35 Hans Hansen 1897 - 1917

Hans Hansen født den 03.12.1897 i Skovbyballe. Død den 26.05.1917 i Frankrig. Gefreiter. Infanteri-Regiment Nr. 94, 1. Maschinen-Gewehr-Kompagni.

Hans Hansen.

På forældrenes gravsted på Lysabild kirkegård er der indsat denne mindeplade for Hans Hansen.

Jørgen Hansens far med sin første kone Anna Cathrine Hansen, som døde tre år efter brylluppet.

Anna Margrethe og hendes mand Jørgen Jørgensen Nissen.

Hans Hansens far og mor.
 

Christian Madsens indmeldelseskort i DSK.

Brudeparret Jørgen og Marie Kathrine Hansen.

Anna Cathrines mand Hans Petersen.

I familiens fotoalbum findes dette billede af en lille pige, sandsynligvis en søster til Hans Hansen.

Omtale af difteritis-epidemien nåede helt til USA og blev beskrevet i den dansksprogede avis "Danskeren" i 1913.
 

Rødkilde Mejeri i Skovby, hvor Marie Cathrines mand var mejeribestyrer.

Hans Hansen blev født i Skovbyballe, og gik i skole i Skovby.

Han blev konfirmeret i marts 1912 – på tysk – sammen med to piger og fire andre drenge, deriblandt  Hans Nowack, der faldt på Vestfronten i 1917 og Niels Handler, hvis far Jens A. Handler, faldt på Østfronten i 1916.

Ugen efter blev 36 børn konfirmeret på dansk. I årene fra 1905 til 1919 blev konfirmationerne i Lysabild kirke delt over to søndage hvert forår.

Palmesøndag skete konfirmationen på dansk, ugen før blev hvert år et lille antal børn konfirmeret på tysk. Hans og de af hans helsøskende, der nåede konfirmationsalderen, blev alle konfirmeret på tysk.

I 1915 da han ifølge sessionsprotokollen var til ”Landsturmmusterung,” boede Hans Hansen i Tønder. Han var elev på seminariet.

Han målte 1.79 m. og vejede 68 kg. Afgørelsen på sessionen blev, at han blev udtaget til infanteriet og den 14.03.1916 blev han indkaldt til II Ersatz Regiment 82 i Göttingen.

En tabsliste fra juli 1917 fortæller, at han er faldet (gefallen).

23. september 1917 skriver kommuneforstanderen i Tønder i personregistret, at Kommandanten fra Storhertugen af Sachens Infanteri Regiment nr. 94 (5. Thüringisches) har meddelt, at Gefreiter (korporal) ved 1. Maskingevær-kompagni, seminarist Hans Hansen, var omkommet den 26. maj 1917 ved „Verschüttung“ ved Roeux, Arras, Frankrig.

Verschüttung betyder, at han var blevet levende begravet.

Da Hans Hansen blev indkaldt læste han på Tønder Seminarium, som i 1848-64 var et dansksproget seminarium og fra 1864-84 tvesproget. I 1884-1920 var seminariet en ren preussisk lærerskole. Fra 1920 dansk statsseminarium. I 1989 blev Tønder Statsseminarium sammenlagt med Haderslev Statsseminarium.
 

Hans Hansens familie

Hans Hansens far, Jørgen Jørgensen Hansen, blev født i december 1860. Bedstefaderen hed også Jørgen Jørgensen Hansen, han var indsidder og boelsarving i Sarup og gift med Anna Margrethe fra Lysabildskov.

I juni 1881 blev Hans Hansens far gift med Anna Cathrine Hansen, der var født den 09.04.1861.

Faderen var da musketer ved (det danske) regiment nr. 84.

Da de samme år fik en datter, var faderen ved garnisonen i Flensborg.

Datteren blev opkaldt efter sin farmor. Hun fik ved dåben navnet Anna Margrethe. Hendes mor døde allerede i 1885.

Anna Margrethe

Måske voksede Anna Margrethe op hos sin morfar i Lysabildskov. Der opholdt hun sig i hvert fald, da hun blev konfirmeret i 1896.

Senere var hun ½ år på Sjælland, hvor hun fulgte undervisningen på Sorø Husholdningsskole, der var oprettet i 1895. Her fik hun en huslig uddannelse og også fik undervisning i at lave smukke håndarbejder.

I april 1903 giftede hun sig med landmand Jørgen Jørgensen Nissen.

Hun var ikke rask, mon hun havde tuberkulose? Hun kunne ikke klare husholdningen på en gård, hendes mand tog derfor arbejde hos en karetmager. Hun døde i august året efter.

