98. Jørgen Peter Thomsen 1899-1918

Født den 04.10.1899 i Sarup, Lysabild sogn. Død den 27.10.1918 i La Aisne i Frankrig. Füsilier. Füsilier-Regiment nr. 90, 9. kompagni.

Regiment nr. 90 deltog i mange kampe på Vestfronten, i oktober 1918 i afværgekampe i Aisne og Champagne.

Foto: Internettet.

Jørgen Peter Thomsen blev født i Sarup den 04.10.1899. Han var den yngste af de faldne fra Lysabild sogn, men ikke den yngste krigsdeltager fra sognet.

Han var søn af Andreas Mathias Thomsen og Anne Marie Hansine, født Jørgensen. Faderen var arbejdsmand, han var født den 30.01.1875 i Bredstedt nær Husum, dvs. syd for den nuværende grænse, men familien var flyttet til Skovby, hvor farfaderen, Boy Nis Thomsen, var postbud. Moderen var født den 10.09.1875 i Tandslet.

Forældrene var blevet gift i Lysabild kirke den 08.03.1896.

Omkring år 1900 var de flyttet fra Sarup til Ny Pøl, hvor faderen arbejdede som fisker, senere boede de i Lysabildskov.

Inden 1914 var de flyttet til Hørup. I 1925 boede de i Sønderborg. I 1940 boede forældrene på Georg Hansens Vej i Sønderborg. Faderen døde 1950 og moderen 1953.

Jørgen Thomsen blev konfirmeret i 1914 i Hørup kirke. Og arbejdede sikkert derefter som fisker sammen med sin far.

Der er desværre ikke adgang til sessionsprotokoller for årgang 1899, men under krigen blev unge mænd allerede indkaldt til krigstjeneste som 17 eller 18-årige.

Jørgen faldt den 27.10.1918, kort efter sin 19 års fødselsdag.

Der gik lang tid før familien fik underretning. Dødsfaldet fremgår af en tysk tabsliste den 14.04.1919 og først den 21.07.1919 er det registreret i personregistret for Hørup.

Tabslisten hvor det nævnes at Jørgen Thomsen er faldet.

Ifølge personregistret var han tilknyttet Füsilier-Regiment nr. 90, 9. kompagni og det oplyses at han  ”in der Abwehrschlacht nördlich der Aisne …. Durch Fliegerbombe gefallen”, dvs. han døde i forsvarskampene nord for Aisne ramt af en bombe fra et fly.

Aisne er en flod, der også havde givet navn til et departement i det nordlige Frankrig. Departement blev hårdt ramt under 1. verdenskrig.

Regiment 90´s officielle navn var Großherzoglich Mecklenburgisches Füsilier-Regiment „Kaiser Wilhelm“.

Regimentet var oprettet i 1748 under navnet Infanteri-Regiment "Jensen" fordi regimentslederen var oberst Jensen.  Regimentet ændrede navn flere gange. 1873 til det storhertugelige mecklenburgske füsilier-regiment “Kaiser Wilhelm”.

Hjemsted i Rostock og Wismar, under krigen 1914-1918 også i Liege i Belgien

I 1. Verdenskrig var det første gang fly blev brugt i større omfang.

Flyvemaskiner var taget i brug i militæret kort før 1914, primært til rekognoscering, f.eks. ved at tage billeder af landskaber og byer, jernbanelinjer, broer og industrianlæg, men snart førte erfaringerne til udvikling af specialiserede jagere og flere-motorers bombere.

Måske blev Jørgen dræbt af en bombe fra et engelsk fly.

Foto: Wikipedia.org

Handley Page Type O var en biplan bombefly, der blev brugt af Storbritannien under Første Verdenskrig. Flyet blev brugt i Frankrig til taktiske natangreb på mål i det tyskbesatte Frankrig og Belgien og til strategisk bombning af industri- og transportmål i Rhinlandet.

Jørgen Thomsen blev begravet på soldaterkirkegården i Asfeld syd for Reims i Frankrig i blok 5 grav 180. Kirkegården var blevet anlagt den 11.04.1917 af tyske tropper, som kirkegård for de mange lazaretter, der var i omegnen. I 1920 blev endnu flere grave flyttet hertil. I alt 5386 tyske soldater er begravet her.

Han fik også sit navn på mindestenen i Hørup.

Mindestenen på Hørup Kirkegård. Foto: 100helte.dk.

