105. Jacob Jensen Westergaard 1883-1915

Født i Skovby i Lysabild sogn den 23.02.1883. Død på Østfronten den 09.08.1915. Infanterie-Regiment nr. 59, 4. kompagni

Haderslev Seminarium . Foto: Internettet.

Da faderen døde i 1898, noterede sognepræsten, pastor Engel, navn og fødselsdag for alle hans 9 børn, Jacob var den ældste. En datter var død før faderen.

Genner Skole. Foto: Arkiv.dk

Afklip fra postkort sendt fra Dane Valley den 19.05.1910 – Foto: Internettet.

Antons krigfangekort.

Jacob J. Westergaard blev født i Skovby den 23.02.1883. Han var ud af en slægt med mange lærere, både på sin fars og sin mors side.

Faderen var lærer og det var også to af faderens yngre brødre.

Jacob og en af hans brødre og flere af deres fætre blev også lærere.

En af fætrene faldt i oktober 1914 og en døde på et lazaret i august 1918.

L. S. Ravn, der selv var lærer, bl.a. i Holm i Nordborg sogn, har samlet oplysninger om lærerne i Nordslesvig fra ca. 1814-1920, og har skrevet en beretning om lærerslægten Westergaard. En del af de næste oplysninger er fra hans bøger.

Faderen Jeppe Westergaard. Foto: Lærerslægten Westergaard. Moderen Anna Margrethe. Foto: Barn i Flensborg 1890-1920.

Jacobs far, Jeppe Jensen Westergaard, var født i Stenderup i Toftlund sogn den 12.06.1857. Farfaderen var kådner (husmand).

Faderen og den ene af hans brødre blev uddannet på seminariet i Tønder hhv. i 1879 og 1883 i seminariets danske afdeling, der blev nedlagt i 1884. Deres lillebror blev uddannet i den tyske afdeling i 1889.

Da Jacob blev født i 1883 var faderen 2. lærer i Lysabild.

Faderen var i 1882 blevet gift med Anna Margrethe Jacobsen, der var født i Skovby den 10.08.1859, datter af kromand Jacob Jacobsen og Anna Margrethe. En af hendes brødre var Thomas Jacobsen, hvis datter Anna Cathrine var gift med nr. 61 Jens Jørgensen fra Sarup, der faldt i april 1916.

Moderen havde en søster, der blev lærerinde og to brødre, der blev lærere.

Søsteren, Anne Cathrine, blev i 1890 uddannet i seminariet for kvinder i Augustenborg, der var blevet oprettet 1878 i Augustenborg Slot.

Slottet havde indtil 1876 været hjemsted for en af regiment nr. 86´s bataljoner.

Søsteren arbejdede som lærerinde ved skolerne i Blans og Broager til hun i 1893 blev gift med en gårdejer fra Blans i Ullerup sogn.

De to brødre var uddannet fra seminariet i Tønder: Johan, blev efter sin pensionering som lærer valgt ind i byrådet i Sønderborg, hvor han var borgmester 1922-1933. Nicolai, der var lærer bl.a. i Flensborg, adopterede Jacobs yngste lillebror, da faderen døde 1898.

Efter fire år som 2. lærer i Lysabild, var faderen 1883-1887 enelærer i Helved i Notmark sogn og derefter i 10 år førstelærer i Tandselle i Tandslet sogn. Han var en dygtig lærer og blev den 01.06.1897 kaldet til degneembedet i Havnbjerg sogn. Han døde allerede 18.11. året efter, kun 41 år gammel - efter få dages heftig sygdom.

Han efterlod sin kone og otte børn, den yngste Anton, der senere blev præst, var kun tre år gammel, skolepigerne huskede ham som en kvik lille dreng, der drillede de større børn og trak i pigernes lange fletninger.

Moderen fik en yderst beskeden enkepension, og et mindre beløb i børnetilskud. Hun flyttede til Haderslev, hvor hun drev et pensionat for seminarister. Hun døde allerede i 1908, og blev ligesom sin mand begravet på kirkegården i Havnbjerg.

Jacob har gået i skole i Tandselle og Havnbjerg. Han blev konfirmeret i Havnbjerg kirke 1898.

I 1904 blev han uddannet som lærer fra Seminariet i Haderslev. Derefter blev han andenlærer i Genner og fra 1907 ganske få måneder lærer i Rugbjerg i Øster Løgum sogn.

I 1907 fik han som mange andre unge lærere tilbudt lærerembede i Altona, hvor man gerne ville havde de dygtige nordslesvigske lærere.

Han var til session i 1903, det år han fyldt 20 år. Ifølge sessionsprotokollen fik han et års udsættelse.

Året efter mødte han i Aabenraa, da han nu var skolelærer i Genner. Han fik endnu et års udsættelse. Afgørelsen var, at han skulle gøre tjeneste ved infanteriet, men der er ingen dato for indkaldelsen.