Hendes mand, Jørgen Jørgensen Nissen, giftede sig igen. I 1905 overtog han fædrenegården, fik tre børn og blev, da han var 42 år, indkaldt som soldat under Verdenskrigen. Han kom hjem igen i god behold og døde først i 1960.

Jørgen Nissen, som var gift med Hans Hansens halvsøster Anna Margrethe.

Hans Hansens fader, Jørgen J. Hansen, giftede sig igen i marts 1888 med Marie Cathrine Petersen fra Sarup, der var født den 24.09.1857, datter af Peter Laue Petersen og Kirstine Marie født Jørgensen.

Hendes ældre søster Anne Marie Petersen (1843-1917), var gift med Peter Christensen Svensen (1836-1907), der havde en gård i Skovbyballe. De havde ingen børn. Her blev Hans Hansens far boelsforpagter, senere overtog han gården.

Faderen og Marie Cathrine fik i alt otte børn. Faderen døde i december 1915 på Sygehuset i Sønderborg, kun 55 år gammel, så han oplevede ikke, at Hans Hansen faldt i krigen. Moderen døde den 21.08.1939.

Hans Hansens helsøskende

Jørgen Hansen blev født den 05.06.1889 og døde 17 dage efter og inden fremstillingen i kirken.

Christine Marie Hansen blev født den 06.07.1890 og konfirmeret i 1905. Ved folketællingen i 1921 var hun postbestyrer i Skovby og boede sammen med moderen, der var enke. De havde en logerende Christen Madsen, der var postbud. Ved Folketællingen i 1925 boede hun fortsat i Skovby. Hun var da blevet gift med Christian Madsen, der nu var blevet postekspeditør. Moderen boede også fortsat i Skovby.

Christian Madsen var født i Lambjergskov i Hørup Sogn. Også han var med som soldat i krigen. En tabsliste fra april 1917 fortæller, at han blev var blevet hårdt såret. Da han døde den 12.08.1950, oplyses det i kirkebogen, at han var manufakturhandlende i Skovby. Hans kone, Christine Marie, døde i et alderdomshjem i Sønderborg i februar 1965. I kirkebogen oplyses, at hun var enke efter krigsinvalid og købmand Christian Madsen.

Jørgen Jørgensen Hansen blev født den 09.05.1892 og blev konfirmeret i 1907. Da han var til session i 1912, målte han 1.75 m. og vejede 69 kg. Han indkaldtes 17. oktober samme år til aftjening af værnepligt i Garde Grenadier Regiment 2, så han var sikkert stadig soldat da krigen brød ud.

Da han i juli 1916 i Lysabild kirke giftede sig med Marie Kathrine Hansen fra Møllegård i Lysabildskov, betegnes han som Landmann og füsilier, dvs. landmand og infanterist, ved regiment nr. 86.

Marie Kathrine var datter af Hans Jørgensen Hansen og Kirstine Marie født Lassen. Hendes far var møller og landmand i Lysabildskov.

I bogen "Alsisk Landmandsvirke" skrevet af Marie Kathrines bror Hans J. Hansen, er der et billede af brudeparret omgivet af familie og venner - fra andendagen, man festede i flere dage. Brudgommen er i uniform.
Jørgen døde i 1970 og Marie Cathrine i 1986.

Jørgen Hansens bryllup i 1916.  Fotos fra bøgerne "Alsisk Landmandsvirke" og "Lysabild Sogn - sådan set."

Anna Cathrine Hansen blev født den 17.12.1893 og blev konfirmeret i 1908. I maj 1919 giftede hun sig med Hans Petersen fra Skovby, der havde været soldat både før og under krigen. Han havde mistet tre brødre i krigen:  Christen PetersenMathias Petersen og Peter Petersen.

Hans Petersen døde i 1946 kun 55 år gammel.
 

Peter Hansen blev født den 12.02.1896 og Andreas Hansen, blev født den 10.07.1899.

De døde begge i juni 1913. De blev smittet med den meget alvorlige sygdom difteritis. Deres mor var også angrebet, men overlevede.

Også to af naboens børn blev smittet, en fem-årige pige døde samme dag. Hendes far var Andreas Petersen, bror til Christen, Mathias og Peter Petersen.

Difteritis-epidemien blev omtalt i flere aviser, bl.a. i Flensborg Avis:

 

Den sidste søster Marie Cathrine Hansen, blev født den 26.05.1901 og konfirmeret i 1915.

Ved Folketællingen i 1921 var hun tjenestepige hos sin søster og svoger, Anna Cathrine og Hans Petersen, i Skovby.

I april 1923 blev hun gift med Christian Christensen Paulsen, der var mejeribestyrer i Skovby. Han var født i Egvad sogn i Aabenraa Amt den 21.05,1896 og har sikkert også været med som soldat i krigen. Marie Cathrine døde i februar 1959.