, der var født den 29.12.1885, søn af Jørgen Hansen og Anne Marie, født Hansen. Hans Hansen og Anne Marie overtog Østergård i Vibøge, efter mandens moster og onkel, Christine Marie og Andreas Jepsen.

 

Hans Hansen har sikkert også været indkaldt som soldat. Da han døde i 1969, fremgik det af kirkebøgen, at han var forhenværende gårdejer og kommunekasserer. Anne Marie døde i februar 1952.
 

Jørgen blev født 18.04.1887 og konfirmeret i 1901. Han var til session i 1907, hvor han boede i Flensborg. Han målte 1,70  m. og vejede 79 kg. Han indkaldtes samme år i oktober til aftjening af værnepligt. Da krigen brød ud indkaldtes han igen.

Af tabsliste af 18.06.1918 fremgår, at han var Gefreiter og var blevet lettere såret.

I forbindelse med folketællingen i 1921 er det oplyst, at han i september 1918 fortsat var i krigstjeneste.

Han var medlem af DSK (Foreningen for Dansksindede Krigsdeltagere). I indmeldelseskortet fremgår, at han havde gjort tjeneste ved Reserve-Infanteri-Regiment 86 i Frankrig og havde modtaget Jernkorset af II klasse.

Efter krigen giftede han sig med Anne Marie Jørgensen fra Kær (Ulkebøl Sogn) og slog sig ned som bagermester i Vollerup i Ulkebøl sogn. Han døde i november 1961.

 

Marie Cathrine blev født 23.02.1889 og konfirmeret i 1903.

Hun blev i april 1913 gift med gårdejer Lorenz Kræmer fra Asserballeskov, der var født 02.07. 1885.

Han havde også været til session, da han var 20 år, og har måske aftjent sin værnepligt i årene efter. Desværre er der ikke adgang til Sessionsprotokollen (de alfabetiske lister) for Asserballe for årgang 1885.

Under krigen blev han indkaldt til at gøre tjeneste som Landsturmmann. Da han 26.02.1916 fik en datter, var det jordemoderen, der anmeldte fødslen, fordi faderen var i felten (" Im Felde").

Han nævnes flere gang i de tyske tabslister: I oktober 1915 meldes, at han er blevet let såret. I februar 1918 meldes han savnet. I september 1918 meddeles, at han har været savnet, nu oplyses, at han er faldet.

Marie Chatrine mand Lorenz Kræmer var Leib-Grenadier ved ”Minen-Werfer Abteilung ved Badisches Leib-Grenadier-Regiment No. 109.”

Regimentet var oprettet 1803 og var fra 1851 hjemmehørende i Karlsruhe. Det var livregiment for storhertugen i Baden.

I tabslisterne står han til at høre til Landwehr-Infanterie-Regiment 85. Det er dog kommandanten fra 1. Badisches Leib-Grenadier-Regiment No. 109, der 15.19.1918 meddeler, at Lorenz Kræmer, Landsturmmann ved dette regiments maskingeværkompagni, er faldet i kampen ved Cambrai 30.11.1917.

Marie Cathrine giftede sig ikke igen, hun døde 1975.

 

Hans blev født 02.07.1891 og blev konfirmeret i 1906. Han var til session 1911, 12 og 13. Der fremgår ikke dato for indkaldelse, men der findes et billede af ham i fuld uniform, måske fra før krigen. Han har dog sikkert også været med som deltager i krigen.

I maj 1919 giftede han sig med Anna Kathrine Hansen fra Skovbyballe, datter af Jørgen J. Hansen. Hun havde også mistet en af sine brødre i krigen, nr. 35 Hans Hansen.

Ved folketællingen i 1921 står Hans Petersen som gårdejer i Skovby. Han havde overtaget faderens gård i Skovby. Han døde i 1946.

Kirstine Marie døde kun 19 år gammel 5.7.1915.

 

Cecilie Marie blev født 18.01.1898. Hun blev konfirmeret i 1912. I april 1922 giftede hun sig med Jens Lorenzen, der var født i Lamberg i Hørup sogn den 11. 07.1898. Hendes bror Hans Petersen er den ene af forloverne.

Hendes svigerfar, der også hed Jens Lorenzen, og som var født 1870 i Tandslet, deltog i krigen ved regiment 84. Han blev udnævnt som underofficer i 1915 og havde deltaget i mange kampe på Østfronten, bl.a. ved Riga i februar 1917.

I marts-april 1917 var han udkommanderet til en vagtkommando ved en fangelejr i Gallstedt. Han døde af sygdom og svækkelse på et reservelazaret i Flensborg 17. april 1917.
 
Cecilies mand var til session 1916, men blev tilsyneladende ikke indkaldt, måske fordi hans far i flere år havde deltaget som soldat i krigen.

Cecilie og Jens overtog et husmandssted i Drejby, da der 1928 skete udstykning af jord fra Kegnæsgård.

 

Sofus blev født den 03.10.1903, døbt 15.11.1903 – der er ikke fundet flere oplysninger om ham.

 

Læs mere om familien - klik på Christen Petersen og Mathias Petersen.