Vi kender heller ikke noget til hans deltagelse i krigen. En tabsliste dateret den 23.09.1915 oplyser, at han gjorde tjeneste ved regiment nr. 59 og var faldet. Ifølge L.S. Ravn faldt han den 09.08.1915 på Østfronten og efterlod enken Elsa og en lille datter Ingeborg.

Skolebillede fra Genner i 1907, måske er læreren Jacob, måske hans efterfølger Paul Callesen – Foto: Rødekro Lokalhistoriske Arkiv.

Skolen i Rugbjerg med lærer Lycke, der var lærer ved skolen efter Jacob. Læg mærke til den tyske flagstang. Foto: Rødekro Lokalhistoriske Forening.

Søskende

Gertrud Marie Margrethe Westergaard blev født den 29.03.1885 i Helved, Notmark sogn. Hun udvandrede til Amerika efter moderens død. Sammen med den 16-årige lillesøster Anne Cathrine rejste hun til Liverpool og derfra den 05.09.1908 videre til New York med passagerskibet S/S Lusitania. Deres mål var Dane Valley i Montana. I passagerlisten opgiver de morbroderen, lærer Jacobsen, Møllegade 28 i Flensborg, som nærmeste slægtning.

Gertrud og Anna Cathrine ankom til New York med S/S Lusitiana. Foto: internettet.

Det transatlantiske passagerskib Lusitania var ejet af det britiske firma Cunard Line. Skibet sejlede mellem Liverpool og New York, og havde sin jomfrurejse i september 1907. På dette tidspunkt var det det største skib i verden. Skibet nåede 202 ture over Atlanterhavet og fik den prestigefyldte pris Blå Bånd for hurtigste gennemsnitshastighed over Atlanten.

I maj 1915 på rejsen fra New York til Liverpool med 1959 passagerer og besætning om bord, blev Lusitania sænket af tyske ubåde.

Kaptajnen overhørte advarsler fra det britiske admiralitet om at undgå farvandet ved den irske sydkyst, hvor mange handelsskibe blev sænket af tyske ubåde.

Lusitania blev i styrbordssiden ramt af en torpedo, der medførte en tung eksplosion, der sikkert ødelagde dampmaskinen.

1198 mennesker druknede heraf 128 amerikanske statsborgere. Skibet sank på 18 minutter.

Det vakte en bølge af harme i USA og var medvirkende til, at USA to år senere gik ind i krigen.

Skibet havde en last på 173 tons riffelammunition og granater, så tyskerne havde rundsendt advarsler om at det ville blive sænket og følte sig berettiget til at angribe et skib, der fremmede deres fjenders krigsindsats.

Lusitania i havnen i Liverpool – postkort fra internettet

Gertrud giftede sig den 15.11.1908 med enkemanden Frank Seymore Reed, der var avisudgiver, ejer af ugeavisen The Searchlight i Montana.

Avisen havde en side om skandinaviske forhold, fordi der var mange indvandrere fra Danmark, Norge og Sverige i området.

Ved Folketællingen 1910 boede de i Culbertson i Montana med en lille søn.

Frank Reed døde i 1922 og Gertrud giftede sig i 1926 med Joe Lambert. Gertrud døde 1961 i Los Angeles.

 

Anna Margrethe Westergaard født den 13.06.1886 i Helved, Notmark sogn.

Da moderen døde i 1908 listede degnen i Haderslev børnene op med oplysning om hvor de boede. Her fremgår at Anna Margrethe allerede inden 1908 var rejst til Amerika. Den 13.05.1911 giftede hun sig i Los Angeles med Arthur A. Williams, der var tømrer. Hun døde allerede i 1918.

Jens Jensen Westergaard blev den født 22.12.1887 i Tandselle, Tandslet sogn. Konfirmeret i Haderslev Vor Frue 1903.

I 1907 var han til session i Hamborg. Det fremgår af protokollen, at han var letmatros. Fra den 16.11.1908 og igen fra den 17.03.1909 var han påmønstret et skib, og var derfor sat på en restanceliste. Det fremgår ikke af protokollen om han blev indkaldt. Ifølge L.S. Ravn var han kaptajn i handelsflåden, og udvandrede til Canada.

Ifølge www.familysearch.org blev han den den 13.09.1926 i Singapore gift med Evfrosinia Poplavskaia, der var født den 02.12.1901 i Grodno Guberniya i det russiske kejserrige.

I 1929/1930 opholdt de sig i København. De boede i Borgergade 31. Han er registreret i Folketællingen 1930 som arbejdsløs styrmand, hun som damefrisørinde.

Senere rejste de til Montreal i Canada, og derfra til USA, hvor Jens i 1949 blev amerikansk statsborger. Han døde i 1952 og hans kone i 1967, da boede de i Los Angeles.

 

Christian Jensen Westergaard født den 15.03.1889 i Tandselle, Tandslet sogn.

Konfirmeret i Vor Frue kirke i Haderslev i 1906 sammen med broderen Thomas og søsteren Anna Cathrine.

