84 Mathias Petersen 1885 - 1915

Født den 16.04.1885 i Skovby, Lysabild sogn. Død den 28.04.1915 i Sibiren. Garnadier. Garde-reserwe. 2. regiment, 2. kompagni.

Mathias Petersen.

Under 1. Verdenskrig var aviserne eneste informationskilde fra og til fronterne - omend de var under streng censur.

Der findes kun få fotos af sønderjyske krigsfanger i Rusland og Siberien.

Mathias Petersen fik sit navn på mindestenen på Kegnæs Kirkegård. (Foto: 100helte.dk).

Oplysninger om Mathias Petersen i myndighedernes register.

Brødrenes forældre Mathias Petersen og Kirstine Marie, født Duus.

Mathias Petersen blev født i Skovby, hvor forældrene, Mathias Petersen og Kirstine Marie, født Duus, havde overtaget faderens slægtsgård.

Han var bror til nr. 83 Christen Petersen og nr. 85 Peter Petersen.

Mathias Petersen blev konfirmeret Lysabild kirke palmesøndag 1899 sammen med flere andre, der også døde som soldater i krigen: nr. 63 Mathias Jørgensen, nr. 10 Hans Hansen Bladt og nr. 48 Christen Jacobsen.

Han var til session som 20-årig og er måske straks blevet indkaldt til aftjening af flere års værnepligt. Desværre er sessionsprotokollerne (de alfabetiske lister) for Skovby ikke tilgængelige for årgang 1885.

I 1911 blev han gift med Ella Cathrine Møller fra Kegnæs, datter af Jørgen Møller og Kirstine Marie, født Nørr.

Han var da flyttet fra Lysabild og var tjenestekarl i Nygård på Kegnæs. Da de den 09.02.1914 får deres eneste barn, datteren Christine, bor de fortsat i Nygård.

Datteren bliver senere gift med Jørgen Duus, der selv havde mistet sin far af samme navn som soldat i krigen - se nr. 22 Jørgen Duus.

Ved krigens udbrud er Mathias straks blevet indkaldt til at gøre tjeneste som Grenader ved 2. Garde-Reserve-Regiment, Ersatz-Bataillon, 2. kompagni.

Den 28.11.1914 blev han taget til fange af russerne ved Szezercow (i det nuværende Polen). Derfra blev han sendt fangelejr i Sibirien.

Død eller levende?

Den 23.10.1915 kan man i avisen Heimdal læse, at Røde Kors har fundet frem til Mathias i en russisk fangelejr – sund og rask:  

- " I disse dage er der efter lang tids Uvished kommet meddelelse om, at Landmand Mathias Petersen fra Bredsten på Kajnæs er i live.
Mathias Petersen blev iflg. Dybbøl Posten den 29. November i Fjor tagen til Fange under Kampene mod Øst. Hans Paarørende, der ikke kendte noget til hans Skæbne, gik flere Maaneder i Uro og Angst, indtil der omsider indløb Meddelelse om, at han var sund og rask og befandt sig i Sibirien i Fangenskab, i en stor By nede ved Grænsen mod Japan.
Dette Kort (Meddelelse fra Røde Kors) efterfulgtes med Maaneders Mellemrum af et par flere, hvori Petersen bad om, at de dog skulde lade høre fra sig derhjemme, da han aldrig havde faaet hverken Brev eller Penge. (Der var i mellemtiden afsendt henved 200 Mark telegrafisk.)
Sidst i Juli fik hans unge Hustru saa Besked gennem en Kammerat om, at hendes Mand efter et par dages Sygdom var afgaaet ved Døden sidst i Maj. Et par Dage efter kom der Kort fra Mathias Petersen, at han nu til sin store Glæde havde faaet Brev hjemmefra. Kortet var skrevet fire Dage før Kammeratens.
Da der imidlertid aldrig indløb nærmere Besked, og man heller ikke fik de afsendte Penge tilbage, vilde hans Hustru ikke opgive Haabet.
Saa er der nu i Mellemtiden blevet søgt og forespurgt gennem Røde Kors, og dette har altså ført til, at der nu er kommet Besked om, at Petersen lever og er sund og rask. En ubetydelighed ved Adressen har gjort, at de ikke er helt sikre, førend der kommer endelig Besked, derfor søges der paany gennem Røde Kors.”

 

En tysk tabsliste (04.051916) fortæller at Mathias Petersen fra Priedsteen-Neuhof (= Bredsten, Nygård på Kegnæs) er i fangenskab og en anden liste (15.08.1916) fortæller, at han er død i fangenskab – det skete allerede i maj 1915. Det tog lang tid, før dødsfaldet blev registeret af de tyske myndigheder.

Registreringen af dødsfaldet i personregistret skete først den 26.05.1916. Her fremgik at han var død den 25. maj året før.

Der gik altså et helt år inden meddelelsen om hans død i russisk fangenskab i Sibirien officielt nåede til Kegnæs. Normalt noteres også hvilket klokkeslæt dødsfaldet er sket, men her har man ikke fået oplysning om det nøjagtige tidspunkt ("Die genaue Zeit des Todes ist nicht mitgeteilt.").

Familiens gård i Skovbyballe før den brændte og blev genopbygget i 1911.

I 1876 blev brødrenes far Mathias Petersen, født i Tandslet den 14.06.1853, gift med Kirstine Marie Duus.

Han var ældste søn af Peter Mathiesen Petersen og Anne Marie Bonde, der havde forpagtet en gård i Tandslet.

Brødrenes far var arving til en gård i Skovby efter sine forældre, så familien flyttede til Skovby omkring 1882.

Faderens mor, Anne Marie Bonde, kom fra en gård i Neder Lysabild, som hendes storesøster arvede, og som faderens bror, Hans Petersen senere overtog. Hans Petersen mistede to sønner i krigen, nr. 89 Peter Petersen og nr. 90 Sophus Petersen.

De tre brødres forældre havde altså både en gård i Skovby og en gård i Skovbyballe.

Familiens anden gård i Skovby.

Læs mere om familien - klik på Christen Petersen og Peter Petersen.