Søskende

Boy Nis født på Kegnæs den 16.05.1896, døbt i Kegnæs kirke 10 dage senere. Faderen var da tjenestekarl i Lysabild, moderen boede i Østerby på Kegnæs. Boy blev konfirmeret i Lysabild kirke i 1911. Han deltog i landstormsmønstring i 1915. Han målte 154 cm og vejede 35 kg. og fik udsættelse. Han var til session igen i august (157 cm 38 ½ kg.) og i oktober 1916 (163 cm 41 kg.). Hver gang fik han udsættelse med kode Z1.

Kode Z 1 betyder: Sygdomme og Mangler, som gør foreløbig uduelig, men som kan ophæves eller dog formindskes saaledes, at der indtræder fuldkommen eller betinget Duelighed. Almindelig svagelighed.

Udsættelsen sker sikkert fordi han var for lille, en soldat skulle helst veje mindst 50 kg. for at kunne klare soldaterlivet med marchture med fuld oppakning mv.

Det fremgår af sessionsprotokollen, at han var ansat som arbejder på torpedoskydestationen ved Hørup Klint.

Omkring år 1900 blev torpedoer et vigtigt våben. Marinestationen i Sønderborg indrettede et prøveskydningsanlæg ved Ballebro på Sundeved, mens en tysk våbenfabrik lod anlægge et tilsvarende anlæg ved Hørup Klint. Ved krigsudbruddet i 1914 overtog det tyske militær anlægget ved Hørup Klint. Her blev foretaget prøveskydninger på baner mod Kegnæs, mod Drejet og tværs over Flensborg Fjord mod Langballigau i Angel.

De sidste år af krigen var 300 mand beskæftiget med prøveskydninger ved Hørup Klint.

Broderen var ansat ved Torpedostationen ved Hørup Klint. Postkort. Arkiv.dk

På billedet kan man se en torpedo blive affyret fra Torpedostationen. Foto: www.sonderborgkommune.dk

Inden han skulle session igen i 1917 var han undveget til Danmark.

Den 18.02.1919 blev han ved retten i Flensborg idømt et års fængsel pga. desertering (Durch rechtskräftiges Erteil der I. Strafkammer des Landgerichts in Flensburg wegen Wehrpflichtentziehung zu einen Jahre Gefängnis und in die Kosten des Verfahrens verurteilt), men mon ikke han blev i Danmark og undgik at komme i fængsel.  

Ved Folketælling 1925 boede han i Dannebrogsgade i København, og arbejdede som oliemøller. I 1930 boede han i Adelgade i København sammen med sin kone Ella Hansine, der var født i Odense i1903. Han arbejdede fortsat som oliemøller i firmaet Dansk Sojakagefabrik i Islands Brygge.

Jørgens bror arbejdede på Sojakagefabrikken i København. Foto: www.jernbanen.dk

Det fremgår af folketællingerne, at han var statsløs. Han blev først dansk statsborger den 15.03.1939, da var han skilt fra sin første kone og separeret fra sin kone nr. to – han havde ingen børn.

Anna Cathrine født den 07.07.1897. Nu boede familien i Sarup og faderen var daglejer.

Hun blev konfirmeret 1912 i Hørup. I 1916 fik hun en datter, der voksede op som plejedatter hos bedsteforældrene. I 1918 tjente hun i Skrydstrup i Haderslev Amt og i 1920 i Fåborg - ved folketællingen i 1921 var hun tjenestepige hos Emilie og Johannes Wildschütz Jessen i Sønderborg. Johannes Jessen var lektor på statsskolen.

Cathrine født den 07.11.1900 i Ny Pøl. Faddere til dåben den 30.12. var naboerne, kådner Henrik og Marie Elisabeth Lassen, der mistede sønnen Jacob i krigen og fisker Christian Jørgensens hustru Cecilie født Stuhr, der mistede tre sønner og en plejesøn i krigen.

Hun blev konfirmeret 1915 Hørup kirke.

Andreas født den 10.09.1902 i Ny Pøl og konfirmeret i Hørup i 1917.

Ved folketællingen i 1921 arbejdede han som fisker i Høruphav. I 1925 var han flyttet til Sønderborg med forældrene og arbejdede som sømand – I 1930 boede han stadig sammen med forældrene og arbejdede som chauffør.

Marie født den 06.09.1904, i Lysabildskov og faderen arbejdede som fisker. Hun blev konfirmeret i Hørup kirke i 1919.

Ingeborg født den 12.05.1913. Familien boede igen i Sarup og faderen arbejdede fortsat som fisker. Hun blev konfirmeret i Sønderborg i 1927.