I sessionsprotokollen fremgår, at han var maskinbygger og i lære som maskinistassistent. Han mødte i Flensborg  i 1909 og fik udsættelse. Næste gang mødte han hos den tyske kejserlige konsul i Rotterdam og fik igen udsættelse til den 01.12.1914, hvor han opføres på en restanceliste, måske fordi han er rejst til Amerika.

I 1917, da USA gik ind i krigen, boede han i Montana og blev registreret hos de militære myndigheder i USA. Som grund til ikke at blive indkaldt til militæret angiver han at have tre brødre med på tysk side, så vi ved ikke om han var med i krigen på amerikansk side.

Christians sessionskort i den amerikanske hær. United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918.

 

Den 12.07.1923 blev han i Los Angeles gift med Kathryn Walker fra Montana. Han døde San Geronimo i Californien i 1967.

Thomas Westergaard født den 10.11.1890 i Tandselle, Tandslet sogn.

Konfirmeret i Vor Frue kirke i Haderslev i 1906 sammen med broderen Christian og søsteren Anna Cathrine.

Han var til session i 1910, og igen 1911, og fik begge gange et års udsættelse.

Den 19.02.1912 mødte han 3. gang. Han var nu han færdiguddannet som lærer fra seminariet i Haderslev og havde fået ansættelse som andenlærer i Aller.

Han blev indkaldt den 01.04.1912 til aftjening af værnepligt ved infanteriregiment nr. 76. Værnepligtstiden ved infanteriet var to år, så han kom tilbage til skolen i Aller en kort periode inden han igen blev indkaldt da krigen brød ud.

Han gjorde tjeneste ved regiment nr. 84 som reserveofficer.

I august 1914 meldes han hårdt såret, men kom igen tilbage til fronten og blev såret igen i 1916 ved Verdun.

Han slap gennem krigen med livet i behold. Efter krigen var han lærer forskellige steder både nord og syd for den nuværende grænse bl.a. på Sild. Han var gift med Anna Franziska Stierhofer fra Frankfurt. Efter pensioneringen i 1955 boede de i Valsbøl syd for grænsen

Anton og Thomas, de eneste af Jacobs voksne søskende, der ikke udvandrede. Foto: Lærerslægten Westergaard.

Anna Cathrine Westergaard blev født den 21.04.1892 i Tandselle og konfirmeret  den 01.04.1906 (med dispensation for alder) i Haderslev Vor Frue sammen med brødrene Christian og Thomas.

Hun udvandrede til Amerika i 1908 sammen med storesøster Gertrud. I de amerikanske kilder kaldes hun Anna Kathryn. I 1910 arbejdede hun som lærer i Valley i Montana.

Hun blev gift tre gange: 1. gang i 1918 med Alfred Whitton Grant i Orange i Californien. Alfred var født i Skotland. 2. gang blev hun gift med George Mountford. Ved Folketællingen 1930 boede de i Los Angeles.

I 1951 blev hun gift for 3. gang med Charles Earl Howar. Søsteren Gertrud var en af forloverne. Anna Kathryn døde i Los Angeles i 1972.

 

Christine Westergaard blev født den 21.09.1894 i Tandslet. Hun døde i marts i 1898 af difteritis.

Anton Westergaard blev født den 28.10.1895 i Tandselle. Han var kun tre år da hans far døde. Han kom i pleje hos sin morbror, lærer Nicolaj Jacobsen, der var gift med Henriette født Hansen. Hendes far var August Hansen, der var lærer fra 1876 til 1888 i Lysabild.

Senere adopterede Nicolai og Henriette Anton og hans efternavn blev ændret til Westergaard-Jacobsen. I de tyske militærpapirer står han som Anton Jacobsen.

Anton har skrevet et kapitel om sin barndom i Flensborg i bogen Barn i Flensborg 1890-1920.     

Han tog studentereksamen i 1914 og begyndte på det teologiske studium i Tübingen ved Stuttgart, men studierne blev afbrudt kort efter, da han blev indkaldt til krigstjeneste.

Han blev en gang lettere såret, men blev som akademiker hurtigt forfremmet og udnævnt til løjtnant.

Den 04.11.1918., en uge før krigen sluttede, kom han i engelsk fangenskab og kom først i juni 1919 tilbage til Slesvig, så han kunne deltage i afstemningen den 10.02.1920.

Han fortsatte sit studium ved universitet i København, hvor han blev cand.theol. i 1923.

Det første præstekald var i Vindeby på Lolland. I 1923 blev han i Egen kirke gift med Ellen Jørgensen fra Stolbro.

I 1929 blev han præst i Uge og i 1936 i Rødding.

Han sad i bestyrelsen for Indre Mission og var i 1938 tre måneder i Brasilien for Dansk Kirke i Udlandet.

I 1950 fulgte han en opfordring fra Flensborg og virkede som præst ved Helligåndskirken i Flensborg frem til han lod sig pensionere i 1961.

Derefter slog de sig ned i Sønderborg, han afløste ofte præsterne i nabosognene og holdt foredrag mange steder. Han døde i 1976.

Anton som præst i Vindelby på Lolland – Foto: Arkiv.dk